Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Finansforbundets nytårsstævne, januar 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Finansforbundets nytårsstævne, januar 2012"— Præsentationens transcript:

1 Finansforbundets nytårsstævne, januar 2012
Gældskrisen i Europa Finansforbundets nytårsstævne, januar 2012 Tina Winther Frandsen Senior makroanalytiker Jyske Bank

2 Skillelinjer på kryds og tværs – både EU’s styrke og svaghed
Store lande  små lande  Eurolande  ikke-eurolande ”Yder”  ”nyder” Disciplin  solidaritet Føderalisme  nationalisme EU reagerer trægt!

3 EU’s traditionelle ”rygrad” prøver at sætte turbo på
Krise kræver hurtig handling …… ”too little too late”? Tyskland og Frankrig er EU’s rygrad – især under krisen Tidspres => EUs institutioner er delvist blevet tilsidesat Det har givet frustration Og UK og de andre ikke- eurolande har det svært

4 Gældskrisen har udviklet sig til en massiv tillidskrise
Eksistenskrise for euro’en Gældskrise Finansiel krise Bankkrise Økonomisk krise Tillidskrise

5 Hovedaktørerne i gældskrisen hænger tæt sammen
Stater virksomheder Forbrugere/ Banker - Hjælpepakker - Eksponering mod kriselande - Nedskrivninger af gæld - Finanspolitiske besparelser - Recession / social uro - Tab på udlån - Udlån reduceres

6 EU er fanget i gældsfælden! Dog store forskelle mellem landene
Offentlig gæld i 2011 Grækenland: 162,8 % Irland: 108,1 Italien: 120,5 Spanien: 69,6 Tyskland: 81,7 Krisen kradser!

7 Det er nødvendigt at få nedbragt gælden i kriselandene
Landene har hidtil svinget sparekniven – men der er andre muligheder Besparelser Nedskrivning af gælden Højere inflation Højere økonomisk vækst

8 Men risikoen er at kriselandene sparer sig ihjel...
Indtægter og udgifter skal mødes via besparelser Vækstpotentialet skal øges via reformer Kriselandene er i gang – men reformer tager tid Nødvendigt med det rette mix af besparelser og reformer Finanspolitiske opstramninger 2011 2012 2013 Tyskland -1,2 -0,3 -0,4 Frankrig -1,6 -1,7 Italien -1,3 -2,7 Spanien -2,9 -1,9 -1,8 Portugal -4,5 -1,4 Grækenland -4,7 -3,8 Irland -2,2 -1,1 -1,5 Euroland -1,0 Anm.: Ændring i cyklisk justeret budgetsaldo, % af BNP. Negative tal betyder stramning. Av!!

9 Og kriselandene kan ikke eksportere sig ud af krisen

10 Ventet vækstforløb i Euroland: Mild recession efterfulgt af lavvækst
Aktivitet Hård recession i 2008/09 (BNP-fald på 5,5 %) Mild recession (BNP-fald på ½-1 %) Hård recession: Lille risiko Fornuftigt opsving i 2010 Tid I dag

11 Eurosamarbejdet vil bestå! – men sammenbrud er en risiko
Eksistenskrise for euro’en Vi vurderer, at der vil blive dæmmet op for krisen – stor politisk vilje Men ingen lette løsninger Endemål: Tættere integration Risikofyldt overgangsfase Tabu om euro-exit brudt Global Fund Manager Survey, jan. 2012

12 Hvis Euroland var ét land……
Kilde: OECD og IMF

13 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analytikere i Jyske Bank er omfattet af Børsmæglerforeningens anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investment banker. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse. Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dette gælder dog ikke belåning. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Datoen for analysens første offentliggørelse Se forsiden. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere modeller der er baseret på traditionelle økonometriske metoder samt finansielle metoder. Datagrundlaget er udelukkende offentligt tilgængelige data. Risiko Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår.


Download ppt "Finansforbundets nytårsstævne, januar 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google