Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Vejret på og forsøgene Morten Haastrup.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Vejret på og forsøgene Morten Haastrup."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Vejret på Pl@nteInfo og forsøgene Morten Haastrup

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Brug af vejrdata - hvornår er det relevant?

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Vejrdata på pl@nteInfo •Radarbillederne er sammensat af data fra DMIs 3 radarer på Stevns, i Sindal og på Rømø. Hvert 10. minut overføres et nyt radarbillede fra DMI til Pl@nteInfo. •2 døgns prognosen beregnes i DMIs HIRLAM vejrmodel for Danmark, som køres 4 gange i døgnet. Gælder 48 timer med timeværdier for nedbør, temperatur, relativ luftfugtighed samt vindretning og –hastighed. •7 døgns prognosen viser observationer fra de 7 foregående dage og en prognose for de kommende 7 dage. 7 døgns prognosen beregnes af European Centre for Medium-Range Weather Forecast hver dag og er på Pl@nteInfo kl. 5 næste morgen. •Jordtemperaturen måles i 10 cm dybde på 13 klimastationer i Danmark. For hver klimastation kan jordtemperaturen de seneste 4 uger vises. •Minimumstemperaturen pr. time målt ved 20 cm og 2 m på 13 klimastationer i Danmark. De seneste 4 uger. •Klimanormaler for DJFs forsøgsstationer i perioden 1961-90. •Årets vejr giver information om de lokale vejrforhold i årets løb.

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Radar

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl 2 døgns prognose

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl 7 døgns prognose

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Prognose på mobilen Sådan får du en SMS med vejret 1.Vælg Mobilnummer øverst og indtast dit mobilnr. 2.Send en SMS med kode for ønsket vejrdata eller vælg faste tidspunkter (1 til 4 gange i døgnet). 3.Efter 1-3 min. får du prognosen time for time for dit gridnr. Hvor sikker er prognosen ? 0,0-0,1 mm  30% chance for nedbør > 0,5 mm  70% chance for nedbør

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Prognoser generelt – hvor sikre er de? Temperatur: OK Luftfugtighed: For usikker Vind: OK Nedbør: ?

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Årets vejr •Grafisk præsentation af data for ”vand” eller ”varme” •Daglig nedbør i tabel •Download data – kun med speciel tilladelse, men vi arbejder på et link til ”Årets vejr” i vækstperioden fra enkeltforsøgets resultatside. Årets vejr giver information om de lokale vejrforhold i årets løb. De observerede data kan i de fleste tilfælde sammenlignes med en normal for det pågældende område. Årets vejr inkluderer:

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Vand Nedbør (mm) I beregningen af gridværdierne for nedbør er anvendt målinger fra ca. 40 automatiske klimastationer samt ca. 400 manuelle fra og med 2003. Nedbør måles i 2 m. Data for årets nedbør sammenlignes med normal. Potentiel fordampning (mm) Potentiel fordampning er beregnet ud fra temperatur og globalstråling ved Makkinks formel. Der sammenlignes med normaler for døgnets potentiel fordampning i perioden 1961-1990 for et 40x40 km klimagrid. Vandbalance (mm) Vandbalancen er beregnet som daglig nedbør minus daglig potentiel fordampning, som er summeret fra 1. marts til 30.september. Vandbalancen sættes til nul når summeringen giver et positivt tal

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Varme Temperatur (C°) Der vises døgnets minimums- og maksimumstemperatur ud fra målinger i 2 m. Der sammenlignes med normaler for døgnets middeltemperatur i perioden 1961-1990 Globalstråling (MJ/m2/døgn) Globalstråling, som er et udtryk for den samlede energi der er til rådighed for plantevækst, er målt i 2 m. Der sammenlignes med en normal.

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl DATA Generelt De anvendte data fra AMIS indeholder beregnede data for et 10x10 km klimagrid, som dækker hele Danmark. AMIS er designet til at give en hurtig dækning med vejrobservationer, og data er derfor ikke analyseret så grundigt for fejl som det er tilfældet for andre samlinger af vejrdata, der offentliggøres måneder efter observeringen. Der kan derfor forekomme forskelle mellem forskellige datakilder. DATA typer - Data for temperatur og vindforhold er ret sikre - Data for fordampning er mindre sikre - Sikkerheden i data for nedbør afhænger af bl.a. nedbørsintensitet Suppler med lokale observationer og notater om udsædvanligt vejr ved forsøgsbehandlinger ! Opsummering – vejrdata på Pl@nteInfo OBS


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Vejret på og forsøgene Morten Haastrup."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google