Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nytårsmøde for økologer Aktuelt nyt om kvægbrug – hvor kan man bedst øge indtjeningen? V. Kirstine Lauridsen, Faglig Team, økologisk Landsforening, mail:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nytårsmøde for økologer Aktuelt nyt om kvægbrug – hvor kan man bedst øge indtjeningen? V. Kirstine Lauridsen, Faglig Team, økologisk Landsforening, mail:"— Præsentationens transcript:

1 Nytårsmøde for økologer Aktuelt nyt om kvægbrug – hvor kan man bedst øge indtjeningen? V. Kirstine Lauridsen, Faglig Team, økologisk Landsforening, mail:

2 10 vigtige områder til forbedring af produktion og økonomi
Græsmarken – slæt / afgræsning Selvforsyning Klove / lemmer Energiudnyttelse Fodring og opfølgning med fuldfoderblanderens managementsystem

3 10 vigtige områder til forbedring af produktion og økonomi
Reproduktion: kælvninger pr årsko, tomdage, insemineringer pr drægtighed, kælvningsalder Dødelighed Mælkekvalitet/ celletal/ sporer Sygdomme/ salmonella og para-Tb Avl: sundhed, stærke lemmer, ydelse Rettidig omhu, øko-regler, KO, osv

4 Slætgræsmarken Planlæg efter 5 slæt – slå senest 25. maj, 25. juni, 1. august, 1. sept, og i oktober. Kvalitet fremfor kvantitet

5 kvalitet (FF/FE) og ydelsesniveauet i besætningen.
Illustration af andel grovfoder i køernes foderration afhængig af grovfoderets kvalitet (FF/FE) og ydelsesniveauet i besætningen. Ydelsesniveau 6000 kg EKM 8000 kg EKM 10000 kg EKM

6 Afgræsningsmarken Få 500 FE mere ud af afgræsningsmarken – plej den

7

8 Selvforsyning Hjemmeavlet foder – fokus på afgrøder, der giver et højt udbytte i marken : slætgræs, afgræsning, majs, helsæd byg/ært, andet Beholde kornet hjemme – propionsyrebehandle Dyrke lupiner, hestebønner, ærter, hvad kan holde udbyttet på bedriften

9 Klove og lemmer klovvasker kan være med til at reducere forekomsten af klovlidelser. 70 % af de deltagende landmænd mener, at klovvaskeren har været medvirkende til minimum at halvere forekomsten af digital dermatitis i besætningen.

10

11 Energiudnyttelse = andel af foder udnyttet til produktion
foderomkostningerne udgør langt den største økonomiske post på kvægbedriften

12 Forventet marginal effektivitet ved 85 pct. fodereffektivitet
Middel anvendt til øget produktion Marginal effektivitet 1 FE giver i kg EKM foderniveau % 1,0 avl % 1,5 ”pasning” 80% 2,0 grovfoderkvalitet 85% 2,1

13 Eksempler på effektive - højtydende besætninger
ekstensive A Udgangs- punkt B Den højtydende C Den effektive D Avlsniveau Grovfoderkvalitet middel middel middel høj Ydelsesniveau Fodereffektivitet, % FE optaget

14 Fodring og opfølgning med fuldfoderblanderens managementsystem
Lav opfølgning på fodringen til alle dyregrupper Dataopsamling på enkeltfodermidler Opgørelse af beholdninger og opfodret mængde - til brug ved valg af afgrøder i marken

15 Reproduktion Kælvninger pr årsko: min. 1,15
Tomdage: max. 93 i gennemsnit Kælvningsalder 24 måneder

16 Bud på merindtjening: Forbedret grovfoderkvalitet
og øget energiudnyttelse med 3,5 % - sparet foder FE kr Selvforsyning – 2 FE eget korn kr Klove/ lemmer kr 2 FE mere afgræsning i 90 dage kr Kælvningsalder reduktion 2 mdr kr

17 Bud på merindtjening Kælvninger pr årsko fra 1,1 til 1,15:
0,05 kalv mere pr årsko á 800 kr kr Tomdage -10 dage á 25 kr kr Dødfødte kalve reduktion fra 10-6% (kalv+mælk) – kr Celletal – 0,03 kr pr kg kr Sygdomme f.eks salmonella nyinfek: kr

18 Merindtjening i besætning med :
Pr ko: kr For 100 køer: kr For 200 køer: kr

19 Malkekøer st.race incl opdræt Prognose for 2013, økologisk 9000 kg EKM pr årsko
Emne Kvantum Pris Beløb Udbytte Produceret mælk kg 8.900 Leveret mælk EKM 8.560 Råvareværdi 8.450 Kg 2,53 21.379 Kvalitetstillæg 0,05 423 Sæsontillæg Økologitillæg 0,55 4.648 Efterbetaling Enh 0,12 1.014 Andet -8.450 0,01 -85 Overført sødmælk til kalve 302 2,23 673 Mælk salg i alt 28.051 Dyreomsætning Salg af køer til slagtning 0,42 Stk 6.160 2.587 Salg af kvier til slagtning 6.670 334 Salg af tyrekalve til levebrug 0,53 690 366 Besætningsforskydning Bruttoudbytte i alt 31.338

20 Dækningsbidrag pr. årsko 13.382
Stykomkostninger Kraftfoder, højpct. -806 Kg 3,7 -2.982 Korn indkøbt -1.089 2,67 -2.908 Kalvestarterblanding -41 4,34 -178 Sødmælk til kalve -302 2,23 -673 Mineralblandinger køer -400 Mineralblandinger kvier -450 Silomajs -1.010 Fe 1,2 -1.212 Afgræsning -1.924 -2.309 Græsensilage -3.049 -3.659 Blandsædsensilage -629 -755 Foderomkostninger i alt Daka dyr mdr Enh -50 Dyrlæge -700 Medicin Avlsomkostninger RYK omkostninger -280 Produktionsrådgivning -275 Klovbeskæring -200 Halm strøelse Diverse omkostninger -225 Øvrige omkostninger i alt -2.430 Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag pr. årsko 13.382 Økologisk råvareværdi ved 4,2 % fedt og 3,4 % protein. Foderplan 1 består af Afgræsning, majsensilage og græsprodukter. Foderforbruget er opgjort i Norfor FE. Kalkulen er udlæst med beregningsformler. Resultaterne kan afvige fra visningen i FarmtalOnline pga. afrundinger.

21 Ændret kvalitets tillæg mælk 0 øre
Emne Kvantum Pris Beløb Udbytte Produceret mælk kg 8.900 Leveret mælk EKM 8.560 Råvareværdi 8.450 Kg 2,53 21.379 Kvalitetstillæg Sæsontillæg Økologitillæg 0,55 4.648 Efterbetaling Enh 0,12 1.014 Andet -8.450 0,01 -85 Overført sødmælk til kalve 302 2,23 673 Mælk salg i alt 27.629 Dyreomsætning Salg af køer til slagtning 0,42 Stk 6.160 2.587 Salg af kvier til slagtning 0,05 6.670 334 Salg af tyrekalve til levebrug 0,53 690 366 Besætningsforskydning Bruttoudbytte i alt 30.915

22 Kvalitetstillæg 0 og pris tilskudsfoder øget med 1,20 kr/kg
Stykomkostninger Kraftfoder, højpct. -806 Kg 4,93 -3.974 Korn indkøbt -1.089 2,67 -2.908 Kalvestarterblanding -41 4,34 -178 Sødmælk til kalve -302 2,23 -673 Mineralblandinger køer -400 Mineralblandinger kvier -450 Silomajs -1.010 Fe 1,2 -1.212 Afgræsning -1.924 -2.309 Græsensilage -3.049 -3.659 Blandsædsensilage -629 -755 Foderomkostninger i alt Daka dyr mdr Enh -50 Dyrlæge -700 Medicin Avlsomkostninger RYK omkostninger -280 Produktionsrådgivning -275 Klovbeskæring -200 Halm strøelse Diverse omkostninger -225 Øvrige omkostninger i alt -2.430 Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag pr. årsko 11.968

23 Tak for opmærksomheden

24 Tak for opmærksomheden

25 Prognose mælkepris nov. 2012
Periode 4,2% fedt / 3,4% prot 6,0% fedt / 3,4% prot År Mælk konventionel Mælk økologisk Mælk konventionel Jersey Mælk økologisk Jersey 2010 2,38 2,96 3,05 3,82 2011 2,64 3,22 3,44 4,22 2012 2,5 3,28 4,07 2013 2,68 3,23 3,53 4,32 2014 2,55 3,1 3,34 4,14

26 Overtrædelser i 2010/2011 Indberetninger (20) (19)
Markedsføring (24) (18) Logbog (husdyr) (29) (23) Manglende bilag (26) (32) Opbevaring (25) (17) Ikke-økologisk såsæd (26) (22) Brug af ikke-økologisk foder(16) (12) Fodertilsætningsstoffer (16) (14) Medicinanvendelse (17) (19) Utilstrækkelig behandling af syge dyr(12) (18) Lejearealer – strøelse (39) (46) Staldforhold – andet (18) (19) Staldforhold – dyrevelfærd (74) (62) Udeforhold (13) (22)

27 Regler Strøelsesmængder
Underlag Strøelsesmængde A) Sengebåse med bagkant (20-30 cm over lejets bund) Strøelse nok til, at lejet er fyldt op til bagkanten og jævnt fordelt i hele lejet. B) Beton Mindst ca. 5 cm Måtter (1-3 cm) C) Flerlags madrasser (3-5 cm) og kanalsyede madrasser (6-14 cm) Alle madrasser skal strøs, så de er rene og tørre. Mindst ca. 5 cm lejeunderlag inklusiv strøelse. Tabel 1. Minimum strøelsesmængde i sengebåse ved forskellige underlag. Se afsnit i vejledning om økologisk jordbrugsproduktion her.

28

29

30 Illustration af sammenhænge mellem ændringer i
foderniveau og fodereffektivitet Effektivitet (%) Udgangspunkt Avl Fodring + teknologi Fodring Forsøget Foderniveau (FE)

31 Eksempler på effektive - højtydende besætninger
ekstensive A Udgangs- punkt B Den højtydende C Den effektive D Effektivitet Kg EKM pr. FE 1,25 1,29 1,27 1,36 Kg N ab dyr kg EKM pr. kg N Økonomi (foder 1,00 kr./FE, mælk 2.30 kr./EKM) DB pr. ko DB pr. EKM 1,50 1,53 1,51 1,57 (Foderpris 0,90 1,00 1,10 1,05) DB pr. ko DB pr. EKM 1,58 1,53 1,44 1,53

32

33

34


Download ppt "Nytårsmøde for økologer Aktuelt nyt om kvægbrug – hvor kan man bedst øge indtjeningen? V. Kirstine Lauridsen, Faglig Team, økologisk Landsforening, mail:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google