Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trivsel som natarbejder i Århus Amt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trivsel som natarbejder i Århus Amt"— Præsentationens transcript:

1 Trivsel som natarbejder i Århus Amt
Fra indledende overvejelser til færdigt koncept. Lotte Bærent Sandberg, Ergoterapeut Tue Lindstrøm, Cand.Scient

2 Baggrund – hvorfor beskæftiger vi os med dette emne?
Undersøgelsesresultater – sammenhæng mellem helbred og natarbejde Opmærksomhed på emnet – Politisk og fagligt Direktiv fra EU Aftale mellem arbejdsmarkedets parter Århus Amt sætter det på dagsorden politisk Århus Amts BST udvikler koncept for at sikre en helhedsorienteret indsats for natarbejderne i Århus Amt.

3 Konceptudvikling 1 Arbejdspsykolog Cand.scient. Arbejdsmediciner
Interviews med natarbejdere Gennemgår litteratur Udveksler erfaringer med andre arbejdsmiljøproffesionelle Interviewguide Pilotprojekt Social institution Sygehusafdeling Temamøde

4 Værktøjer Guide til gennemførelse af helbredssamtaler
Skabelon til afholdelse af temamøde: Livet som natarbejder

5 Guide til gennemførelse af helbredssamtaler
Forløb af en opgave: Virksomheden henvender sig til Arbejdsmiljøafdelingen i Århus Amt. Indledende møde med virksomheden og SIO. Helbredssamtalerne anmeldes til Arbejdstilsynet Spørgeskema til medarbejderne. Samtalerne gennemføres. Opsamling/afrapportering med virksomheden og SIO.

6 Indledende møde Deltagere: formand for SIU, daglig sikkerhedsleder og sikkerhedsrepræsentant for natarbejderne: Motivation og mål Juridisk baggrund Information til Arbejdsmiljøafdelingen i Århus Amt Præmisser for helbredssamtalerne Planlægning af det videre forløb

7 Spørgeskema Helbred, søvn og trivsel Arbejdsliv og privatliv
Hvordan har du det med at være vågen om natten? Godt Ringe Hvordan får du sovet om dagen? Hvordan trives du fysisk/helbredsmæssigt med natarbejde? Hvordan trives du psykisk med natarbejde? Godt Ringe Arbejdsliv og privatliv Hvordan passer dit arbejdsliv og dit familieliv sammen? Godt Ringe Hvordan passer dit arbejdsliv og din fritid sammen? Godt Ringe Selve arbejdet I hvor høj grad oplever du dig som en del af afdelingen? Meget Slet ikke I hvor høj grad får du dækket evt. behov for information, faglig sparring og udvikling, når du arbejder om natten? Andet Noter ned hvis der er andre forhold, du syntes der er vigtige at tale om i forbindelse med helbredssamtalen:

8 Informeret samtykke Fortrolig Samtale Formål Interviewer
Konsekvenser af samtalen Præmisser

9 Individuelle samtaler
Fagligt Arbejde Tilhør Alene Vaner Søvn Rytme Døgnrytme Fysisk Helbred/trivsel Psykisk Egen tid Fritid Familien Venner

10 Afrapportering til virksomheden
EKSEMPLER Powernap Overlap Arbejdstidsplanlægning Prioritering af arbejdsopgaver Alarmsystemer Overbringelse af information Deltagelse i virksomhedens sociale liv

11 Temamøde Eksempel på program
15.00 – Velkomst og Baggrund Præsentation af underviser & program. Præsentation af deltagerne 15.20 – Oplæg: Naturlige reaktioner, Sygdomsrisiko, Forebyggelse 16.10 – Pause 16.25 – Opsamling på oplægget. Summe 3 og 3. Fælles opsamling til referat/tavle. 17.10 – Pause Idéudveksling i mindre grupper (4 og 4) Foruddefinerede spørgsmål/medarbejdernes bekymringer Opsamling af de gode ideer i fællesskab 17.55 – Afslutning

12 Livet som natarbejder Trivsel Socialt Psykisk familien Fysiologisk
fagligt Organisering Søvn Fysisk

13 Typisk forløb Temamøde: Livet som natarbejder alle natarbejdere Leder
Sikkerheddsrepræsentant Gennemførelse af helbredssamtaler De der ønsker det. Socialt Psykisk familien Fysiologisk Trivsel fagligt Organisering Søvn Fysisk Vaner Søvn Rytme Døgnrytme Fagligt Arbejde Tilhør Alene Egen tid Fritid Familien Venner Fysisk Helbred/trivsel Psykisk

14 Diskussion Umiddelbare reaktioner på denne model?
Hvilke fordele/ulemper er der ved denne model set i forhold til jeres verden? Har I erfaringer fra andre måder at gennemføre helbredsundersøgelser på?


Download ppt "Trivsel som natarbejder i Århus Amt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google