Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KOMPETENCER OG VIDENDELING

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KOMPETENCER OG VIDENDELING"— Præsentationens transcript:

1 KOMPETENCER OG VIDENDELING
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU KOMPETENCER OG VIDENDELING VED PARTNERING Sten Bonke, Sektionen for Planlægning og Ledelse af Byggeprocesser

2 Forskning Innovation Uddannelse WWW.BYG.DTU.DK 160 medarbejdere
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU BYG●DTU Institutleder Jacob Steen Møller Afdeling for Administration og IT Afdeling for Forsøgshal og Værksteder Sektion for Bygningskonstruktioner Forskning Innovation Uddannelse Sektion for Bygningsmaterialer og Geoteknik Sektion for Planlægning og Ledelse af Byggeprocesser 160 medarbejdere - heraf 45 PhD studerende Sektion for Bygningsfysik og Installationer Center for Arktisk Teknologi (ARTEK)

3 PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU                                                                  copyright: Byggecentrum Nyhed, Byggecentrum : Begyndervanskeligheder i partneringbyggeri                      Trenden i dansk byggeri siger "Partnering". Det sparer tid, giver styr på økonomien og skaber kvalitet. En ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut viser dog, at modellen lider af en del børnesygdomme. ’Dårlig kemi mellem flere projektdeltagere, stor udskiftning i ledelsen og manglende forståelse for partnering, angives som årsager for det dårlige samarbejde’. ’Man har simpelthen ikke taget samarbejdet tilstrækkelig alvorligt, og det skyldes formentlig, at vilkårene for samarbejdet ikke har været afklaret godt nok’, siger Stefan Gottlieb

4 Hvorfor kompetenceudvikling?
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU Hvorfor partnering? (gen)opdage fælles målsætninger i byggeprocessen ny ramme for videndeling på tværs af professions- og virksomhedsskel Hvorfor kompetenceudvikling? ’kompetence’ [afl. af latin competere] evne, kapacitet (competition, competitive) - knyttet til virksomheders innovationsevne

5 PARTNERING-KOMPETENCER?
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU PARTNERING-KOMPETENCER?

6 projektets PARTER  projektets PARTNERE
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU projektets PARTER  projektets PARTNERE [del af helhed; part i sagen] [- fra eng.: deltager, medspiller, meddanser kompagnon]

7 ~ værdibaseret samarbejde
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU Partnering samarbejdet - betegner en samarbejdsform mellem partnere, som har aftalt et fælles værdisæt for såvel samarbejdets forløb som for projektresultatet ~ værdibaseret samarbejde

8 SAMARBEJDSKULTURENS KERNEVÆRDIER I PARTNERING-PROJEKTER
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU SAMARBEJDSKULTURENS KERNEVÆRDIER I PARTNERING-PROJEKTER Åben og ærlig kommunikation Tillidsfuldt og godt samarbejde Fælles ansvar Respekt og ligeværdighed Aftaledisciplin Godt arbejdsklima

9 TRADITIONEL ADFÆRDSREGULERING I PROJEKTORGANISATIONEN
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU TRADITIONEL ADFÆRDSREGULERING I PROJEKTORGANISATIONEN

10 ÆNDRING AF ADFÆRDEN GENNEM FÆLLES
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU ÆNDRING AF ADFÆRDEN GENNEM FÆLLES VÆRDIER I PARTNERING

11 Det er nødvendigt at udvikle nye kompetencer
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU Det er nødvendigt at udvikle nye kompetencer for at udnytte det fælles værdisæt til at dele viden effektivt !

12 ’Videndeling handler om at identificere allerede eksiste-
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU HVAD ER VIDENDELING? ’Videndeling handler om at identificere allerede eksiste- rende og tilgængelig viden, for derefter at overføre, anvende – og eventuelt lagre – denne viden til at løse konkrete aktiviteter hurtigere, bedre og mere sikkert, end de ellers ville være blevet løst’ [Peter Holdt Christensen, 2004] ’Vi har ikke tid til at finde hammeren …. fordi vi skal ha’ et søm slået i’ [citat, produktionsmedarbejder, op.cit.] ’Vidensdeling kan være tilfældig. Man får ikke altid udnyttet viden – for man ved jo ikke hvem der har den. Jeg udnytter kun de forbindelser, jeg kender til’ [ citat, konsulent, op.cit.]

13 BYGDTU Situationen Aktøren Viden Problemstillinger
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU Situationen Aktøren Viden Problemstillinger Ingen mulighed for at dele viden Ingen viden om viden Ingen fælles forståelse Ingen vilje til at dele viden Viden er klæbrig Løsninger Praksisfællesskaber Viden om viden Vidensdelingskultur Ekstern motivation Intern motivation Socialisering

14 Videndeling er et bytteforhold, hvor viden strømmer fra afsender
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU Videndeling er et bytteforhold, hvor viden strømmer fra afsender til modtager – hvorefter en eller anden form for kompensation går fra modtager til afsender Motiver Formål Regulering Udbytte Økonomisk Maksimering Markedskræfter Ekstern fordel Organisatorisk Koordinering Direkte eller indirekte magtanvendelse Effektivitet Formel anerkendelse Tilhørsforhold Socialt Hjælpsomhed Gensidighed Intern fordel Social forpligtelse Uformel anerkendelse

15 Afhængighed af videndeling:
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU Afhængighed af videndeling: aggregeret sekventiel gensidig

16 BYGDTU Afhængigheds type Karakteristik Koordinerings Mekanisme
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU Afhængigheds type Karakteristik Koordinerings Mekanisme Aggregeret afhængighed Hver delproces isoleret – men bidrager sammen til output Ofte i stabile og gentagende miljøer Regler, rutiner og standardisering Sekventiel afhængighed Hver delproces afhængig af foregående delproces Assymmetrisk forhold Ofte dynamiske miljøer Planlægning Kontrakter Gensidig afhængighed Delprocesser to-vejs afhængige af hinanden Ofte i uforudsigeli-ge og omskiftelige miljøer Gensidig tilpasning og deling af viden i handlingen

17 Relationsbaseret viden
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU De 4 videnstyper: Faglig viden Koordinerende viden Objektbaseret viden Relationsbaseret viden

18 BYGDTU Typer af viden Karakteristik Faglig viden
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU Typer af viden Karakteristik Faglig viden Erhvervet gennem uddannelse oplæring og praksis Koordinerende viden Sikrer at faglig viden bidrager til en samlet indsats Beskriver hvordan og hvornår den enkeltes viden indgår i processen Objektbaseret viden Beskriver anvendelsen af faglig og koordinerende viden på et objekt/projekt (unik ift. genstanden) Relationsbaseret viden Beskriver viden om hvem eller hvad, der besidder relevant viden Opstår som spin-off af de andre typer – og bidrager til dem

19 UDFORDRINGEN! BEDRE PARTNERING PROJEKTER FORUDSÆTTER:
PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU UDFORDRINGEN! BEDRE PARTNERING PROJEKTER FORUDSÆTTER: at kompetence udviklingen fører til en bedre videndeling i projektorganisationen at de strukturelle forhindringer for videndeling erkendes og reduceres, så vidensbyttet kan fremmes at man bliver bedre i stand til at vurdere betydningen af faglig, koordinerende, objekt- og relationsbaseret viden at den situationsbestemte afhængighed mellem aktivitet og videnanvendelse bliver styrende for videndelingen

20 PARTNERING – workshop DTU november 2004 BYGDTU


Download ppt "KOMPETENCER OG VIDENDELING"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google