Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En orientering til vores nye leder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En orientering til vores nye leder"— Præsentationens transcript:

1 En orientering til vores nye leder
Velkommen i gruppen En orientering til vores nye leder Gruppelederen byder velkommen til alle og fortæller kort om, hvorfor denne aften er vigtig for den nye leder og for Gruppen. Fortæl kort, hvad der kommer til at ske i løbet af den næste time til halvanden. Der kan evt. også startes med en sang f.eks. Enhedens opstartssang Husk at kaffe og te er en god ting sammen med noget hjemmebagt kage.

2 Aftenens program Præsentation Arbejdet i enheden
Rundvisning i lokalerne Kort om gruppens opbygning Kort om KFUM-Spejdernes opbygning Vores formål og metode Uddannelses- og udviklingsområder Hvad skal der ske i fremtiden? Fortæl meget kort om de punkter I skal igennem. Husk at give den nye leder tid til at stille spørgsmål undervejs

3 Præsentation Navn Beskæftigelse Spejdererfaring Andre interesser
Hvad får jeg ud af spejderarbejdet? Hvad kan jeg gøre for gruppen (spidskompetencer)? Etc. En god introduktion til hinanden er umådelig vigtig for en god start. En god ting er at lade enhedens nuværende ledere præsentere sig selv, med spejdererfaring, civilt job, spejder funktion, hvad man gerne vil med spejderarbejdet, hvad man får ud af det osv. Det er dog vigtigt at man ikke fortæller på en måde, at den nye leder bliver ”skræmt” over ”arbejdsbyrden”, og lad ikke for mange indforståede historier komme over bordet. Lad derefter den nye leder fortælle lidt om sig selv. Pas på ikke at presse den nye leder til at fortælle noget, han/hun måske ikke er helt parat til at fortælle. Husk på det er en, måske, fremmed person i spejder sammenhæng.

4 Arbejdet i enheden Aldersgruppe Arbejdsstof Fantasiramme
Lederkollegaer ”Jobbeskrivelse” Mødetider Planlægning Her kan enhedslederen evt. tage over, for at fortælle om enheden. Husk stadig at undgå alle de indforstået ord, vi anvender til dagligt, når vi taler spejderarbejdet. Man kan evt. slutte med at prøve at lave en noget fra arbejdstræet eller en lille leg, der hører til enheden. Det vil også være en god idé at udlevere en adresseliste over de andre lederkollegaer i Gruppen

5 Rundvisning Mødehytten/lokalerne Området
Materialer – hvor henvender jeg mig? Bibliotek – hvilke hjælpemidler findes der? Området Raftegården Brændeskur Legeområdet Osv. Så er det tid at strække benene. Her er det meget vigtigt at man ikke bare fortæller, hvor tingene er, men også reglerne for anvendelse, forbrug, vedligeholdelse osv. samt fortæller, hvordan man får nogle nye materialer, og hvem man skal henvende sig til. Husk også at fortælle hvis der er nogle særordninger vedrørende hvem der bruger hytten, hvem der gør rent, om spejderne må være her alene i weekenderne etc. Her kan man også udlevere evt. en nøgle til den nye leder.

6 Grupperåds-medlemmer
Gruppens opbygning Gruppemøde Grupperåds-formand Grupperåds-medlemmer Sekretær Kasserer Gruppeleder FamilieSpejd Bæverflok Ulveflok Juniortrop Spejdertrop Seniortrop Roverklan Lederstab Gruppens opbygning forklares. Her der det vigtigt at man passer på med alle de forkortelser, der findes i Korpset. Forklar det heller engang for meget end en gang for lidt. Det er vigtigt at sætte navne på, i stedet for ”bæverlederen” ”ulvelederen” osv. Når der skal fortælles om grupperådet er det også godt at sættes tilhørsforholdet på, f.eks. Grupperådsformanden er Hans, Peter fra ulveflokkens, far. Der fortælles meget kort omkring hvilke opgaver de forskellige har. Husk på at det senere bliver uddybet på introkurserne.

7 KFUM-Spejdernes opbygning
Eksterne relationer Distrikter Gruppen Kort gennemgang af opbygningen i Korpset. Husk her at det, der er interessant for den nye leder, er enheden og gruppen. Distrikt og Korps er meget fjernt når man lige starter. Nævn evt. at korpset og distriktet er serviceorganer, der blandt andet tilbyder kurser og hjælpemateriale. Det kommer også senere på intro kurserne. Nævn evt. også 55 Nord, og mulighederne for at købe friluftsudstyr. Hovedbestyrelse Internationale relationer

8 Formål ”Korpset er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse” Udvikle børn og unge til hele mennesker Formålsparagraffen gennemgås og man taler om hvordan den praktiseres i Gruppen. Det er meget vigtig at I er ærlige omkring, denne formålsparagraf. Læg vægt på at vi rent faktisk vil noget med børnene, at det ikke bare er en fritidsklub, men faktisk er et sted hvor vi vægter værdier som medansvar og demokrati højt.

9 Spejdermetoden Learning by doing Det fremadskridende program
Patruljesystemet Spejderlov og –løfte Børn leder børn Så skal der fortælles om grundidéen med spejderarbejdet. Fortæl også gerne historien omkring Baden Powell og hvorfor ham startede spejderbevægelsen Støtte findes i på

10 Udviklingsområder Åndeligt Intellektuelt Følelsesmæssigt Socialt
Fysisk De 5 udviklingsområder forklares, og der gives eksempler på aktiviteter fra den nye leders enhed, for hvert område. Det er også her, at vi udskiller os fra de mange andre ungdomstilbud. F.eks. Sporten. Hvis vi har alle 5 dele med når vi laver vores aktiviteter, udvikler vi hele mennesker.

11 Kvalitetstjek Var det sjovt? Lærte jeg noget nyt?
Hvordan? Lærte jeg noget nyt? Hvad? Havde jeg indflydelse? På hvad? Kunne jeg se meningen med det? Var det relevant? Dette er facitlisten for en god aktivitet eller et godt møde. Lad det indgå som en fast rutineevaluering efter hvert møde. Lær den nye leder at anvende dette lille spørgeskema, anvend den evt. efter denne stabsaften.

12 Uddannelse og udvikling
Introduktionsuddannelsen Praktisk kursus Introduktionskursus Ledersamtale/lederbrev Lederuddannelsen Grenkurser Leder 1 Leder 2 Gilwell Her fortælles om, hvad KFUM-Spejderne tilbyder, for at gøre det nemmere og sjovere at være leder. Det er vigtigt at man har de aktuelle datoer med omkring Praktisk Kursus samt introkurset, da det højst sandsynligt er disse 2 kurser der er mest interessante og relevante. Du kan få datoerne af DTU’en, som er distriktets uddannelsesansvarlige. Husk at det virker godt på den nye leder, at enhedslederen eller en af de andre assistenter tager med på disse kurser, så er den nye leder ikke helt alene i verdenen. Det er en god anledning til at blive rystet sammen Det vil være godt, hvis man sammen kan lægge en tidsplan frem til Ledersamtalen, hvor Lederbrevet gerne skal udleveres sammen med den sorte tørklæde ring.

13 Fremtiden Møder Arrangementer, herunder kurser
Enhedsaktiviteter (/-møder) Ledermøder Grupperådsmøder Gruppemøder Arrangementer, herunder kurser Enheden og gruppen Distriktet og KFUM-Spejderne Her gælder det også om at være meget ærlig. Fortæl at det forventes at man deltager i ledermøderne, og om det forventes at den nye leder deltage i grupperådsmøderne. Fortæl også, hvor lang tid der normalt bruges på planlægningen, om det laves på en aften eller om gruppen holder en planlægningsweekend, hvor det næste halve til hele år planlægges. Fortæl også om mødetiderne, f.eks. At den nye leder skal være der senest 15 min. Før mødet starter og at man ikke kan gå før, der er ryddet op i mødelokalet. Lav evt. en plan for at følges med en anden leder de første par gange, og hav allerede en kursusblanket parat, så uddannelsesforløbet kan sættes i gang. Udlever til sidst pjecen Leder i Gruppen, der kan tilsendes fra 55 Nord


Download ppt "En orientering til vores nye leder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google