Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En anden ubekvem sandhed: Olie og gas på retur.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En anden ubekvem sandhed: Olie og gas på retur."— Præsentationens transcript:

1 En anden ubekvem sandhed: Olie og gas på retur.
LO-skolen Helsingør Politisk sommerkursus 2007 Klaus Illum: En anden ubekvem sandhed: Olie og gas på retur. Hvordan klarer vi det ? Olie – den enestående energikilde Afslutningen af den rigelige, billige olies æra Oplæg kl – Diskussion kl – 1020. Efter et halvt århundredes fejlinvesteringer: Hvordan kan vi i Danmark imødegå undermineringen af velfærdssamfundets grundlag ? Oplæg kl – 1045. Kaffe kl – Diskussion kl – 1115. Transport: Motorveje og broer – hvad skal køre på dem om 20 år ? Oplæg kl – Diskussion kl – 1200.

2 1. Olie – den enestående energikilde
Afslutningen af den rigelige, billige olies æra

3

4 Den olie, der er blevet tilbage fra en fjern fortid, findes i lommer i porøse bjergarter under uigennemtrængelige lag. De såkaldte oliefelter.

5 Ghawar oliefeltet i Saudi Arabien er verdens største
Ghawar oliefeltet i Saudi Arabien er verdens største. Det strækker sig over ca. 250 km fra nord til syd. Der produceres noget i retning af 5 mio. tønder om dagen fra Ghawar. Verdens samlede olieproduktion i 2006 var ca. 85 mio. tønder om dagen. Produktionen i Ghawar toppede i 1980erne. Siden er produktionen blevet opretholdt ved indpumpning af store vandmængder.

6

7 Men når vandet når op i en vandret boring er det slut.
Med forgrenede vandrette boringer kan man nå længere ud i de olieførende lag og ved at pumpe vand, gas eller CO2 ned presse mere olie op. Men når vandet når op i en vandret boring er det slut. OWC: Oil-Water Contact. Vandrette boringer

8 From Matthew R. Simmons: Twilight in the Desert. The Coming Saudi Oil Shock and the World Economy. (2005)

9

10 Xxxxxxxxxx reserver

11 Production from Danish North Sea fields
Production from Danish North Sea fields. Danish Energy Authority 2002 and 2005

12

13 Oliegeologen Colin Campbell’s beregninger

14 Fra Klaus Illum ”I Drivhuset”, udgivet af 3F, marts 2006

15 Ikke-konventionel produktion: Tjæresand, olieskifer, biobrændsler,
m.m.

16 Den stiplede kurve viser en helt urealistisk vækst i
Ikke-konventionel produktionskapacitet

17 Planteskole til oliepalmer, Borneo, Indonesien

18 Jo længere det lykkes olieindustrien at dække et stigende forbrug - dvs. jo mere den globale økonomi bliver afhængig af olie – jo værre bliver situationen, når olieproduktionskapaciteten ikke længere kan dække forbruget, men stagnerer eller falder. Almindelig sund fornuft tilsiger derfor alle lande til at formindske deres afhængighed af olie ved at investere milliarder i moderne elektriske tog, sporvogne, trolleybusser og i udviklingen af elektriske biler, i stedet for at investere milliarder i at udtømme de tilbageværende oliereserver så hurtigt som muligt. (Og selvfølgeligt hurtigst muligt at få skrottet alle oliefyr). Investeringer i nye motorveje er yderligere fejlinvesteringer.

19 Det Internationale EnergiAgentur IEA
”I samtlige beregninger, der udarbejdes til at vurdere langsigtede energi- og klimapolitiske tiltag, baserer Energistyrelsen sig i lighed med mange andre IEA medlemslande på agenturets forudsætninger om den langsigtede råoliepris. IEA har gennem mange år opbygget et internationalt ry for at levere solide og kompetente analyser af den mulige udvikling i olieproduktion og –forbrug.” Energistyrelsen, 14. marts På Lad os se på IEA’s prognoser for de kommende år:

20 * Marts 2006 *Juli 2007 Det Internationale EnergiAgentur IEA
Råoliepris-prognoser fra 2004 og 2005 IEA WEO 2004 IEA WEO 2005 70 *Juli 2007 70 * Marts 2006 40 30 30 30 $ per tønde

21 Nu blinker alarmklokkerne også hos IEA.
Medium-Term Oil Market Report, July 2007: IEA forventer nu en forbrugsvækst på 2,2% om året i de kommende 5 år: Forbrug % = mio. tønder/dag Produktion OPEC % (!) = mio. tønder/dag Andre % = 52 OPEC reserve kapacitet ,9% % = 1,6% af forbruget For 5 år siden var OPECs reservekapacitet ca. 10% af forbruget.

22 IEA’s beregninger af reservekapaciteter forudsætter en produktionsstigning på 1 mio. tønder/dag udenfor OPEC i Men denne forudsætning ser ikke ud til at holde: …. a key driver of crude prices this year has been the small growth of oil supplies in countries outside of the Organization of Petroleum Exporting Countries. "The Barclays Capital projection is for there to be no growth at all in non-OPEC supply in 2008; indeed the forecast shows a slight fall". Speculation by investment funds is likely to drive prices higher on the futures market …. The next price target will likely be $80/bbl…... Kommentatorer i Oil&Gas Journal 19. juli 2007

23 Infrastrukturkommissionens forudsætninger om driftsomkostninger ved bilkørsel
Høj (konstant oliepris) Fremtidige Lav IEAs 2006-olieprisprognose ?

24 2. Efter et halvt århundredes fejlinvesteringer:
Hvordan kan vi i Danmark imødegå undermineringen af velfærdssamfundets grundlag

25 Energi – hvad er det ?

26 15 W lavenergipære i 36 sekunder
0,055 gram benzin

27 Kraftværk El-produktionen andrager ca. 44% af kullets brændværdi.
Kølevandets temperatur er ca. 18 grader.

28 Kraftvarmeværk Hvor meget kul bliver til el og hvor meget til varme?
Det kan kun økonomer i skatteministeriet regne ud.

29 Varmepumper Princip: Praksis:

30 Til ekstra varmeproduktion v. hj. af varmepumpen bruges der kun
ca. 100 GJ gas til at producere 200 GJ fjernvarme. Når både vindmøllen og gasmotoren er i gang, hvor meget af den strøm, der går ud på nettet, kommer så fra vindmøllen?

31 I et lukket system bevares energien, men alt går tabt.
Se ”I Drivhuset” side 50.

32 Opgørelse fra Energistyrelsen:
(se ”I Drivhuset” side 30) Når man lægger æbler og pærer sammen …. får man …

33 Energisystemet – hvad er det for størrelse ?

34 Vi må have et fælles billede af det, vi taler om.
Se ”I Drivhuset” side 98

35 Det er meningsløst at lægge vindkraft, solvarme, halm osv
Det er meningsløst at lægge vindkraft, solvarme, halm osv. sammen til et samlet energiforbrug. Summen er en meningsløs, irrelevant størrelse. Se ”I Drivhuset” side 100

36 Et relevant energipolitisk spørgsmål:
Hvad kan i praksis opnås mht. til CO2-nedtrapning, forsyningssikkerhed og økonomi ved at gennemføre forskellige, alternative investeringsprogrammer ? under givne forudsætninger om vækst i energiforbrugende materiel omsætning og om fremtidige brændselspriser.

37 Træerne vokser ikke ind i himlen. På et tidspunkt ophører væksten
Træerne vokser ikke ind i himlen. På et tidspunkt ophører væksten. Det sker nok snart af flere grunde: klima, begrænsede ressourcer og øget ressourceforbrug i verdens folkerige lande. Så her regnes ikke med fortsat eksponentiel vækst.

38 * Juli 2007 Scenarie 3 er nok det mest sandsynlige af de tre, men
De økonomiske beregninger gennemføres for tre råoliepris-scenarier * Juli 2007 Scenarie 3 er nok det mest sandsynlige af de tre, men olieprisen kan stige meget mere end i scenarie 3.

39 Eksempel: 3 investeringsprogrammer. Se ”I Drivhuset”, side 138
Scenarie: A B C

40 Investeringer Andet Brændselsudgifter 2005 2030 Eksempel: To karakteristisk forskellige scenarier Lignende eksempler: Se ”I drivhuset” side 144

41

42

43

44 3. Transport: De gale veje ! Jernbaner ?
Motorveje og broer – hvad skal køre på dem om 20 år ? I Danmark: 1,3 mio. husstande (45%) har ingen bil 1,6 mio. husstande (55%) har 1,85 mio. biler Dertil kommer firmabiler og taxaer. I gennemsnit kører hver dansker dagligt 44 km. Voksne med bil kører længere. I gennemsnit kører hver bil dagligt 48 km. Så i de fleste biler er der kun én person.

45 Biltransportomkostningen i nutidens samfund:
Forrentning og afskrivning Bedre: 8.000 Forsikring Vedligeholdelse Brændstof ___________________________________________ I alt kr/år kr/år Svarende til ca. 350 arbejdstimer: timer km/år, gennemsnitsfart 37 km/time: 450 timer _____________________________________________ I alt timer ca. 2 timer om dagen af din levetid. Mange bruger 3 – 4 timer. Plus tid og penge i fitness-centret og på sygehuset.

46 Trafikstyrelsen: ”At tvinge trafikvækst over på jernbanen er hverken hensigtsmæssigt eller muligt. Forbrugerne kan bedst selv afgøre, hvad der i hver enkelt transportsituation er det rigtige alternativ” !! Man kan da ikke vælge at tage toget, hvis der ikke er nogen jernbane i nærheden. Infrastrukturkommissionen: …De eksisterende motorveje skal mindst udbygges med km ny firesporet motorvej… I dag har vi km motorvej.

47 Transportmængder Mia. person-km Tog Bus Personer 44 km Personbil
om dagen per indb. Personbil 1984 2004 Transportmængder Mia. ton-km Skib Tog Gods Lastbil (excl. international)

48 Millioner Antal togrejser Antal kørte person-km i tog Milliarder Ialt S-tog 2005 1970 1980 1990

49 Infrastrukturkommissionens forudsætninger om driftsomkostninger ved bilkørsel
Høj (konstant oliepris) Fremtidige Lav IEAs 2006-olieprisprognose ?

50 Nulvækst for tog Antal togrejser Rapport til Infrastrukturkommissionen
Konsulentfirmaet Tetraplan 1970 2006 2030 Antal togrejser Prognoser Historie Nulvækst for tog

51 Fede væksttal for biler og lastbiler (Mio. kørte km per år)
Højt scenarie (faldende oliepris) Lavt scenarie (uændret oliepris) +91% +68% Varebiler Personbiler 2005 2030 +112% Fede væksttal for biler og lastbiler (Mio. kørte km per år) Infrastrukturkommissionen Busser Lastbiler internat. Lastbiler DK

52 Nøjere analyser af forskellige scenarier for bilparkens teknologiske udvikling i de kommende årtier ved uskiftning af den eksisterende bilpark med mere energiøkonomiske biler, hybridbiler og elbiler eller brintbiler viser, at, hvis Infrastrukturkommissionens vækst-forudsætninger holdt stik, ville benzin- og dieselforbruget fortsat vokse i de næste 10 – 15 år. Men sandsynligvis begynder olieproduktionen og dermed benzin- og dieselforbruget om få år at falde. Derfor holder Infrastrukturkommissionens vækst-forudsætninger næppe stik, hvilket betyder, at den transport-politiske planlægning føres på vildspor. Se notatet: Personbiltransporten i Danmark – ved vendepunktet, Klaus Illum, maj 2007.

53

54


Download ppt "En anden ubekvem sandhed: Olie og gas på retur."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google