Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SPØRGESKEMA HARDSYSSEL DISTRIKT Oktober 2008. Der afholdes årligt Sysselfejde for bæverne, hvad synes du om konceptet for dette arrangement?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SPØRGESKEMA HARDSYSSEL DISTRIKT Oktober 2008. Der afholdes årligt Sysselfejde for bæverne, hvad synes du om konceptet for dette arrangement?"— Præsentationens transcript:

1 SPØRGESKEMA HARDSYSSEL DISTRIKT Oktober 2008

2 Der afholdes årligt Sysselfejde for bæverne, hvad synes du om konceptet for dette arrangement?

3 Vil du deltage i arrangementet hvis du har mulighed for det?

4 Der skal afholdes flere bæverarrangementer på distriktsplan.

5 Der afholdes årligt Sysselfejde for ulve, hvad synes du om konceptet for dette arrangement?

6 Vil du deltage i arrangementet hvis du har mulighed for det?

7 Der skal afholdes flere ulvearrangementer på distriktsplan.

8 Der afholdes årligt Sysselfejde for spejderne, hvad synes du om konceptet for dette arrangement?

9 Vil du deltage i arrangementet hvis du har mulighed for det?

10 Der skal afholdes flere spejderarrangementer på distriktsplan.

11 Der afholdes årligt Sysselfejde for seniorer, hvad synes du om konceptet for dette arrangement?

12 Vil du deltage i arrangementet hvis du har mulighed for det?

13 Der skal afholdes flere seniorarrangementer på distriktsplan.

14 Thy, Vestlimfjord og Hardsyssel distrikter er gået sammen om at afholde det årlige arrangement, ”Flyvende start” – hvad synes du om det?

15 I distriktet bliver der afholdt aftenarrangementer for rovere, hvad synes du om det?

16 Vil du deltage i arrangementerne hvis du har mulighed for det?

17 Jeg holder mig orienteret om kurser og uddannelse i korpset

18 Der skal arrangeres mere uddannelse i distriktet

19 Hvis der var små aftenkurser i distriktet, vil jeg deltage

20 Vestlimfjord og Hardsyssel distrikt samarbejder om Patruljeleder og – assistent kurset (PL/PA). Hvad mener du om dette?

21 Ville du deltage på deltagerplan eller planlægningsplan, hvis du har mulighed for det?

22 I distriktet er vi i gang med at lave en mobil smedje, som grupperne kan låne. Hvis der blev tilbudt et kursus i dette, ville du så deltage?

23 I distriktet er der et sæt GPS’er til rådighed. Hvis der blev tilbudt et kursus i brugen af disse, ville du så deltage?

24 Førstehjælpsreglerne forandrer sig ofte. Der er fx blevet hængt hjertestartere op mange steder. Hvis du blev tilbudt et kursus i ”nyere” førstehjælp – ville du så deltage?

25 Distriktsstaben skal hjælpe med medlemshvervning

26 Distriktsstaben skal hjælpe med lederhvervning

27 Ved du, hvor du kan finde distriktets hjemmeside?

28 Hvordan er distriktets hjemmeside?

29 Distriktet skal gøre mere ud af hjemmesiden, deriblandt vedligeholdelse

30 Distriktet skal sende nyhedsmails jævnligt

31 Hvordan vurderer du mængden af e- mails/breve fra distriktet? (1=for få, 5=for mange)

32 Jeg vil hellere have nyheder i rigtig brevform, frem for e-mails.

33 Distriktet skal kontakte grupperne via SMS

34 Distriktet skal udgive et trykt blad

35 Hvordan synes du generelt at staben udfører deres arbejde?

36 Jeg kunne tænke mig at deltage i distriktsstabens arbejde

37 Hvad synes du om vores gruppekontaktsystem, hvor hver gruppe er tilknyttet et distriktstabsmedlem, som regelmæssigt skal kontakte gruppen for nyt?

38 Hvordan er kontakten mellem grupperne i Hardsyssel distrikt?

39 Hvordan er kontakten mellem gruppen og distriktsstaben?

40 Invitationer til arrangementer kommer ud i god tid

41 Jeg kunne godt ønske mig mere kontakt og samarbejde grupperne imellem

42 Jeg har lyst til at arrangere aktiviteter på distriktsplan

43 Jeg har lyst til at arrangere aktiviteter på korpsplan

44 Jeg synes personligt ikke jeg har tid til at lave spejderarbejde i distriktet og korpset, men hvis jeg havde, ville jeg gerne

45 Jeg skal med på landstræf i 2009

46 Jeg skal med på korpslejr i 2010

47 Jeg ønsker at deltage i et kursus i løbet af det næste år

48 Jeg ønsker at distriktet skal arrangere fælles transport til ovenstående arrangementer

49 Distriktsstaben skal lave mere ”reklame” for sådanne arrangementer

50 Er Hardsyssel Distrikt i udvikling?

51 YDERLIGERE KOMMENTARER

52 Hvad savner du i distriktet? • Jeg savner et større samarbejde grupperne imellem i distriktet • Mere kontakt de forskellige grupper imellem • ? • Mere opbakning fra grupperne • Evt. flere enkelt aftens aktiviteter for børnene • Synlighed

53 Hvad savner du i distriktet? • Distriktsmøder (gamle divisionsmøder) med fælles startoplæg. Og en del af tiden, hvor man er delt i Bæver - Ulve - Spejder, til fællesskab, aktiviteter, idé udveksling m.m. Møderne afholdes i de forskellige spejderhuse på skift. Det kunne måske være de lokale ledere der denne aften gav ideer til "sådan gør vi”

54 Hvad savner du i distriktet? • En ordentlig Sysselfejde stab ! • Lidt mere info om dennes arbejde • Et nyhedsbrev som udkommer hver mdr. på mail til alle i distriktet - hvorfor så tit..?. Hvis man lige havde glemt et arrangement så fik man en påmindelse. Samt at informere om de forskellige tiltag, hvor langt man er nået, - hvad er næste skridt…?

55 Hvad savner du i distriktet? • Måske et kursus i at bruge spejdernet, samt vores egen hjemmeside. Jeg tror der er mange som ikke aner at den er der. • En eller anden form for lederfællesskab, hvor man kunne komme til at kende andre ledere i grupperne i distriktet

56 Hvad har du selv lyst til at bidrage med i distriktet? • Hjælp til distriktsarrangementer eller andet planlægning og hjælp • Har ikke tid • Ikke umiddelbart - det er i forvejen et stort arbejde at holde den lokale gruppe kørende (se kommentar til "Hvad synes • Min hjælp • Sysselfejde

57 Hvad har du selv lyst til at bidrage med i distriktet? • Ingen interesse - det er desværre knap med tid - stopper snart som leder • En konkret opgave engang i mellem. I er velkomne til at spørge mig. Mvh. Erik Jensen • Har vist nok i gruppen

58 Andet • Som ulveleder, har man ikke indblik i stabens arbejde i distriktet og derfor er det ikke let at svare på spørgsmålene

59

60 SPØRGESKEMA HARDSYSSEL DISTRIKT Oktober 2008

61 Der afholdes årligt Sysselfejde for bæverne, hvad synes du om konceptet for dette arrangement?

62 Der afholdes årligt Sysselfejde for ulvene, hvad synes du om konceptet for dette arrangement?

63 Der afholdes årligt Sysselfejde for spejderne, hvad synes du om konceptet for dette arrangement?

64 Der afholdes årligt Sysselfejde for seniorer, hvad synes du om konceptet for dette arrangement?

65 Thy, Vestlimfjord og Hardsyssel distrikter er gået sammen om at afholde det årlige arrangement, ”Flyvende start” – hvad synes du om det?

66 Vestlimfjord og Hardsyssel distrikt samarbejder om Patruljeleder og – assistent kurset (PL/PA). Hvad mener du om dette?

67 I distriktet er der et sæt GPS’er til rådighed. Hvis der blev tilbudt et kursus i brugen af disse, ville du så deltage?

68 Ved du, hvor du kan finde distriktets hjemmeside?

69 Hvordan vurderer du mængden af e- mails/breve fra distriktet? (1=for få, 5=for mange)

70 Hvordan synes du generelt at staben udfører deres arbejde?

71 Jeg skal med på korpslejr i 2010

72 Er Hardsyssel Distrikt i udvikling?

73 YDERLIGERE KOMMENTARER

74 Hvad savner du i distriktet? • Jeg savner et større samarbejde grupperne imellem i distriktet • Mere kontakt de forskellige grupper imellem • ? • Mere opbakning fra grupperne • Evt. flere enkelt aftens aktiviteter for børnene • Synlighed

75 Hvad savner du i distriktet? • Distriktsmøder (gamle divisionsmøder) med fælles startoplæg. Og en del af tiden, hvor man er delt i Bæver - Ulve - Spejder, til fællesskab, aktiviteter, idé udveksling m.m. Møderne afholdes i de forskellige spejderhuse på skift. Det kunne måske være de lokale ledere der denne aften gav ideer til "sådan gør vi”

76 Hvad savner du i distriktet? • En ordentlig Sysselfejde stab ! • Lidt mere info om dennes arbejde • Et nyhedsbrev som udkommer hver mdr. på mail til alle i distriktet - hvorfor så tit..?. Hvis man lige havde glemt et arrangement så fik man en påmindelse. Samt at informere om de forskellige tiltag, hvor langt man er nået, - hvad er næste skridt…?

77 Hvad savner du i distriktet? • Måske et kursus i at bruge spejdernet, samt vores egen hjemmeside. Jeg tror der er mange som ikke aner at den er der. • En eller anden form for lederfællesskab, hvor man kunne komme til at kende andre ledere i grupperne i distriktet

78 Hvad har du selv lyst til at bidrage med i distriktet? • Hjælp til distriktsarrangementer eller andet planlægning og hjælp • Har ikke tid • Ikke umiddelbart - det er i forvejen et stort arbejde at holde den lokale gruppe kørende (se kommentar til "Hvad synes • Min hjælp • Sysselfejde

79 Hvad har du selv lyst til at bidrage med i distriktet? • Ingen interesse - det er desværre knap med tid - stopper snart som leder • En konkret opgave engang i mellem. I er velkomne til at spørge mig. Mvh. Erik Jensen • Har vist nok i gruppen

80 Andet • Som ulveleder, har man ikke indblik i stabens arbejde i distriktet og derfor er det ikke let at svare på spørgsmålene


Download ppt "SPØRGESKEMA HARDSYSSEL DISTRIKT Oktober 2008. Der afholdes årligt Sysselfejde for bæverne, hvad synes du om konceptet for dette arrangement?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google