Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brug af ICAD på Regionernes Vagtcentraler i DK

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brug af ICAD på Regionernes Vagtcentraler i DK"— Præsentationens transcript:

1 Brug af ICAD på Regionernes Vagtcentraler i DK
Intergraph Corporation, Security, Government & Infrastructure Division (SG&I) Dennis Bang Andersen, Afdelingsleder Public Safety DK 13. Marts 2012

2 Kort om Intergraph Startet i 1969
Repræsenteret globalt, hovedsæde i Huntsville, AL. I 2010 opkøbt af Hexagon Koncernen, som bl.a. også ejer ERDAS og Leica Intergraph ca medarbejdere globalt (ca i Europa) Hexagon ca medarbejdere globalt 2 divisioner – PPM og SG&I PPM – Proces, Power and Marine SG&I – Security, Government and Infrastructure

3 De 5 Sundhedsregioner i DK

4 SINE projektet SINE projektet i DK i 2 faser:
Tetra til alle danske beredskabsaktører (Motorola) Kontrolrum til Politi, Brand og Ambulance (Terma) Fase 1 succesfuldt implementeret i 2010 Fase 2 stoppet i 2009. Regionerne manglede et kontrolrum. Midlertidig løsning fra Falck (EVA2000) PVIT (Projekt Vagtcentral IT) projektet startet i 2010 PVIT sekretariatet etableret for at styre Regionernes implementering af projektet

5 PVIT PVIT projektets 3 faser:
Fase: Mobilapplikationer i alle ambulancer (MDT) Fase: Vagtcentralerne (DNK) (Kun 4 af Regionerne!) Fase: Præhospital Patient Journal (PPJ) Intergraph valgt som hovedleverandør på fase 2 – Etablering af DNK. Underleverandører Frequentis (Tetra og telefoni integration) IBM (Test og PMO services)

6 PVIT - DNK Fase 2 - Vagtcentralerne …”Hensigten med den udbudte ydelse er at sikre IT-understøttelse af det arbejde, der er i en vagtcentral.” …”Arbejdet er præget af borgernes behov og forventninger til at kunne få hjælp, når der ringes til alarmcentralen på 112. Når en borger har brug for en ambulance, skal man hurtigt kunne omsætte telefonopkaldet fra borgeren til, at der sendes en præhospital enhed af sted, med korrekte angivelser af, hvor den skal køre hen.” Sundhedsfaglig visitering Disponering af ambulance Kørsel Opkald /data 112 Afrapportering

7 Tilpasning Implementation Udvikling PVIT – DNK: Tidsplanen 3 faser:
Aug-11 / Apr-12 Maj-12 / Okt-12 Nov-12 / Mar-13 Tilpasning Implementation Udvikling OAT1 OAT2

8 PVIT – DNK: Tidsplanen Tilpasningsfasen
Primære aktivitet er afholdelse af 6 workshop forløb, hvor kunden involverer brugere fra de enkelte vagtcentraler til at konfigurere. Formålet har været: Gennemgang og eftervisning af kravmaterialet i systemet, herunder: Eftervisning af de funktionelle krav (UseCases) materialet (alle Demonstration af funktionalitet Konfiguration af funktionalitet Specificering af Interfaces Fasen omhandler såkaldte Mindstekrav og UseCase trin som i tilbudsfasen er angivet om værende Standard funktionalitet i den tilbudte software.

9 PVIT – DNK: Tidsplanen Implementationsfasen
Primære aktiviteter er test og udrulning på de forskellige miljøer Testaktiviteter omfatter Factory Acceptance Test (FAT) Performance Test (PT) Center Acceptance Test (CAT) Site Acceptance Test (SAT) Udrulning som løbende aktiviteter Planlægning af go-live

10 PVIT – DNK: Tidsplanen Udviklingsfasen
Primære aktivitet er afklare funktionalitet ikke indeholdt i tilpasningsfasen, herunder: UseCase trin som er angivet som udviklingskrævende funktionalitet Resterende interfaces til sidste OAT

11 PVIT – DNK: Funktionalitetsområder
Funktionalitet i DNK: Modtagelse af 112 Sundhedsfaglig Visitering Teknisk disponering Ressourceoptimering og planlægning - coststyring Planlagte opgaver og transporter (ikke-akutte patient transporter med servicevinduer) Opfølgning Radio dispatch (Tetra) og telefoni - optagelse heraf sammen med opgaverne. Failover og deling af ressourcer på tværs af Regionerne Integrationer til ressourcer og databaser

12 PVIT – DNK: Integrationer
SimaTech Enterprise Server ICCSC Mobil Applikation GSMC STC DNK (Det nye Kontrolrum) CPR 112 Rigspolitiet 112RPC CPRC Statens Serum Institut SSIC 112 Kbh. Brand Trygfonden TFC Falck Adresser Roskilde Brand ADRC AOC Responce Københavns Brandvæsen Planet RHC Region Hovedstaden

13 PVIT – DNK: Arkitektur

14 PVIT – DNK: I/CAD I/Dispatcher

15 PVIT - DNK: Frequentis

16 PVIT – DNK: Opgaver og hændelser
Opgaver (112 og planlagte) optræder i det tilhørende faneblad i opgavelisten Konfiguration af fanebladende foretaget på workshops sammen med Regionerne

17 PVIT – DNK: Index og Visitering
Sundhedsfaglig vurdering på alle 112 opkald (Konference) Visitering vha. Dansk Index (DI)

18 PVIT – DNK: Index og Visitering
Modellering af DI i systemet (Brug af typer og årsager)

19 PVIT – DNK: Index og Visitering
Modellering af DI i systemet (Q/A med ABCDE klassificeringen)

20 PVIT – DNK: Teknisk disponering af Ressourcer
Statusmodel for Ressourcerne Mapning hvilke status kan følge hinanden I hvilke der kan disponeres til anden opgave

21 PVIT – DNK: Teknisk disponering af Ressourcer
Disponering af ressourcer manuelt eller ”semi-automatisk” Status fremgår af ressourcelisten og kort Opdelingerne lavet med udgangspunkt i Regionernes disponeringsgrupper og ejerskab (rettigheder)

22 PVIT – DNK: Disponeringsforslag
Disponeringsforslag – kombination af: Responsplaner for opg.typen ESZ’er Kvalifikationer på personale Udstyr på Beredskaber Også på tværs af regionerne…

23 PVIT – DNK: Disponeringsforslag
Realtime Disponeringsforslag Realtime overvågning af systemet og status på beredskaberne Delvis disponeringer overvåges og operatør gives besked når relevante ressourcer melder FRI

24 PVIT – DNK: Deling af ressourcer imellem Regionerne
Udlån af ressourcer Forespørgsel til andet kontrolrum som tekstbesked…. Overførsel til ”udlån” gruppen som muliggør disponering af ressourcen

25 Projekt Vagtcentral IT (PVIT)
Lavaktivitetsberedskaber Cost og døgnminutter tilgængeligt i ressourcelisten og i disponeringsforslaget Systemet advarer såfremt en enhed er tæt på at afslutte sin vagt (og dermed blive dyrere)

26 Projekt Vagtcentral IT (PVIT)
Planlægning af driftsafvikling de næste par timer Overholdelse af servicevinduer sikres af systemet Overh

27 Intergraph Conference i Vejle, Danmark 27.-28. marts
Dansk Intergraph Brugerkonference

28 Intergraph International Conference – 4.-7. juni 2012

29 Dennis Bang Andersen Intergraph Danmark A/S
Afdelingsleder, Public Safety GIS & Public Safety Security, Government & Infrastructure m: f: Hørkær 12A 2730 Herlev


Download ppt "Brug af ICAD på Regionernes Vagtcentraler i DK"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google