Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Voksenvejledningsnetværk Delresultater fra evalueringen ved Randi Skovhus Debat- og formidlingsseminar 12. marts 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Voksenvejledningsnetværk Delresultater fra evalueringen ved Randi Skovhus Debat- og formidlingsseminar 12. marts 2009."— Præsentationens transcript:

1 Voksenvejledningsnetværk Delresultater fra evalueringen ved Randi Skovhus Debat- og formidlingsseminar 12. marts 2009

2 Interviews med 5 respondentgrupper - i 6 netværk - primært fokusgruppeinterviews Respondentgrupper - Kerneinstitutioner - Andre deltagende institutioner (fx arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, jobcentre) - Virksomheder - Uddannelsesambassadører - Kortuddannede

3 1. interviewrunde er næsten afsluttet Samlet analyse af empirisk materiale påbegyndes april ↓ Oplægget er et rids af nogle tendenser Fokus: Interviews med kerneinstitutioner

4 Samarbejde • Ansatte på de forskellige uddannelsesinst. i netværket varetager den opsøgende kontakt – nogle steder er der også ansat konsulenter af netværket • Første kontakt til virksomheder varetages i flere netværk af bookingbureauer - Tidsbesparende - Billigere - Mere systematisk - Der kan være vanskeligheder med at få booket til ”den rigtige” uddannelsesinst.

5 Samarbejde – fortsat • Mange kerneinstitutioner, der skal samarbejde: ”… at få det her enormt logistiske apparat op at stå af tolv skoler med x-antal konsulenter på hver, at få dem til at samarbejde og få øje på hinanden….” • Dilemma: Konkurrence ↔ Samarbejde • Virksomhederne oplever det positivt, at der er samarbejde – man skal ikke gå fra det ene sted til det andet

6 Én indgang • Tolkes forskelligt Nogle steder fx fælles telefonnummer, sekretariat, hjemmeside Andre steder fx ikke fælles telefonnummer - hvem skal ”have” nummeret? - hvordan kan sikres tilstrækkelig viden ét sted? - vil nogen ”sætte sig” på nummeret, så ikke reelt samarbejde? • ”Branding” tager tid

7 Opsøgende vejledning • Primært rettet mod ledere eller uddannelsesansvarlige i virksomheden ↓ I langt mindre grad mod øvrige ansatte/kortuddannede i virksomheden • Netværkene oplever mulighed for opsøgende kontakt positivt ift. tidligere, hvor virksomhederne skulle tage kontakt • Dilemma: Vejledning ↔ Salg

8 Vejledning – rådgivning – konsulentydelse • Tilsyneladende ikke afklaret • Der arbejdes tilsyneladende ikke med at skabe fælles forståelse eller diskussion af begreberne i forhold til netværkenes opgave

9 Uddannelsesambassadørordning • Betragtes forskelligt Fx Interesserede, der har meldt sig til at modtage elektronisk nyhedsbrev ↓ Deltagere på kursus af flere dages varighed


Download ppt "Voksenvejledningsnetværk Delresultater fra evalueringen ved Randi Skovhus Debat- og formidlingsseminar 12. marts 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google