Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studentereksamen i AT - 2011 At være på – muligheder og problemer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studentereksamen i AT - 2011 At være på – muligheder og problemer."— Præsentationens transcript:

1 Studentereksamen i AT - 2011
At være på – muligheder og problemer

2 Opgaveformulering: Du skal undersøge og diskutere en sag,
hvor selviscenesættelse og /eller overvågning med brug af moderne teknologi spiller en væsentlig rolle. (Det understregede forklares i det følgende)

3 Ministeriets præcisering af opgaveformuleringen, 31.1.11:
”(… ) oplyses hermed, at opgaveformuleringen til prøven i almen studieforberedelse skal forstås således, at formuleringen ”med brug af moderne teknologi” knytter sig til både ”overvågning” og ”selviscenesættelse””.

4 Forklaring af opgaveformuleringens begreber
Som baggrund for synopsens konklusioner skal du: 1. Undersøge en sag Samfundsfag: uddrage relevante aspekter af et valgt materiale med relevans for sagen - v. hj. af faglig teori og metode. Humanistiske fag: analysere og fortolke film, medietekster, fiktion og/eller sagprosa med relevans for sagen - v. hj. af faglige analysemetoder. Naturvidenskabelige fag : undersøge/udforske sagen ud fra egne eller forskeres eksperimenter, resultater og metoder.

5 Og du skal: Diskutere sagen: se sagen fra flere sider og sammenholde synspunkter, undersøgelser, eksperimenter, resultater, teorier og/eller metoder.

6 Øvrige forklaringer moderne teknologi:
teknologi - vel især efter 2. verdenskrig – med mulighed for sammenligning med tidligere tiders selviscenesættelse/ overvågning. væsentlig: central, betydningsfuld – i forhold til sagen.

7 Opgaven: Opgaven skal tage udgangspunkt i en konkret sag/et problemkompleks/et emne. Du skal - til din sag – finde konkret materiale, som du kan undersøge og diskutere ud fra. Du skal vælge to fag, hvoraf det ene skal være på mindst B-niveau, og anvende dem i besvarelsen af opgaven.

8 Konkrete eksempler

9 Kontrol og forebyggelse af cancer
Fag: biotek – fysik – matematik Til trods for at vi lever i et højteknologisk samfund med et yderst moderne sundheds-væsen, er danske kvinder europamestre i kræftdødsfald. Hvilke overvågningsteknologier gør man brug af inden for kræftbekæmpelse, og hvordan påvirker disse teknologier vores livskvalitet.

10 Varsling af vulkanudbrud
Fag: naturgeografi – fysik – historie - oldtidskundskab Vulkaner truer befolkningen i nærområdet og kan udgøre en risiko for flytrafik. Hvilke konsekvenser havde Vesuvs udbrud i år 79? Hvilke overvågningsmetoder anvender man til varsling af udbrud, og hvordan kan f. eks. askeskyers udbredelse fastlægges.

11 Varsling af orkaner Fag: naturgeografi – fysik
Orkaner skaber ofte oversvømmelser og ødelæggelser i de områder, som de rammer. Hvordan kan man overvåge orkaner og forudsige deres baner, så man kan varsle befolkningen i tide?

12 Overvågning i DDR Fag: historie -tysk - dansk
Hvilken funktion havde overvågningen for statsmagten i DDR? Hvordan skildres det i filmen Das Leben der Anderen/De andres liv, 2006, at overvågningen har konsekvenser for de implicerede?

13 Perspektiver i genteknologisk overvågning
Fag: bioteknologi – dansk Hvordan og hvorfor iscenesætter Lone Frank sig selv og sit eget liv i bogen Mit smukke genom, 2010? Hvilke genetiske tests gør hun brug af, og hvilke muligheder og risici giver denne form for overvågning på celleniveau?

14 PET og terrorlovgivningen
Fag: samfundsfag – historie I et demokratisk samfund udgør overvågning et dilemma. Hvorfor og hvordan har PET overvåget forskellige grupper i det danske samfund? Hvorfor vedtages terrorloven i 2006, og hvilke muligheder giver den PET for at overvåge danskere? I hvor høj grad skal vi opgive den personlige frihed for at få sikkerhed/tryghed?

15 Overvågning af det ufødte barn
Fag: biologi-bioteknologi - filosofi - religion Bioteknologien gør det muligt at undersøge et foster for genetiske fejl og organdefekter. Dette giver anledning til nogle etiske overvejelser. Hvordan udføres fosterdiagnostik, og hvilke genetisk betingede sygdomme undersøger man typisk for? Hvornår er man et menneske? Hvad er ”det gode liv”, og hvis liv taler vi om?

16 Selviscenesættelse og etik
Fag: religion-filosofi-samfundsfag Selviscenesættelse involverer i nogle sammenhænge, at man bruger/udstiller andre personer end sig selv. Er det i orden at bruge andre som middel til sit eget formål? Har vi hver især en 'urørlighedszone', som andre bør respektere? (Kant, Løgstrup) Kan teorier om unges identitetsdannelse forklare selviscenesættelses brug af andre - f.eks. når unge filmer andre og lægger klip på Facebook og YouTube?

17 George Orwells ”1984”og Stalins regime
Fag: engelsk - historie Hvordan skildrer romanen ”1984” de menneskelige konsekvenser af overvågning og sindelagskontrol? Hvordan fastholdt Stalin regimets magt i det totalitære Sovjetunionen?

18 Overvågning efter 11. 9. 2001 Fag: historie – samfundsfag
Hvorfor angreb terrororganisationen Al Qaeda centrale institutioner i USA den ? Hvad er konsekvenserne af den øgede overvågning i det offentlige rum i USA og/eller Danmark i årene derefter?

19 Unges selviscenesættelse
Fag: samfundsfag – psykologi - dansk Hvorfor vælger nogle unge at iscenesætte sig selv i reality tv-serier som Paradise Hotel og Robinson, og hvilke konsekvenser kan selviscenesættelsen have for de medvirkende? Hvilke filmtekniske og fortælletekniske virkemidler benytter serierne sig af? Og med hvilken effekt? Hvordan påvirker serierne unges identitetsdannelse?

20 Tidsplan, Randers Statsskole 2011
Dato: Indhold: Uge 5 31. januar kl Offentliggørelse af årets sag/opgave i Festsalen Skemalagt lektion i hver klasse: ’undersøgelse’ af cd-rom og ressourcerum. Uge 6 Miniforelæsning. Lærere fra tre fakulteter præsenterer opgaveformulering og faglige og metodiske tilgange. Uge 8: 21. februar Valg af fag og titel på emne/sag. Blanket afleveres på kontoret Uge 9 28. februar (se i Lectio) 1. vejledningsrunde Uge 10 (se nærmere i Lectio) Skrivedag 1 med delvis bunden opgave Uge 11 17. marts (se i Lectio) 2. vejledningsrunde på skrivedag 2 Uge 13 31. marts Aflevering af synopsis i tre eksemplarer. Obligatorisk forside hentes på Lectio (under 31. marts) Fra uge 21 23. maj Mundtlige AT-prøver


Download ppt "Studentereksamen i AT - 2011 At være på – muligheder og problemer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google