Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Astrid, Peter, Mads, Simon, Michael

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Astrid, Peter, Mads, Simon, Michael"— Præsentationens transcript:

1 Astrid, Peter, Mads, Simon, Michael
Fra naturfag til … Overgangsproblematikker Skovgårdsskolen 6. årgang Astrid, Peter, Mads, Simon, Michael

2 Fra naturfag til … Overgangsproblematikker
Skovgårdsskolen – kort om struktur Indskoling: 0., 1.,2.,3.,4. og 5.kl. Efter 5. kl. dannes nye 6. klasser Udskoling: 6.,7.,8. og 9.kl. På 6. klassetrin fortsættes med faget: Natur-teknik Overgangs-problematik I 7. kl. indføres følgende fag: Fysik-kemi Biologi Geografi Der undervises enten kun i indskolingen eller i udskolingen.

3 Fra naturfag til … Overgangsproblematikker
Koncept: Mølleådalen gennem et år – en Photostory 6. årgang besøger Mølleådalen, vinter, forår, sommer og efterår. Eleverne er opdelt i grupper a 4-5 elever Grupperne har et emneområde som de skal arbejde med. Indenfor et bestemt afgrænset geografisk område, hele året. Grupperne skal producere en ”Photostory” med beskrivelse af området Fokus på udviklingen fra besøg til besøg Fokus på inddragelse af fagtermer. Brugen at udstyr til undersøgelser. Videreforarbejdning af indsamlede data.

4 Fra naturfag til … Overgangsproblematikker
Biologi Historie Samfund Natur-teknik Geografi Projektopgave Fysik/kemi

5 Fra naturfag til … Overgangsproblematikker
Fokus på fagfaglige begreber: Geografi Biologi Fysik/kemi Hydroterm Nedbør Temperatur Sten (istid) Vindhastigheder Klima Biodiversitet (flora & fauna) Vandindhold Humus Artsbestemmelse Fødenet Fotosyntese Surhed (syre) Base pH-værdier Mål (mængde) Vægtfylde Temperatur Fokus på behandling og videreformidling af indsamlede data.

6 Fra naturfag til … Overgangsproblematikker
Forankring: Projektet indarbejdes som en fast del af udvikling i forhold til projektarbejdet, forankret i 6. årgangs årsplaner med ”efterårsbesøget” i september på 7. klassetrin. Mål: Forståelse af fagfaglige grundbegreber ved overgang fra faget ”natur-teknik” til fagene biologi, geografi og fysik-kemi.


Download ppt "Astrid, Peter, Mads, Simon, Michael"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google