Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3. april 2014 Scenarier for institutionsområdet Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 BØRNE- OG UNGDOMSHUSE Scenarier for det frivillige område Scenarie 1 Scenarie.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3. april 2014 Scenarier for institutionsområdet Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 BØRNE- OG UNGDOMSHUSE Scenarier for det frivillige område Scenarie 1 Scenarie."— Præsentationens transcript:

1 3. april 2014 Scenarier for institutionsområdet Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 BØRNE- OG UNGDOMSHUSE Scenarier for det frivillige område Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 SdU

2 3. april 2014 Scenarier for institutionsområdet Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 BØRNE- OG UNGDOMSHUSE Scenarier for det frivillige område Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 SdUDagtilbud

3 3. april 2014 Scenarier for institutionsområdet Scenarie 1 Faglig pædagogisk regionsledelse SdUs styrelse Udvalg for fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber NF FL RD/ECK SL-FL Fagligt-politisk udvalg for fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber. --> Vigtigt bindeled mellem institutionerne, regionslederne, SdU´s politiske styrelse og organisationens administrative ledelse. BØRNE- OG UNGDOMSHUSE Regionsledere

4 3. april 2014 Scenarier for institutionsområdet SdUs styrelse NF / RD-ECK Udvalg for fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber Scenarie 1 Faglig pædagogisk regionsledelse BØRNE- OG UNGDOMSHUSE Regionsledere FL / SL-FL SdUs ledelsesteam: Administrativ ledelse & Pædagogisk regionsledelse

5 3. april 2014 Scenarier for institutionsområdet SdUs styrelse NF / RD-ECK Udvalg for fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber Scenarie 1 Faglig pædagogisk regionsledelse BØRNE- OG UNGDOMSHUSE Regionsledere • Overordnet pædagogisk ledelse højnes • Billigste løsning? • SdU fortsætter ellers uændret • Kan opfattes som en begrænset lappeløsning, der ikke reelt viser sig at løfte kvaliteten godt nok FL / SL-FL

6 Fritids- hjem AktiFritids- hjem AktiFritids- hjem Områder Flensborg/Harreslev Vest Øst Nord Syd Fritids- hjem AktiFritids- hjem Ydreområder

7 3. april 2014 Scenarier for institutionsområdet Scenarie 2 BØRNE- OG UNGDOMSHUSE Scenarie 1 Faglig pædagogisk regionsledelse

8 3. april 2014 Scenarier for institutionsområdet Scenarie 2 Deling BØRNE- OG UNGDOMSHUSE

9 Sendemandsmødet Styrelse/FU SdUs foreninger og landsdelsorganisationer For- ening LDOFor- ening UdvalgTydal Chrlyst LDOHaller pladser Tilsynsråd Børne-, Aktivitets- & Ungdomshuse gGmbH Fritids -hjem AktiFritids -hjem frivillig professionel pædagogisk Scenarie 2: Deling i en frivillig og en professionel pædagogisk afdeling Forretnings- fører Fælles admin. Forretningsfører Områdeleder f Områdeleder p LEDER- TEAM Områdeleder med fagligt og personaleansvar + konsulenter + administration

10 3. april 2014 Scenarier for institutionsområdet Scenarie 2 Deling BØRNE- OG UNGDOMSHUSE • Stærkere faglig løsning end scenarie 1 • Meget klar struktur • Styrkelse af børne- og fritidsområdet • Muligvis den dyreste løsning • Dyrere end scenarie 1 • Kræver 2 folkevalgte organer

11 3. april 2014 Scenarier for institutionsområdet Scenarie 2 Deling BØRNE- OG UNGDOMSHUSE Scenarie 3 Dagtilbudsmodel

12 3. april 2014 Dansk Skoleforening for Sydslesvig 11 fritidshjem, fritids & ungdomsklubber 55 børnehaver, delvis vuggestuer Over 30 SFOer SkolerForenings- området Dagtilbud med vuggestuer, børnehaver, børne- & ungdomshuse, SFO, heldagsskoletilbud • Langt mere optimal ressourceudnyttelse • Kompetencer er samlet logisk • Styrkelse af det pædagogiske område • Er muligvis omkostningsneutral • Stor organisatorisk forandringproces • SdU og Skoleforeningen skal afgive opgaver

13 3. april 2014 Dagtilbud med vuggestuer, børnehaver, børne- & ungdomshuse, SFO, heldagsskoletilbud Afdelingsleder Børnehaver Afdelingsleder Vuggestuer Afdelingsleder Børne- og ungdomshuse Afdelingsleder SFO/ Heldagsskole Administration, økonomichef, personaleleder, konsulent ift. jura og myndighedsbetjening, diverse pædagogiske fagkonsulenter, udviklingsmedarbejdere m.v., sekretærer, teknisk personale osv. Direktør Valgt bestyrelse eller tilsynsråd sammensat af brugere fra de forskellige institutioner & interessenter på baggrund af en organisationsmodel, der skal udarbejdes for organisationen

14 Afdelingsleder Børnehaver Afdelingsleder Vuggestuer Afdelingsleder Børne- og ungdomshuse Afdelingsleder SFO/ Heldagsskole Administration, økonomichef, personaleleder, konsulent ift. jura og myndighedsbetjening, diverse pædagogiske fagkonsulenter, udviklingsmedarbejdere m.v., sekretærer, teknisk personale osv. Direktør Valgt bestyrelse eller tilsynsråd sammensat af brugere fra de forskellige institutioner & interessenter på baggrund af en organisationsmodel, der skal udarbejdes for organisationen

15 3. april 2014 • Langt mere optimal ressourceudnyttelse • Kompetencer er samlet logisk • Styrkelse af det pædagogiske område • Er muligvis omkostningsneutral • Stor organisatorisk forandringproces • SdU og Skoleforeningen skal afgive opgaver

16 3. april 2014 Scenarier for institutionsområdet Scenarier for det frivillige område Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 BØRNE- OG UNGDOMSHUSE

17 3. april 2014 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarier for det frivillige område SdU Dagtilbud De to afdelinger kan hver især specialisere sig og modsvare de krav, som omgivelserne kræver Samarbejde på tværs af de to afdelinger skal defineres og bliver muligvis besværligt SdU Deling i SdU Afspaltning fra SdU

18 3. april 2014 Scenarier for det frivillige område Scenarie 2 Projektstruktur Styrelsen fastlægger projekter og kommissorier til de enkelte projekter Fodbold- udvalg Bordtennis- udvalg Petanque- udvalg Håndbold- udvalg SdU bliver i stand til at agere fleksibelt, og projekterne kan også iværksættes tværfagligt Kontinuitet, rutiner og erfaringer udfordres

19 3. april 2014 Hvor vidtgående skal projektstrukturen være: Supplement til den nuværende ”basisstruktur” (udvalgsstruktur) eller skal projektstrukturen være den grundlæggende struktur i SdUs foreningsdel? Scenarier for det frivillige område Scenarie 2 Projektstruktur Hvem referer projektgrupperne til? Hvem er projektbestiller? Hvordan organiseres projekterne? Hvordan kan projektgrupperne bruge de professionelle? Hvordan bevares overblikket over SdUs aktiviteter?

20 3. april 2014 Kommissorium for projekt XXXX Indstillet af: Projektleder: Projektgruppe: Kontaktperson i styrelsen: Projektets forhistorie: Beskrivelse af styrelsens ønsker til projektet: Mål for projektet: Tidsplan: Budget for projektet: Strategiske opmærksomhedspunkter

21 3. april 2014 Scenarier for det frivillige område Scenarie 3 Fagbureaukrati Styrkelse af fagbureaukratiet SM Styrelse Fagkonsulent idræt Fagkonsulent ungdom Fagkonsulent kultur Fagkonsulent 50 + Styrkelse af fagbureaukratiet Ledelse & administration ”Decentraliseret bureaukrati” Horisontal specialisering, flad beslutningstagning En mere fokuseret strategi på udvalgte områder. Koordinerede og mere ensartede & brugerdrevne ydelser Muligvis indbyrdes rivalisering mellem de forskellige fagområder

22 3. april 2014 Fagbureaukratiet er præget af et større antal specialister med relativt ensartet uddannelsesniveau, der står for ”produktionen” i virksomheden. Det kan f.eks. være et gymnasium, hvor der typisk kan være 70 lærere med et ensartet uddannelsesniveau. De er præget af faglig stolthed. Faget er deres levebrød, og de hæger om det faglige renommé. De er autonome arbejdere, som sætter en ære i selv at definere, hvad de laver, og hvordan det skal laves – uden indblanding fra ledelsen. Ledelse ses som, om ikke af det onde, så noget, der tåles. Man indrømmer, det kan være nødvendigt, at nogle står for visse administrative funktioner, men det egentlige arbejde er det, de faglige specialister laver. Det er organisationens kerneydelse, dens eksistensberettigelse. Derfor skal ledelsen udøve sin ledelse med særlig omhu, så den ikke fører til konflikter med det specialiserede fagpersonale.

23 3. april 2014 Hvilke fagområder ”tilhører” SdU og hvilke fagområder tilhører udelukkende medlemsforeningerne? Hvordan understøtter SdU bedst medlemsforeningerne? Hvordan bliver SdU eksperter på de fagområder, der skal serviceres? Hvilke kompetencer og beføjelser skal hvem have? Hvordan sikre effektiv beslutningstagen efter fastlagte regler?


Download ppt "3. april 2014 Scenarier for institutionsområdet Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 BØRNE- OG UNGDOMSHUSE Scenarier for det frivillige område Scenarie 1 Scenarie."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google