Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GRUNDLÆGGENDE VIDEN OM TRANSPORT & ENERGI

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GRUNDLÆGGENDE VIDEN OM TRANSPORT & ENERGI"— Præsentationens transcript:

1 GRUNDLÆGGENDE VIDEN OM TRANSPORT & ENERGI

2 Starring = Medvirkende; from = fra;
1480 Wim fra Groningen Urs fra Zürich Barbara fra Bochum Helen fra Perth 1010 3 - 4 ture 1 - 2 aktiviteter 1 time rejsetid 3 - 4 ture 1 - 2 aktiviteter 1 time rejsetid 3 - 4 ture 1 - 2 aktiviteter 1 time rejsetid 3 - 4 ture 1 - 2 aktiviteter 1 time rejsetid 440 410 Starring = Medvirkende; from = fra; Gennemsnitlig brændstofforbrug pr. person pr. år

3 TRANSPORT KAN KONTROLLERES
Walkking= gå; bicycle= Cykle; Car=bil; PT= Offentlig transport ( OT) Procenter

4 DE FEM BASER FOR EXISTENS
Bopæl Arbejde Fritid Living/ recidens= bopæl; Work= arbejde; Leisure = fritid; Education = uddannelse; obtaining supplies = indkøbsmuligheder Uddannelse Indkøb

5 DEFINITION TUR DEFINITION REJSE Tur Rejse
Trip= tur; Journey = rejse; R = H; W= A;

6 TRANSPORT MØNSTER – REJSER I GRAZ; AT
R Residential = H Hjem; Sh shopping = indkøb ; W work = A Arbejde; L Leisure = F Fritid; E Education = U Uddannelse; S Service = S Service.

7 TRANSPORTVALG, EUROPÆISKE LANDE
Fordeling på ture Modal split= Søjle diagram; trips = Ture; Walk = Gå; Bicycle = Cykel; Car = Bil; PT = Offentlig Transport ( OT ) PROCENT

8 VALG AF TRANPORTFORM HOS ÆLDRE
Walking = Gå; Cycling = Cykle; Car Driver = Bil Fører ; Car Passenger = bil passagere; Public transport = Offentlig transport PROCENT

9 TRANSPORTFORM HOS SKOLE – BØRN
Pedestrians = fodgængere; bycycle = cykel; car-driver = bil fører; car passenger = bil passagere; public transport = offentlig transport procenter

10 HVILKEN FORM FOR TRANSPORT – GRAZ 2004
Car drivers= bilfører; Car passenger = bil passagere; PT,bicycle, walking= OT, cykel,gå; until 19 years = op til 19 år; female= kvinder,20-59 male= mænd: PROCENT

11 VALG AF TRANPORTFORM OPGJORT EFTER REJSENS FORMÅL
pedestrians = fodgængere; bicycle = cykel; Car drivers = bil fører; car passengers = bil passagere; public transport = offentlig transport; share for reasons for trips%= rejsens formål opgjort efter andel af den samlede transport %; Business = forretning; commuters= pendlere; trips to school= ture til skole; obtaining supplies = indkøb; leisure = fritid PROCENT

12 per sektor index numre BETYDNING CO2 UDSLIP
Transport= transport; total = total; power & heat = el & varme; households = husholdning; services, ect. = service, ect.; industry = industri;

13 HVOR MEGET FLYTTER TRANSPORT MIDLERNE? billion passager km 1970 - 2002
Passenger cars = person biler; bus & coach = bus og turist busser; railway = togbane; air = fly; tram & metro= sporvogn & metro

14 BIL EJERE

15 VERDENS OLIEPRODUKTION Baseret på Colin Cambel, 2004 Scenarie
World oil production = verdens olie produktion; based on = baseret på; billion barrel/ year = billion tønder/år; peak = top; world demand = verden kræver

16 SYNLIGGØRELSE AF TRANSPORTMIDLER OPGJORT PÅ REJSER, REKLAMEBUDGET, LEGETØJ PÅ BØRNEVÆRELSET
Non motorised = ikke motoriseret; car = bil; PT= OT; Trips = ture; budget for advertising = budget for reklame; toys in a childs room = legetøj i et børneværelse

17 Påvirkning: PM10 udledning i Østrig
PM10 små partikler

18 MILJØPÅVIRKNING Number of combined emissions = Størrelsen af kombineret udledning; (udslip/person km priorised and accumulated based in toxcity) = Kombineret udledning (udledning/person prioteret og beregnet baseret på giftighed)

19 Ingen fare for helbredet at køre på cykel

20 STØJBEGRÆNSENDE KØRSEL Eksempel: En bil der kører med 4
STØJBEGRÆNSENDE KØRSEL Eksempel: En bil der kører med omdrejninger/min. larmer lige så meget som 32 biler, der kører med omdrejninger/min. Source: GOAL, 2003

21 VEJ KAPACITET Street capacity = gade evne; car = bil; bus = bus; bicycle = cykel; foot = til fods; tram= sporvogn; people/hour/means of transport = mennesker/tid/ måde at transportere sig; 3,5 m width of a street = 3.5 m bredde på gaden; source = kilde; ANTAL MENNESKER/TIME Source: CULTURA 2005 3,5 m bred gade

22 AREAL ANVENDELSE …eller i en bus 75 mennesker kan gå med 60 biler
75 people could go by 60 cars = 75 personer kunne rejse i 60 biler; or in one single bus = eller i en eneste bus; source= kilde 75 mennesker kan gå med 60 biler …eller i en bus

23 AREAL ANVENDELSE

24 1 PARKERINGSPLADS FYLDER OFTE MERE END ET BØRNEVÆRELSE
En parkeringsplads kræver ca. 25 m2 incl. manøvreplads. Det er det samme som størrelsen på to børneværelser. A parking space requires approx, 25 m2 ( including manouvring space) his is equivalent to two children’s bedrooms.= en parkerings plads kræver ca. 25 m2 ( incl. Manøvre plads ) dette svare til 2 børneværelser; 2 children’s bedrooms ( about 25 m2 ) 2 børneværelser ( ca. 25 m2 ); 1 parking space ( about 25 m2) = 1 parkerings plads ( ca. 25 m2.)

25 SIKKERHED HVEM ER FARLIG?
Kinetisk energi ved gennems hastighed Who is the source of danger? = hvem er kilden til fare ?; kinetic energy average speed = bevægelse energi gennemsnitlig fart; kinetic energy full speed = bevægelses energi med fuld fart; kinetic energy ( Ekin= m.v 2/2) depends on weight and speed= bevægelses energi ( ekin= m.v 2/2) afhængig af vægt og fart

26 SAFETY Grunde der medføre døden
Source: Steirisches Gesamtverkehrsprogramm

27 PÅVIRKNING: Fart grænse 30 km/h og 50 km/h
Bremselængde ved 30/50/70 km/t Braking distance at 30/50/ 70 km/h= bremse længde ved 30/50/70 km/t; imagine the following situation:= forestil dig den følgende situation: 20 m in front og you two children cross the street unforeseeable…= 20 m foran dig går 2 børn over vejen uden at se sig for…; at 30 km/h stop after 13,7 m= ved 30 km/ t stopper bilen efter 13,7 m; at 50 km/ h stop after 28,7 m = ved 50 km/ t stopper bilen efter 28,7 m; at 70 km/h stop after 48,5 m = ved 70 km / t stopper bilen efter 48,5 m. Source: SAVE project Impact

28 PÅVIRKNING: SOCIALE KONTAKTER
Kontakter i snit Avarage contacts = gennemsnitlig kontakt; friends = venner; neighbours = naboer; volume of trafik = volume af trafik; low = lav; medium = mellem; strong = stærk

29 CO2 udledning per sektor index numre
PÅVIRKNING CO2 udledning per sektor index numre Transport= transport; total= total; power & heat= el & varme; households = husholdning; services, ect. = service , ect. ; industry = industri.

30 ENERGIFORBRUG I HUSHOLDNINGEN
Energy use in households= energi forbrug i husholdningen; hot water/heating/air conditioning= varmt vand/ varme/ air condition; mobility = trafik; househod with car= husholdning med bil; energy-optimised household with car= energiforbedret husholdning med bil; household without a car= husholdning uden en bil; in kWh/ year = i kWh/år; ernergy- optimised household = optimisation i insulating conditioning of hot water by solar energy and semi-solar heating= energi forbedret husholdning = optimering af isolering forbedring af varmtvandsbeholder med sol energi og delvist solvarmer. Source: FGM-AMOR; Energy-efficient mobility SAVE Project IMPACT

31 UDVIKLING AF BOLIG AREALER OG ENERGIFORBRUG
Living in urban areas = bor i midtbyen; living in the periphery of cities with pt-access= bor i perifirien af byen med adgang til ot; living in the perphery of cities without pt-access= bor i perifirien af byen uden adgang til OT; kWh per capita/ week= kWh pr. indbygger/uge

32 ACCEPT af EFFEKTIV BENZIN BESPARENDE PARAMETRE
Source. PORTAL 2003 Fuel saving vs. Public acceptability og measures= brændstof besparelse vs. Offentlig accept parametre; road pricing= vej pris; parking pricing= pris for parkerking; fuel 50 % = brændstof 50 %; traffic calming= trafik beroligende; pedestriannisation & bycycle lanes= fodgængerfælter og cykelstier; reduce bus fares & new PT-supply= reducere bus ture og ny ot; bus priority = bus priotering; range of saving ( % with respect to reference) = besparelser ( % med respekt for referencen) ; Acceptability ( % of acceptance, citizens) =accept ( % accept fra borgerne)

33 POTENTIALE FOR OFFENTLIG TRANSPORT German agglomerations
Non-pt= ingen OT; PT= OT; factual constaint= faktuel begrænsning; no access= ingen adgang; lack of information/ acceptance= mangel på information/accept; negative subjective perception= negativ subjektiv opfattlese; free choice= frit valg; subtective tied= subjektivt bundet; objective tied= objektivt bundet; source = kilde;

34 PROFILER Source: Socialdata
Comfortable= comfortabelt; practical= praktisk; fast= hurtigt; suitable for urban taffic=god til bytraffik; relieves traffic in the city center= forløser trafikken i midt byen; environmentally friendly= miljø venlig; overall = overalt; definitely applies= absolut målrettet; does not aplly at all= er ikke målrette; positive= positiv; negativ= negativ; personal benefit = personlig gavn; overall benefit = gavnlig for alle;

35 CYKLING ER DEN HURTIGSTE MÅDE AT TRANSPORTERE SIG I EUROPÆISKE BYER
Minutes = minutter; kilometers= kilometer; door-to-door travel time in urban traffic= dør til dør trafik i by traffik; foot = til fods; bus = bus; bycicle= cykel; car= bil Source: Seiffert

36 HVAD HAR INDFLYDELSE PÅ TRAFIK KULTUREN Index Figures
Forskellen mellem fornemmet dør-til-dør Rejsetid med bil eller OT fornemmet rejsetid Med OT 134 Faktisk Rejsetid Med bil 100 Source: FGM-AMOR; 2003 Faktiskl rejsetid Med OT 100 fornemmet rejsetid Med bil 80 Source= kilde

37 BILREJSER I GRAZ BASERET PÅ DISTANCE
Until= indtil Source: Mobility behaviour Graz, 2004

38 SØJLEDIAGRAM AF UDVIKLINGEN I GRAZ
Source: Socialdata + Sammer walk bicycle car Walk = gå ben; bicycle= cykel; car = bil; PT = OT PT

39 BRUGEN AF CYKEL VOKSER MED REKLAMEN
Walking= til fods; bicycle= cykel; car drivers= bil fører; car passengers= bil passagere; public transport= offentlig transport; before= før; after 1 year promoting for cycling= efter 1 år med reklame for cykling; after 6 years of construction of bicycle tracs= efter 6 år med konstruktion af cykel stier. Source: Socialdata


Download ppt "GRUNDLÆGGENDE VIDEN OM TRANSPORT & ENERGI"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google