Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling"— Præsentationens transcript:

1 Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling
Forstanderkredsen 13. maj 2009

2 Great Place to Work® Institute®
Hvad er en god arbejdsplads? Hvordan måler man styrker og svagheder? Hvordan kan man arbejde med organisation og ledelse? Hvordan kan man arbejde med personlig udvikling af ledere og mellemledere?

3 Great Place to Work® Institute
Europa: Østrig Belgien Danmark Finland Frankrig Tyskland Grækenland Irland Italien Holland Norge Portugal Polen Spanien Sverige Schweiz Storbritannien Sydamerika: Argentina Bolivia Brasilien Chile Colombia Ecuador Mexico Peru Uruguay Venezuela Asien: Australien Indien Japan Korea Nordamerika: Canada USA Mellemamerika: Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Panama Costa Rica Dominikanske Republik Puerto Rico

4 En god arbejdsplads er et sted hvor du…
Medarbejder …er stolt af det arbejde, du udfører… … og føler fællesskab med dine kolleger Kollegaer …har tillid til de mennesker, du arbejder for Ledelsen Job

5 Great Place to Work® Modellen©
Dimension Hvordan kommer det til udtryk på arbejdspladsen T I L L I D Troværdighed Kommunikation Kompetence Integritet Respekt Opbakning Samarbejde Omsorg Retfærdighed Rimelighed Upartiskhed Lighed Stolthed Eget arbejde Team Virksomhedens image Fællesskab Fortrolighed Imødekommenhed Sammenhold

6 Troværdighed KOMMUNIKATION KOMPETENCE INTEGRITET
Åben, tilgængelig og informativ kommunikation KOMPETENCE Koordinering af ressourcer, uddelegering af ansvar Klar vision og strategi INTEGRITET Ledelsen er pålidelig, holder hvad den lover Ledelsen er ærlig og etisk korrekt i sin forretningsmåde

7 Respekt OPBAKNING SAMARBEJDE OMSORG Udviklingsmuligheder
Tak! Fejltagelser anerkendes som del af arbejdet SAMARBEJDE Medarbejderne bliver hørt og involveret i vigtige beslutninger OMSORG Ledelsen viser interesse for den enkelte medarbejder Mulighed for at balancere arbejdsliv og privatliv

8 Retfærdighed RIMELIGHED UPARTISKHED LIGHED
Alle medarbejdere behandles ens og har mulighed for anerkendelse Rimelig løn, overskudsdeling UPARTISKHED Forfremmelser baseres på saglighed LIGHED Ingen diskriminering Mulighed for at appellere beslutninger

9 Stolthed EGET ARBEJDE TEAM ELLER ARBEJDSGRUPPE VIRKSOMHEDENS IMAGE
Mit arbejde har særlig mening, og jeg føler jeg gør en forskel på min arbejdsplads TEAM ELLER ARBEJDSGRUPPE Stolthed over teamets / arbejdsgruppens bidrag til virksomhedens succes Kolleger er villige til at gøre en ekstra indsats VIRKSOMHEDENS IMAGE Stolthed ved at fortælle andre, hvor man arbejder, og over arbejdspladsens bidrag til samfundet

10 Fællesskab FORTROLIGHED IMØDEKOMMENHED SAMMENHOLD
Mulighed for at være sig selv når man er på arbejde Kolleger viser omsorg for hinanden IMØDEKOMMENHED Venlig og åben atmosfære, hvor der tages godt imod nye medarbejdere SAMMENHOLD Familie og team følelse, hvor alle tager deres del af slæbet

11 Hvordan måler man styrker og svagheder?

12 2/3 1/3 + Sådan måler vi… Danmarks Bedste Arbejdspladser®
Medarbejdernes evaluering af: Ledelsens evne til at skabe 2/3 1/3 Troværdighed Respekt Retfærdighed Tillid Systemer, rammer og politikker der understøtter og fremmer et godt arbejdsmiljø + Arbejdet Stolthed Kolleger Fællesskab = Trust Index® medarbejderundersøgelse: 58 udsagn, 2 åbne spørgsmål = kulturprofilen

13 Rapportering Benchmarkrapport, der indeholder følgende:
Detaljeret gennemgang af resultater fra medarbejderundersøgelsen Sammenligning med Danmarks 10, 25 og 50 bedste arbejdspladser Branchebenchmark Tværgående karakteristik af Danmarks Bedste Arbejdspladser® Mulighed for intern og ekstern benchmarking Mundtlig præsentation af resultaterne Mulighed for at deltage i Danmarks Bedste Arbejdspladser Navne på arbejdspladser, som ikke kommer på listen, offentliggøres ikke

14 Opfølgning

15 Opfølgning - workshops
Tager udgangspunkt i resultaterne fra medarbejderundersøgelsen Giver deltagerne mulighed for at diskutere, hvad en god arbejdsplads er, og hvordan virksomheden kommer derhen Giver deltagerne redskaber til at forstå og analysere resultaterne fra medarbejderundersøgelsen samt udarbejde handlingsplaner Målgruppe: mellemledere, topledere og HR medarbejdere Kan blive tilpasset til train-the-trainer format

16 Fokusgrupper Formål: at få medarbejderne i dialog og indsamle viden, som uddyber forståelsen af kulturen på arbejdspladsen og giver inspiration til forandringsmuligheder. Giver medarbejderne mulighed for at forklare deres perspektiv på virksomhedens styrker og svagheder i et åbent, men anonymt forum. Bruges ofte som opfølgning på en medarbejderundersøgelse for at skabe dybere forståelse for resultaterne

17 360° Lederevalueringer Tager udgangspunkt i Great Place to Work® Modellen©. Formål: at afdække ledelsens holdninger og adfærd, samt hvordan den enkelte leder bidrager til at skabe og opretholde tillid, stolthed og fællesskab. 54 udsagn, samt et åbent spørgsmål Individuel afrapportering til den enkelte leder: styrker, indsatsområder og anbefalinger Workbook, der bidrager til at give den enkelte leder dybere forståelse for resultaterne samt at udarbejde en handlingsplan Kan følges op med individuel coaching

18 3-døgns seminar i Selvledelse

19 Danmarks Bedste Arbejdspladser® har færre sygedage…
Sygefravær Kilde: Berlingske Nyhedsmagasin, DA, Danske Kommuner og Great Place to Work® Institute Danmark

20 …og lavere frivillig medarbejderomsætning
Kilde: Berlingske Nyhedsmagasin, DA og Great Place to Work® Institute Danmark * Frivillig afgang i forhold til antal ansatte

21 En god arbejdsplads er en god forretning
Afkastningsgrad Afkastningsgraden viser hvordan den primære drift forrenter den samlede kapital i virksomheden. Alle tal er medianer. Guld1000 er Danmarks største virksomheder efter omsætning, Guld100 de 100 største. Kilde: Berlingske Nyhedsmagasin og Great Place to Work® Institute Danmark

22 Kontakt Kim Møller Great Place to Work® Institute
Telefon: Mobil:


Download ppt "Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google