Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Firkløverskolen Give Skoleåret 2013/2014 År 2.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Firkløverskolen Give Skoleåret 2013/2014 År 2."— Præsentationens transcript:

1 Firkløverskolen Give Skoleåret 2013/2014 År 2

2 Elever – almen delen Firkløverskolen Give – et skoledistrikt! Givskud
Elkjær Ikær Søndermarken + evt. elever fra andre skoledistrikter I Vejle Kommune Uden for Vejle Kommune

3 Elever – almen delen Afgang af skoledistriktselever til:
Hedegård Friskole Karlskov Friskole Filskov Friskole Andre friskoler Andre folkeskoler Afgang af elever til efterskoler Efter 8. årgang – 2,1% Efter 9. årgang – 19,5 %

4 Elever – specialklasserækken
Firkløverskolen Give Egne elever i eget specialtilbud Elever fra andre skoler i vores specialtilbud Thyregod Øster Nykirke Bredsten-Gadbjerg Andre kommuner Elever i andre skolers tilbud Skibet skole Engum Hus Egtved skole Evt. andre

5 Elever – ud af 9. årgang Hvor går de hen (efter 2012/2013)?
10. kl. folkeskolen – 23,6% 10. kl. efterskole – 38,3% Teknisk 10. kl. – 12,7% Gymnasiale uddannelser – 12,7% Erhvervsuddannelser – 10,9% Andet – 1,8%

6 Elevopgørelse Marts 2013 Beregning af personaleressourcen
Reguleres pr. 5. september 17. maj planlægningsgrundlag for 2013/2014 Herefter træffes der beslutning om antallet af stamhold/klasser Røde Kors elever – 3 2 til Ikær – nuværende 1. årgang 1 til Søndermarken – nuværende 7. årgang

7 Personale Ledere Afgang af en afdelingsleder i SFO/HOM pr. 1. april
Lærere Fastansatte Katja tilbage fra barsel d. 10. juni + 1 overflyttet fra anden skole pr. 1. august Børnehaveklasseledere Uændret, dog skal LDJ og BK have en del af deres ansættelse i SFO Pædagoger 1 pædagog afskediget Ikke færdiggjort opgave Sekretariatet Uændret Teknisk afdeling Teknisk servicepersonale Nyansættelse i Poul Hennings stilling pr. 15. august eller 1. september

8 Stamhold Årgang - aldersintegrerede hold
Et stamhold er som udgangspunkt på max. 28 elever Kan udvides til 29 el. 30 med særlig begrundelse Der skal konkret ses på stamholdets/klassens historik og fremtidsudsigter

9 Organisering af undervisningen
Elkjær Aldersintegreret undervisning 0.-2. årgang 1 stamhold m. 29 elever 3.-6. årgang 2 stamhold m. i alt 53 elever BESKRIVELSE

10 Organisering af undervisningen
Givskud 0.-2. årgang – Aldersintegreret undervisning 2 stamhold m. i alt 53 elever 3. årgang – Årgangsundervisning 1 stamhold m. i alt 19 elever 4.-5. årgang – Aldersintegreret undervisning 1 stamhold m. i alt 21 elever 6. årgang – Årgangsundervisning BESKRIVELSE

11 Organisering af undervisningen
Ikær Årgangsundervisning 0. årgang 2 stamhold m. i alt 50 elever 1. årgang 2 stamhold m. i alt 58 elever 2. årgang 2 stamhold m. i alt 49 elever 3. årgang 2 stamhold m. i alt 53 elever 4. årgang 5. årgang 6. årgang 2 stamhold m. i alt 57 elever BESKRIVELSE

12 Organisering af undervisningen
Søndermarken Årgangsundervisning 7. årgang 3 stamhold m. i alt 83 elever 8. årgang 4 stamhold m. i alt 92 elever 9. årgang 3 stamhold m. i alt 70 elever BESKRIVELSE

13 Organisering af undervisningen
Specialklasser Aldersintegreret undervisning IF 1 stamhold m. 10 elever MF UF 1 stamhold m. 9 elever Beskrivelse

14 Undervisning – almen delen
Elevernes ugentlige lektionstal Indskolingen årgang 27 lektioner pr. uge Mellemtrinnet årgang 27 lektioner pr. uge – 4. årgang 28 lektioner pr. uge – årgang Udskolingen årgang 7. årgang 28 lektioner pr. uge 8. og 9. årgang 31 lektioner pr. uge

15 Undervisning – specialklasserækken
Elevernes ugentlige lektionstal Indskolingen årgang 23 lektioner pr. uge Mellemtrinnet årgang 27 lektioner pr. uge Udskolingen årgang 30 lektioner pr. uge

16 Undervisningens indhold
Indhold – hvad skal de lave Timefordelingsplan Almen delen Specialklasserækken Skolelederens oplæg til timefordelingsplan Færdigbehandlet i skolebestyrelsen d

17 Ressourcetildeling til undervisningen
GRUNDTILDELING Det ugentlige lektionstimetal på stamholdet + 5 lektioner på årgang + en tredjedel af ugens lektionstal, hvis stamholdets elevtal er 29 eller 30 Nyt stamhold når elevtallet på stamholdet overstiger 30 + en tredjedel af ugens lektionstal, når aldersintegrationen overstiger 3 årgange

18 Ressourcetildeling til undervisningen
AFDELINGSPULJEN Til afdelingen gives en pulje svarende til 8 lektioner pr. stamhold på afdelingen Anvendes til: Holddeling Fagene Idræt Praktisk musiske – bl.a. grundet elevtal/lokaler Elever med særlige/ressourcecenter Faglig støtte AKT Vikaropgaver En del af selvstyrende team/ekstra ressource Rådighedslektioner Puljer Andet

19 Ressourcetildeling til undervisningen
SKOLEPULJE Der afsættes en skolepulje til inklusionsfremmende aktiviteter Understøtte elevens forbliven i almen skoledelen Enkelt elever med særlige behov Stamhold med særlige behov

20 Ressourcetildeling til undervisningen
Specialklasserække IF 3 voksne til stede samtidig i alle lektioner MF UF 2 voksne til stede samtidig i alle lektioner

21 Dagligdagens udgangspunkt
Der skal være ensartethed i det skoletilbud eleverne får på Firkløverskolen Give Udgangspunktet for undervisningen er: Årgangen De aldersintegrerede stamhold Derfor fælles årsplaner

22 Organisering af de voksne
Team Skolens pædagogiske medarbejdere arbejder i team omkring elevernes dagligdag, uge og skoleår. Blandt teamets medlemmer vælger ledelsen i forbindelse med skoleårets planlægning en koordinator.

23 Firkløverskolens underviserteam
Elkjær 2 team 0.-2. årgang 3.-6. årgang Givskud Ikær 8 team 0. årgang 1. årgang 2. årgang 3. årgang 4. årgang 5. årgang 6. årgang IF+MF Søndermarken 4 team 7. årgang 8. årgang 9. årgang UF

24 Klasselærer/kontaktlærer
Givskud, Elkjær, Ikær 1 klasselærer pr. stamhold op til 28 (29 el. 30) elever pr. voksen 2 kontaktlærere pr. stamhold op til 14 (el. 15) elever pr. voksen Søndermarken Samme tidsmæssige ressource 75 timer pr. stamhold Specialklasserækken 29 elever svarer til 5 klasser Samme tidsmæssige ressource som i almen delen, dog fordeles disse pr. elev til kontaktlærere

25 Forældresamarbejdet Forældreråd
Med udgangspunkt hvor undervisningen har sit udgangspunkt! Årgangen Et eller flere aldersintegrerede hold Forældrene afgør hvor mange de skal være Alle stamhold er repræsenterede Opgaver Forberede forældremøder Årgangens sociale liv Forældre/-elevarrangementer Sparring for skolebestyrelsen

26 Forældresamarbejdet Forældremøder
Med udgangspunkt hvor undervisningen har sit udgangspunkt! Årgangen Et eller flere aldersintegrerede hold

27 Forældresamarbejdet Skole/hjemsamtaler
Med udgangspunkt i det enkelte barn Elevplan Ens format på hhv. 0.-6. årgang 7.-9. årgang Obligatorisk sprogvurdering OS120 læsetest – ej længere! Nationale test Live` n` learn Karakterer

28 Forældresamarbejdet Skolefester Dimissionsfest
Skolebestyrelsens årsberetning

29 Skoleårets gang på afdelingen
Særlige dage Første skoledag efter sommerferien Juleafslutning Sommerferieafslutning Morgensang Givskud Elkjær Fællessamling Ikær Søndermarken Skolefester - afdelingsvis 1 gang om året Skolernes motionsdag – afdelingsvis

30 Undervisningen suppleres med
Ekskursioner Aftale m. Givskud ZOO? Lejrskoler/skolerejser Tiden finansieres af afdelingspuljen Principper Forældrearrangerede overnatninger ?

31 Undervisningen suppleres med
Idrætsdage/stævner (ekskursion) Skolernes motionsdag Stævner på mellemtrinnet Stævner i VK regi – 5. årgang Skolefodbold Edison Young energy Quest Naturfagsmarathon – årgang Science Internationale dimension Spotlight – SFO opgave Mm.

32 Undervisningen suppleres med kulturelle arrangementer
Skolekoncerter Alle elever tilbydes hver skoleår en skolekoncert Givskud – 1 koncert Elkjær – 1 koncert Ikær – 3 koncerter Søndermarken – 2 koncerter Teaterforestillinger Ikke afklaret men en skoleordning ønskes

33 Ressourcecentre Opbygning – afdelingsvis eller? Afdelingsleder
Psykolog Socialfaglig medarbejder AKT-koordinator Faglig vejledning Læse Matematik Mm. To-sprog

34 Pædagogisk læringscenter
Bibliotek IT-tilsyn/vejledning Læsevejleder Matematikvejleder

35 Samarbejde Overgange til skolen Dagplejere i distriktet?
Børnehaven Karla Grøn Børnehaven Stjerneskuddet Børnegården Søndervang Søndermarkens børnehus Overgang til Søndermarken Givskud Elkjær Ikær

36 Udviklingstid Samarbejdet på skolen Skolens samlede udvikling
Ekstra individuel forberedelse

37 Timebudget Lærerne Mindst 43% af nettoarbejdstiden anvendes til undervisning (45 % børnehaveklasseledere) Pædagoger Mindst 49% af arbejdstiden bruges på undervisning Undervisningstiden 17-20% af det samlede timetal til undervisning på årgang udmøntes som pædagoglektioner


Download ppt "Firkløverskolen Give Skoleåret 2013/2014 År 2."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google