Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Per Heiselberg, Andrea Mortensen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Per Heiselberg, Andrea Mortensen"— Præsentationens transcript:

1 Barrierer og Virkemidler for Energieffektivisering af det Eksisterende Byggeri
Per Heiselberg, Andrea Mortensen Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Aalborg Universitet

2 Energiforbrug i danske enfamiliehuse – efter byggeår
Kilde SBI/Erhvervs- og Byggestyrelsen

3 Danish Commission on Climate Change

4 Conclusions related to buildings
Necessary to reduce building energy use Heating by 50-60% in average for all buildings Heating by more than 75% in new buildings Electricity in households by 50% through development of more efficient products Heating of buildings District heating coverage between % in combination with individual heat pumps in the rest of the buildings

5 Rentable energibesparelser i det eksisterende byggeri?
Umiddelbart gennemførlige energibesparelser kan give op til 10% (energimærkning 5-8 år, typisk pumper, vinduer, olie/gasfyr, efterisolering loft,..) ”Rentable” besparelser kan give op til 20% ( år, hvis de gennemføres sammen med renovering, udover ovenstående også efterisolering af facader, ventilation med varmegenvinding) Skal vi opnå et energisystem med 100% VE skal byggeriets energiforbrug reduceres med ca. 50%

6 Energimærkning af huse
Forskningen viser: En tredjedel af det nuværende varmeforbrug i boliger kan reduceres ved energi-renoveringer, der har en rentabel tilbagebetalingstid Kilde: Kim B. Wittchen, SBi, 2004

7 Hvem har skylden for den manglende handling?
Ingeniør Arkitekt Producent Ejer Bank Offentlig sektor Entreprenør En kæde er kun så stærk som det svageste led ...

8 Definition of barriers
The study is made around two types of barriers: 1: There is a defined barrier to remove before the renovation can be conducted. ex. lack of usable products 2: There is nothing to hinder the renovation, but it is still not conducted. ex. other things are more important Energy renovation Energy renovation

9 Ejer Påvirkning af beslutningsprocessen Love og regler
Økonomisk situation Sociale relationer Ejer Personlige valg Eksempler Interesse Professionelle rådgivere Tilgængelighed af produkter / løsninger Viden

10 Ejer Primære barrierer
Manglende viden og interesse for energiforbrug, mulige besparelser, omkostninger og ikke-energi / økonomiske fordele. Stor omkostning [prisen på varer og arbejdstid] - mener ikke, at det kan betale sig. Energirenovering er ikke et prestige-projekt. Mistillid til nye produkter. Mangler æstetiske eksempler og beviste besparelser. Fjernvarme priser og gebyrer betyder, at det ikke kan betale sig at spare på energien. Urealistisk tilbagebetalingstid. For meget arbejde at styre hele processen alene. Ejer

11 Ejer: Hvor kan der sættes ind?
Viden: Mere fokus på energibesparelser i forbindelse med andet bygningsarbejde - fremme bevidstheden. Synligt energiforbrug, eget forbrug vs. lignende husholdning. Information om ikke-energimæssige fordele. Demonstrationsprojekter. Realistisk forventning til besparelse – eksempler på beregnet = målt besparelse. Nem adgang til uvildige specialister. Økonomi: Tilskud og fradrag. Alternative kreditlån tilbud. Energipriserne bør indeholde incitamenter til besparelser. Besparelserne skal følge investeringerne. Ejer

12 Arkitekt & entreprenør
Påvirkning af beslutningsprocessen Love og regler Økonomisk situation Løn Arkitekt Entreprenør Eksempler Viden Tilgængelighed af produkter / løsninger Offentlig interesse

13 Arkitekt Primære barrierer Design frihed opleves som meget begrænset.
Skrøner lever: begrænset udvalg af materialer, mindre vinduer og tykkere vægge. Mangler eksempler på æstetiske løsninger. Ingen ekstra økonomisk fordel ved at designe energieffektive - ingen grund til at få ny viden. Fokus er på nye bygninger - offentlige eksponering og interesse. Mangler energieffektive produkter, som er omkostningseffektive. Dyrt at gå nye veje - incitament til at fortsætte som før. Design af energieffektive bygninger kræver flere timer. Konkurrence betingelser - den billigste løsning vinder. Problem med beregning af besparelser og rentabilitet. Arkitekt

14 Arkitekt: Hvor kan der sættes ind?
Demonstrationsprojekter fremmer bevidstheden om energieffektive bygninger, afliver myter og inspirerer. Certificeret uddannelse øger motivationen for at lære. Konkurrence på lige betingelser [opnå samme besparelse] Arkitektens ansvar skal gøres lettere. Bedre forsikringsbetingelser, når nye løsninger testes. Standardiseret energieffektive koncepter letter samarbejdet med bygherren / ejeren. Arkitekt

15 Entreprenør Primære barrierer
Mangler standardløsninger, i stedet for at skulle gennemføre pioner projekter - hurtigere med velkendte produkter. Har ingen økonomisk fordel af besparelser. Kan / vil ikke påtage sig ansvaret for nye løsninger. Mangler eksempler på gode løsninger [energieffektivitet + bearbejdning]. Manglende energieffektive produkter, som er omkostningseffektive. Design af energieffektive bygninger kræver flere timer. Konkurrence betingelser - den billigste løsning vinder. Svært at overbevise kunden om, at et dyrere produkt er bedre. Mange håndværkere deltager ikke i efteruddannelse / kurser. Entreprenør

16 Entreprenør: Hvor kan der sættes ind?
Demonstrationsprojekter fremmer kendskabet til energieffektive bygninger og løsninger. Certificeret uddannelse øger motivationen for at lære. Mock-ups kan give håndværkere ”hands on” erfaring. Uvildig information styrker salg. Standard løsninger reducerer rådgivning. Enklere beregningsmetoder for besparelser. Lovkrav til bygningsdele og komponenter gør det lettere. SBI-anvisninger og BYGerfa blade reducerer ansvar. Entreprenør

17 Ens huse – forskelligt forbrug

18 Primary Energy Demand in Residential Buildings
Source: Rob Marsh, SBi, AAU

19 Forventet energiforbrug i bygninger i 2020
Source: Søren Aggerholm SBi, AAU

20 Konklusion I en energirenovering er mange aktører involveret og hver af dem kan, hvis de møder overvældende barrierer, være den der “afslutter” projektet. Især den manglende viden og interesse forhindrer mange renoveringsprojekter i at blive gennemført. Barriererne spænder fra finansielle til tekniske, vidensmæssige, æstetiske og sociale barrierer og ofte i forskellige kombinationer. Variationen i barriererne betyder, at ét enkelt produkt ikke kan ændre den nuværende situation. Indsatsen skal nødvendigvis ske på flere områder samtidig.

21 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Per Heiselberg, Andrea Mortensen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google