Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Green Building Council Denmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Green Building Council Denmark"— Præsentationens transcript:

1 Green Building Council Denmark
Ida Garre, Project Director, Rambøll Næstformand for Gren Building Council Denmark DK-DGNB auditor Smart City, 20. august 2012

2 Status certificering 2012 COP 15 – var det slutningen?

3 Vision Green Building Council Denmark’s vision er at skabe forudsætninger for, at erhvervs- og ejendoms-branchen i Danmark bliver ledende inden for bæredygtigt byggeri, og medvirke til at kvalificere den danske byggesektor i konkurrencen på det internationale marked.

4 Mission Green Building Council Denmark’s mission er at forbedre bæredygtigheden inden for byggeriet og det omgivende miljø ved radikalt at ændre den måde, hvorpå bygninger bliver projekteret, designet, bygget, renoveret og vedligeholdt, ved at arbejde efter et fælles målbart certificeringssystem

5 Green Building Council Denmark
Dette blev prioriteret Non-profit organisation Repræsenterer hele den danske ejendomsbranche Understøtter bæredygtigt byggeri Udveksler viden og information Udvikler eller tilpasser værktøjer som kan anvendes til at certificere bygningers bæredygtighed Påvirke lovgivningen

6 Organisation Generalforsamling Bestyrelse Kriterie-udvalg
Uddannel- sesudvalg Kontakt- og infor-mations- udvalg Markeds- førings-udvalg Evt. direktion Evt. sekretariat Ansæt- telsesud- valg Styre-gruppe Kontrakt- udvalg

7 Bestyrelsen i DK-GBC Bestyrelsesformand, Nikolaj Hertel Adm. direktør, NCC Property Development Næstformand, Ida Garre Project Director Rambøll Elo Alsing Projektchef Skanska Øresund Lars Holm Projektleder Miljøforum Fyn Michael Petersen Civilingeniør Saint-Gobain Isover Mikael Koch Arkitekt m.a.a. DANSKE ARK Christian Hartmann Afdelingschef ATP Ejendomme Desuden er der to kommitterede til bestyrelsen: Søren Aggerholm, SBI og Charlotte Michelsen, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

8 Udvalgene Økonomiudvalget. Formand Nikolaj Hertel. Øvrige medlemmer: Elo Alsing, Mikael Koch, Ida Garre Markedsføringsudvalget Formand: Elo Alsing Øvrige medlemmer: Christian Hartmann, Lars Holm Kontakt – og informationsudvalget Formand: Mikael Koch Øvrige medlemmer: Nikolaj Hertel Kontraktudvalget: Formand: Mikael Koch Øvrige medlemmer: Christian Hartmann, Ida Garre, Nikolaj Hertel Ansættelsesudvalget Formand: Nikolaj Hertel Øvrige medlemmer: Mikael Koch, Ida Garre, Elo Alsing Kriterieudvalget Formand: Mikael Koch Øvrige medlemmer: Michael Petersen, Ida Garre, Charlotte Michelsen, Søren Aggerholm Uddannelsesudvalget Formand : Ida Garre Øvrige medlemmer: Mikael Koch, Harpa Birgisdottir, Charlotte Michelsen

9 Certificerings metoder afprøvet
Egen certificering Iso 9001 ISO 14001 DS 26001

10 Caracterization of the methods
LEED & BREEAM Well-known ”International” DGNB Life cycle oriented Second generation European standards HQE Process oriented

11 Overordnet formål Det overordnede formål med certificeringssystemer er, at certificerede bygninger er nødt til at være bedre end minimumskravene Relateret til de eksisterende love og bestemmelser Forsøger at flytte markedet i forhold til minimumskravene

12 Hvad certificeres ? Nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger
Byområder

13 Formålet med en certificeringsording i DK
Bedre byggeri – bedre kvalitet Udvikling og branding af den danske ejendoms- branche Tiltrække investorer og lejere Et system som bliver anvendt

14 Danmark har valgt et system der er
2. generationsordning=> Velafbalanceret Flere elementer Tilpasset tiden Mere helhedsorienteret Mere fokus på LCA (EU's indre marked) Flere valgmuligheder=> materialer byggemetoder Kvaliteten af byggeprocessen indgår i evalueringen

15 Fordele: transperans for bygherre og planlægger
Software-støttet evaluering gør det muligt at optimere af bygningen i planlægningsfasen Evalueringsresultaterne er en sammenfattende beskrivelse efter emne og kriterier

16 Fordele Forbedret risikostyring
Mere gennemsigtighed og proces klarhed i planlægning og byggeri Højere sikkerhed for opfyldelsen af ​​resultatmål i i forbindelse med færdiggørelse Højere kvalitet Pre-certificering fremmer byggeriets optimering og giver markedsføringsfordele

17 The pathway to certification
Registration of the building at DGNB Defining of goals for characteristics of the building according to gold, silver, or bronze Use of the pre-certification for marketing Documentation during planning- and construction period according to DGNB regulation DGNB checks the planning- and construction documentation Award of the German Sustainable Building Certificate

18 Globalt problem – global løsning
Et globalt problem kræver en global løsning Markedets efterspørgsel for ét system / flere sammenlignelige Forskellige regioner kræver forskellige løsninger? (Klimatiske, sociale, kulturelle, tekniske, juridiske, politiske, økonomiske)

19 The DGNB Partner Network
2011

20 Vi har et certificeringssysgtem der
Giver højere kvalitet Ser på totaløkonomi over 50 år Værdisikrer ejendommen Evaluerings data skal ikke genetableres ved handel

21 Vi har et certificeringssysgtem der
Ser på miljøbelastning over 50 år Matcher CSR krav Giver en klar profil Giver højere produktivitet, tiltrækker arbejdskraft

22 Vi har et certificeringssysgtem der
Funktionsbestemt ikke løsningsorienteret=> Udvikling af ny teknologi fremmes Ny teknologi er i balance med økonomien pga. den lige vægtning Inddrager sociale aspekter LCA bringer os helt frem i udviklingen

23 Bæredygtigehd I BR? Hvilken referencer har vi pt?
Energiklasse 2015 og 2020 Luftskifte, dagslysprocent, efterklang Indeklima standard Tilgængelighedsniveauer i SBI-anvisninger Brand Mærkningsordninger – f.eks. FSC

24 Bæredygtigehed i BR? Hvilke nye krav eller fordele?
LCC LCA Toxitet Levetider – holdbarhed Lettere byggesagsbehandling ved certificering?

25 Om DGNB Tysk certificeringssystem, der blev grundlagt i 2007, system blev lanceret i 2008. 300 auditører uddannet, 120 certificerede bygninger i Tyskland, 100 ansøgt om certificering Testes i Østrig, Kina og Bulgarien, samarbejde og interesse fra flere andre lande Baseret på kommende CEN-standarder for bæredygtigt byggeri Baseret på lige evaluering af alle 3 aspekter af bæredygtighed Kendt som 2. generation certificeringsordningen

26 Om DGNB Bedre tilpasset europæiske materiale-standarder
LCA kan anvendes direkte i markedsføringen Er reelt en bæredygtighedscertificering og ikke kun en miljøcertificering Holistisk model Inkluderer LCC Prisen for certificering: BREEAM = DGNB Rating niveau: DGNB = BREEAM (stort set) DGNB bedst i Europa National tilpasning (Enkel håndtering - Relevans) International sammenlignelighed kan være vanskelig Ikke så kendt => længere markedsføringstid

27 DGNB - De nye krav CSR Offentlig udbud skal være bæredygtigt EPD 2013
EU udbud laveste omkostninger LCC 2014 LCA kalkulation alt byggeri 2020

28 Hvad sker der i Danmark lige nu ?
Green Building Council Denmark (DK-GBC) blev stiftet 12. april 2010 Certificeringssystemet er nu tilpasset til Danske normer og standarder og drives af DK-GBC Offentligt- og privat samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen Første certificeringsordning – nyt kontorbyggeri – er gennemført foråret 2012 (boliger, eksisterende ejendomme, undervisning, hospitaler, by område - følger derefter) De første uddannede auditører blev færdiguddannet i maj 2012 – 11 i alt Consultant uddannelse i Danmark - første afholdt i juni, nyt hold aug/sep 2012 – ca. 60 uddannede

29 Tidsplan DK-DGNB 2012 8 pilot test på kontorbyggeri er gennemført i foråret 2012 24 maj blev kriterier for DK-kontor offentliggjort Bydels kriterier i gang pilot aug./sep. Hospitals kategorier påbegyndt Skoler og Institutioner forår 2013 Eksisterende kontorer forår 2013

30 Hvad fremmer bæredygtigt byggeri?
Økonomi - Økonomi - Økonomi !

31 Key Trends Key Trends in the European and U.S. Construction Market
When deciding whether to go green with a construction project, there are several business factors that contribute to the ultimate decision. In particular, business leaders in both the U.S. and Europe note the following significant advantages of building green: Operating cost decreases: 8-9% Building value increases: 7.5% Return on Investment improves: 6.6% Occupancy ratio increases: 3.5% Rent ratio increases: 3% Source: Key Trends in the European and U.S. Construction Marketplace - Smart Market Report by McGraw Hill Construction, 2008

32 Deutsche Bank research, June 2010

33 Deutsche Bank research, June 2010

34 Deutsche Bank research, June 2010

35 BEC-SBI rapport, Juni 2010 Det koster mindre end 2% i gennemsnit at bygge bæredygtig De samlede økonomiske fordele er op til 10 gange i form af besparelser på energi, vand og affald og drift & vedligeholdelse Øget produktivitet og forbedret sundhed giver op 8 til 10 gange igen i forhold til de ekstra omkostninger

36 BEC-SBI rapport, Juni 2010 I kontorbygninger repræsenterer personaleudgifter 60-75% af de samlede udgifter Driftsomkostningerne for bygningen er ca. 10 % Ikke kun fokusere på energibesparelser. Øget produktivitet og bedre sundhed betyder mere

37 Tilført værdi mht. medarbejdertrivsel
Eksempler på tilført værdi: Ændring af indeklimaet fra ”normal” standard til ”god” standard f.eks. ved et nyt velindreguleret ventilationsanlæg med køling Hvad koster det? - og hvilken værdi giver det? Benefits: Hjælp hentet bl.a. hos J.E. Woods: - Produktivitetsstigning på 3 % - Fald i sygefravær på 0,6 dag/år

38 Tilført værdi mht. medarbejdertrivsel
Omkostninger (regneeksempel): 1 person pr. ca. 22 m² brutto Anlægspris for ventilationsanlæg ca kr./m² = ca kr./person Lønudgift ca kr./år Vurderet energiudgift pr. år: 600 kr./år Drift & vedligehold pr. år: 600 kr./år

39 Tilført værdi mht. medarbejdertrivsel
Produktivitets øgning: 3% af kr = kr./år Reduktion i sygefravær: (ca. 220 arbejdsdage/år) x 0,6 = 980 kr./år Simpel tilbagebetalingstid: kr = ca. 2,2 år ( – 600 – 600)kr./år

40 Bæredygtigt byggeri kan betale sig!
Fremtidens forretningsområde er bæredygtighed

41 Tak for opmærksomheden
Bliv involveret Bliv del af det ”gode” selskab Eksponering og fordele Årsmedlemskab for associerede medlemmer: kr. Årsmedlemskab for styregruppemedlemmer: kr. Se mere på vores hjemmeside: Indmelding Ida Garre M: Eller


Download ppt "Green Building Council Denmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google