Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Kirkelig ledelse – også i provstiet v/ Inge Lise Pedersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Kirkelig ledelse – også i provstiet v/ Inge Lise Pedersen."— Præsentationens transcript:

1 1 Kirkelig ledelse – også i provstiet v/ Inge Lise Pedersen

2 2 Hvad er et provsti? Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, juli 2010

3 3 Bureaukrati: Sikre overholdelse af love Provstiet løser opgaver for stift og KM og stat Provstiet lader sognet være Er der som hjælp, hvis...

4 4 Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, juli 2010 Provstiet som frivillig ramme om løsning af opgaver Ansporer til forandring Opfordrer Formidler viden videre

5 5 Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, juli 2010 Provstiet en organisatorisk enhed Tager têten, nedsætter udvalg og arbejdsgrupper Udgangspunkt og omdrejningspunkt Sogne som dele af større helhed Tilsyn med kvalitet

6 6 Provstens ledelsesopgaver Provstens gejstlige tilsyn- især ledelse ift præster Provsten som forvaltningsperson: Forretningsfører PU Økonomi Ledelsesrolle i provstiet

7 7 Valg af provst Provsten vælges blandt præsterne i provstiet; hvis der samtidig er et præsteembede ledigt, kan ansøgerne til dette også søge provstestillingen Ændringsforslag: Provstestillinger opslås og kan søges af alle, ikke kun provstiets præster Der udfærdiges en ret udførlig stillingsbeskrivelse

8 8 Valg af provst Biskoppen indstiller, ministeren udnævner Provstiudvalget har ingen indflydelse på valget Ændringsforslag: Biskoppen indstiller og ministeren udnævner, men menighedsråd og provstiudvalg har indflydelse på valget

9 9 Hvem udgør provstiudvalget? 4-6 medlemmer valgt af menighedsrådene i provstiet blandt dem der er valgbare til et MR Valget finder sted ca. 4 mdr. efter menighedsrådsvalg Provsten er forretningsfører Ændringsforslag: Udvalget udvides med en præst valgt af og blandt præsterne i provstiet Valget finder sted ca. 10 mdr. efter menighedsrådsvalg

10 10 ”Den dynamiske provst” Kirkelig ledelse, vejledning og inspiration som supplement til det klassiske tilsyn: Inspirator og samlingspunkt for provstiets præster Inspirator for menighedsrådene ift strukturelle tilpasninger

11 11 ”Det helhedsskabende provsti” Sognene ses som del af en helhed Ledelse udøves i et samspil mellem provst og provstiudvalg

12 12 Hvad er et provstiudvalg? Forvaltningsmyndighed med "skal-opgaver": –Prioritering af lokale ligningsmidler –Budgetsamråd –Provstesyn: Valg af bygningskyndig til syn –Tilsyn og legalitetskontrol

13 13 Hvad er et provstiudvalg? Valgt politisk ledelse med "kan-opgaver": –Foreslå en retning for det kirkelige liv i provstiet –Inspirere, koordinere, samordne og tage initiativ –Rådgive og vejlede

14 14 Nye provstiudvalgsopgaver? Indflydelse på provstevalg Høring ved ændring af pastoratsgrænser At igangsætte og understøtte en forpligtende samtale mellem flest mulige fk-aktører i provstiet om: Målsætning i provstiet, også ud over økonomien Strukturforhold

15 15 Provstiudvalg og provst Provstens ledelsesmæssige kompetencer er blevet præciseret Overvejelse: Bør der stilles større krav til dialogen mellem provstiudvalget og provsten som leder af provstiets præster?

16 16 Provstiudvalg og menighedsråd Budgetsamråd Indirekte ledelse via budgetrammer Overvejelse: Bør PU have mulighed for at udøve mere direkte ledelse?

17 17 Provstiudvalg og menighedsråd Overvejelse: Bør provstiudvalget have mere veldefinerede ledelseskompetencer? Bør provstiudvalget tillægges en veldefineret rolle som katalysator for en proces, der kan føre til beslutninger om at tage en kirke ud af almindelig sognekirkelig brug? Bør der skabes veldefinerede arenaer for den demokratiske debat om provstiudvalgets initiativer?

18 18 Provstiudvalg og menighedsråd Hvordan sikres samspillet mellem sogne og provsti? Overvejelse: Bør budgetsamrådet styrkes, så det i højere grad fungerer som provstiets højeste demokratiske myndighed?


Download ppt "1 Kirkelig ledelse – også i provstiet v/ Inge Lise Pedersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google