Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kom godt i gang Styrk fagligheden for tosprogede børn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kom godt i gang Styrk fagligheden for tosprogede børn"— Præsentationens transcript:

1 Kom godt i gang Styrk fagligheden for tosprogede børn
Kick off arrangement - mandag den 2. september 2013 kl Joan Hellqvist Madsen – pæd. Leder for K-centeret/Sølystskolen og kommunal projektleder for vores samarbejdsprojekt om at styrke fagligheden blandt tosprogede børn og unge. Jeg vil gerne på styregruppen og Tosprogs-Taskforcens vegne byde jer alle velkommen til dette arrangement, hvor vi officielt skal have skudt vores projekt i gang. Det er fantastisk dejligt at se, hvor mange vi er om dette samarbejdsprojekt – et projekt der netop kalder på en sammenhængende indsats.

2 Program Kl Velkomst v/ Søren Kristensen, formand for Børne og Ungeudvalget Kl Indledning v/Lillian Andersen, Tosprogs-Taskforcen, UVM Kl Læringsmiljøets betydning for tosprogede børns trivsel og læring fra den tidlige barndom og gennem skoleforløbet v/Charlotte Ringsmose, DPU, Aarhus Universitet Kl Pause Kl Præsentation af samarbejdsprojektet v/Joan Hellqvist, Kl Afrunding v/Søren Kristensen og Joan Hellqvist I har fået et program ud, men alligevel vil jeg lige helt kort repetere, hvad I kan forvente jer af de næste 2½ time Som det første har vi været så heldige, at Søren Kristensen har sagt ja tak til at give vores projekt et par ord med på vejen. Herf

3 Velkomst v/ Søren Kristensen, formand for Børne- og Ungeudvalget

4 Indledning www.silkeborgkommune.dk
v/ Lillian Andersen, Kontaktperson, Tosprogs-Taskforcen, Undervisningsministeriet

5 Læringsmiljøets betydning for tosprogede børns trivsel og læring fra den tidlige barndom og gennem skoleforløbet Charlotte Ringsmose, professor ved Institut for Læring med forskning i pædagogisk psykologiske perspektiver på diversitet og inklusion i læringsmiljøer. Skal vi virkelig have burbørn? Den væsentligste erkendelse, vi kan gøre, er at indse den direkte sammenhæng mellem de forhold, vi byder institutionsbørnene og deres videre mulighed for et velfungerende liv i skole og andre uddannelses- institutioner. Kronik Information jan. 2010

6 Styrk fagligheden – kom godt i gang
En præsentation af vores udviklingsprojekt Så er tiden kommet til at præsentere vores samarbejdsprojekt i Silkeborg. Det vil ikke være muligt at komme i dybden med detaljer, men alligevel er det håbet, at I får en god fornemmelse af projektets ide, hvilke mål, vi har sat, hvad der er sket indtil nu og hvad der skal til at ske lige om lidt. Indledningsvis er det vigtigt her at få sat på plads, at projektet har fokus på tosprogede børn, men at alt hvad der kommer til at foregå også kommer til at styrke øvrige børn, der har behov for en særlig indsats – og ja, i det hele taget alle børn – når vi fx taler om sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet eller gode overleveringer, ja så kommer det naturligvis til også til at gavne øvrige børn til gavn

7 Hvorfor dette projekt? ”At vokse op med to eller flere sprog er en værdifuld gave. Det er imidlertid også en stor udfordring at tilegne sig flere sprog samtidigt. En del tosprogede børn og unge er i en situation, hvor deres sproglige forudsætninger gør, at de ikke får det fulde udbytte af de læringsmuligheder, de møder i dagtilbuddet, i skolen eller i fritidstilbuddet.” Christine Antorini Styrk sproget Indledningsvis vil jeg lige komme omkring, hvorfor vi egentlig går ind i dette projekt i også i Silkeborg. Som I tidligere har hørt er det på landsplan ganske kendt, at der er udfordringer forbundet med at være to eller flersproget i dagtilbud og skoler. Som Christine Antorini udtrykker det i sit takkebrev til dagtilbud, fritidstilbud og skoler om at ville gøre en forskel for deres tosprogede børn: Og det gælder for alle tosprogede børn – ikke kun ressourcesvage. Det er fakta som også ville gælde for vores børn, hvis vi valgte at bosætte os i et andet land.

8 Hvorfor dette projekt i Silkeborg?
Ved indgangen til skolen har mere end 50 % af vores tosprogede børn (født i Danmark) behov for en fokuseret indsats (supplerende undervisning). Ved folkeskolens afgangsprøve underpræsterer vores tosprogede elever sammenlignet med etnisk danske elever. Styrk sproget Har ikke sat nøjagtige tal ind, men vi kender dem, da alle tosprogede børn bliver sprogvurderet og fulgt og vi har indsamlet data på tosprogede afgangselever i kommunen og lokalt for at kende de nøjagtige tal. Vi har også en udfordring

9 Lærings- og trivselspolitik
Pejlemærke Alle børn og unge bliver udfordret. Fordi: Børn og unge lærer mest, når de møder passende udfordringer. Børn og unge har ret til at udfolde deres fulde potentiale. Det er i de tidlige år, at fundamentet for børn og unges læring og trivsel bliver lagt. Læring Pejlemærke Alle børn og unge bliver udfordret. Fordi: Børn og unge lærer mest, når de møder passende udfordringer. Børn og unge har ret til at udfolde deres fulde potentiale. Det er i de tidlige år, at fundamentet for børn og unges læring og trivsel bliver lagt. 9 Vi har også en lærings og trivsels politik, der udtrykker et ønske om at: Alle børn

10 Sprog- og læsestrategi
Visioner At alle børn med sproglige udfordringer findes så tidligt som muligt. At alle børn og unge kan anvende deres sprog og læsning i egen personlige udvikling og dermed bliver i stand til at få en uddannelse og tage del i samfundslivet. At alle børn og unge i dagtilbud og skole møder kompetente og anerkendende voksne, der i samarbejde med forældrene giver dem de bedste betingelser for at udvikle deres sprog- og læsefærdigheder. At alle børn og unge med sprog- og læsevanskeligheder gennem den rette indsats modtager den nødvendige støtte. Og endelig har vi i Silkeborg en temmelig ny sprog- og læsestrategi der har visioner om:

11 Status i Silkeborg Vi er allerede godt i gang! Der bliver udviklet!
Der bliver eksperimenteret! Der er engagement! November 13: Mulighed for at blive en samarbejdskommune Kvalificering af det, vi alligevel arbejder for Og det arbejder vi alle med – dialogisk læsning over alt – udvikling af materialer – men at få sat endnu skarpere mål – at blive målt – og blive pustet i nakken gør, at vores arbejde bliver endnu mere vellykket samtidig med, at vi får en masse forærende i form af rådgivning – kurser for ansatte – bevågenhed etc. Det var baggrunden for at søge om at blive en samarbejdskommune

12 Samarbejdsaftale I februar 2013 indgik Silkeborg Kommune en samarbejdsaftale med Tosprogs-Taskforcen i Ministeriet for Børn og Undervisning om at styrke fagligheden blandt tosprogede børn i dagtilbud, fritidstilbud og indskoling i henholdsvis Langsø- og Sølystområdet. Aftalen løber fra Hvad ligger der så i denne aftale?

13 Mål 1 Andelen af tosprogede børn (født i Danmark!), der ved skolestart har behov for en fokuseret eller særlig indsats, er nedsat markant, dvs.: 1. Pr. juni 2015 er andelen nedbragt fra 65 procent til 50 procent 2. Pr. juni 2017 er andelen nedbragt fra 50 procent til 30 procent 3. Pr. juni 2019 er andelen nedbragt fra 30 procent til 20 procent Silkeborg Kommune har valgt at sætte følgende mål. Langsigtet målsætning, der rækker længere end den tid, vi samarbejder med Tosprogs-taksforcen – da det er et ønske at lykkes, og at det tager tid. Et væsentligt krav til samarbejdsaftalen var, at der blev sat specifikke og målbare mål

14 Mål 2 Gabet mellem etsprogede og tosprogede elevers læsestandpunkt er i slutningen af 2. klasse blevet formindsket markant, dvs.: 1. Ved slutningen af skoleåret 2014/2015 placerer 60 % af skolens tosprogede elever sig i middel eller derover i dansk/læsning obligatoriske nationale test 2. Ved slutningen af skoleåret 2016/2017 placerer 70 % af skolens tosprogede elever sig i middel eller derover i dansk/læsning obligatoriske nationale test 3. Ved slutningen af skoleåret 2018/2019 placerer 80 % af skolens tosprogede elever sig i middel eller derover i dansk/læsning obligatoriske nationale test På samme måde er der sat målbare mål op for skoledelen, der lyder således: Målene for begge områder er ambitiøse – vi har valgt at sætte et højt forventningsniveau på linje med etnisk danske børn, der også rummer hele spektret af børn med forskellige forudsætninger. Derfor står der ikke 100 %. Al forskning viser, at det mest afgørende for at lykkes er høje forventninger. At vi ikke spørger om, men hvordan et barn kommer derhen, hvor vi ønsker. Det er muligt, at vi ikke lykkes med disse ambitiøse mål – men det må vi så analysere på og evt. tænke nye tiltag kommunalt og i praksis

15 Deltagere i projektet Sølystområdet Langsøområdet Skole: Sølystskolen
- indskoling og fritidsdel Dagtilbud: Børnegården Søholt Blæksprutten – det kulturelle børnehus Skole: Langsøskolen indskoling og fritidsdel Dagtilbud: Bakkegården Deltagende skoler og dagtilbud i projektet – de område i kommunen, hvor der er størst koncentration af tosprogede

16 Organisering af projektet
1. Styregruppe 3 arbejdsgrupper Repræsenteret ved: Børne- og familieafdelingen Skoleafdelingen Dagtilbud Skole Undervisningsministeriet På ledelsesniveau 1. Sprog og faglighed i dagtilbud 2. Sprog og faglighed i indskoling og fritidsdel 3. Sammenhæng mellem dagtilbud og skole Ved projektets start blev der nedsat en styregruppe og nogle arbejdsgrupper, der skal sikre projektets gennemførelse og forankring af indsatserne. I styregruppen sidder John Gejl , sekltionsleder fra Børn og familie afdelingen

17 Hvad er der så sket i disse arbejdsgrupper
Hvad er der så sket i disse arbejdsgrupper? Disse arbejdsgrupper har været i arbejdstøjet siden februar og har holdt flere møder stærkt styret af Lillian for at udarbejde nogle forandringsmodeller, der med udgangspunkt i de udfordringer, man oplever, har fået beskrevet en række delmål og nødvendige aktiviteter, der skal ske for at lykkes med den overordnede målsætning

18 Sprog og faglighed i dagtilbud - delmål
Det pædagogiske personale har en høj faglighed i forhold til arbejdet med tosprogede børns sprog Vi har sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet kendetegnet ved systematisk brug af: de 10 hverdagsstrategier (sprogpakken.dk) dialogisk læsning temabaseret sprogpædagogik sproglige læringsmål evaluering af børnenes læring Ledelsen har en plan for implementering af arbejdet med sprogmiljøer af høj kvalitet juni 2014 Hvad er de nået frem til?

19 Sprog og faglighed i indskoling og fritidsdel - delmål
Skolerne har en sprog- og læsehandleplan, som skal omsætte Silkeborgs kommunes sprog- og læsestrategi, hvor der er fokus på tosprogede elever august 2014. Skolerne har en plan for implementering af sprog- og læsehandleplanen, hvor der er fokus på tosprogede elever senest august 2014. Det pædagogiske personale i fritidsdel og indskoling har sprogdidaktiske kompetencer i arbejdet med tosprogede børn i juni 2015 Det pædagogiske personale i fritidsdelen arbejder systematisk med at medtænke den sproglige dimension i planlægning, gennemførelse og evaluering af den daglige pædagogiske praksis

20 Sammenhæng mellem dagtilbud og skole - delmål
Der er en sammenhængende lokal sprog- og læsehandleplan for tosprogede børn august 2014. Der er et forpligtigende samarbejde på ledelses- og medarbejderniveau om udmøntning af en lokal sprog- og læsehandleplan Med fokus på: Læringskontinuitet i alle overgange En tydelig procedure for overlevering af tosprogede børn Fokus på inkluderende børnefællesskaber – venskaber Forældresamarbejde Nedsættelse af arbejdsgrupper

21 Ledelsen skal sikre: Nedsættelse af relevante lokale arbejdsgrupper i dagtilbud, fritidsdel og indskoling. Nedsættelse af en tværgående (ad hoc) arbejdsgruppe Udarbejdelse af milepælsplan, hvoraf fremgår hvad, hvem og hvornår Planlægning af pædagogiske fyraftensmøder med fokus på bl.a. kendskab til hinandens lovgivning på sprog- og læseområdet samt fælles læringsforståelse (hvordan lærer børn) Her er vi nu – der er gået et halvt år, og i skal lige om lidt til at inddrages. Det første der skal ske for ledelsen er følgende:

22 For at få et klart billede af vores projekt, har vi med kyndig hjælp fra Kjeld kromand – skoleleder fra Langsøskolen – fået udarbejdet en lille illustration af et komplekst projekt med mange aktører, der skal give et overblik over projektet. Og det giver det hvis man får lidt hjælp :-)

23 Kompetenceudvikling – som det ser ud lige nu
‘Sproget i pædagogiske aktiviteter med fokus på tosprogede børn’ (dagtilbud, fritidstilbud og indskolingen) ‘Aktionslæring’ (dagtilbud, fritidstilbud og indskolingen) ‘Fyraftensmøder’ (lokaler kurser) ‘Skab forandring – gør det vigtigste først’ (kurser for ledelser) Med start fra januar 2014 Alt dette kræver kompetencer og der vil som et vigtigt led i projektet være kursustilbud udbudt af tosprogstaskforcen som leverer et antal pladser – og det enkelte dagtilbud/skole/fritidsdel kan tilkøbe flere pladser, hvis man finder det hensigtsmæssigt

24 Afrunding Kom godt i gang! Kom godt hjem! www.silkeborgkommune.dk
Spørgsmål Søren Kristensen – ord med på vejen? Tak for i dag


Download ppt "Kom godt i gang Styrk fagligheden for tosprogede børn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google