Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bilag 2: Organisationsudvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bilag 2: Organisationsudvikling"— Præsentationens transcript:

1 Bilag 2: Organisationsudvikling

2 Bilagsoversigt Bilag 2.1: Mision og Vision for BUF (April 2007)
Bilag 2.2: Detaljeret organisation for BUF pr. 1. april 2007 Bilag 2.3: Overblik over spor, resultater og involvering frem til 1. juli 2007

3 Bilag 2.1.: BUF’s Mission (1/2)
Børne- og Ungdomsforvaltningen driver og udvikler dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud af høj kvalitet. Sammen med forældrene skaber vi rammerne for, at alle københavnske børn og unge kan få en god udvikling og uddannelse samt en sund opvækst, der kan danne grundlaget for trivsel og livsglæde i fællesskab med andre. Missionen er virksomhedens eksistensberettigelse og gælder, så længe BUF eksisterer med de opgaver, der er placeret i BUF

4 Bilag 2.1.: BUF’s Vision (2/2)
Københavns Kommune vil som metropol understøtte mangfoldighed og er toneangivende med hensyn til høj kvalitet, faglig udvikling og effektiv drift. Det viser sig ved at: Børn, unge og forældre oplever høj faglighed og kvalitet i kommunens dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud Kommunens dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud er præget af åbenhed, dialog og medindflydelse Politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget får en god og professionel betjening, der giver mulighed for at træffe kvalificerede politiske beslutninger inden for hele børne- og ungdomsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder ud fra et politisk besluttet grundlag som anvendes aktivt i styringen af BUF’s virksomhed Børne- og Ungdomsforvaltningen tænker hele årsområdet i en sammenhæng inden for kerneområderne – dagtilbud, skole, fritid, sundhed, integration og støtte til udsatte børn Børne- og Ungdomsforvaltningen anvender sine ressourcer hensigtsmæssigt og effektivt Børne- og Ungdomsforvaltningen er et godt sted at arbejde og har fokus på udvikling af attraktive arbejdspladser for alle ansatte Børne- og Ungdomsforvaltningen præger og afspejler den nyeste viden inden for børne- og ungdomsområdet. Visionen er virksomhedens langsigtede mål og revurderes hvert 4. år, når et nyt udvalg er tiltrådt. Efterfølgende kommer den overordnede strategi, som opdateres hvert andet år, og delstrategier for kerneområderne som angiver, hvordan vi skal arbejde.

5 Bilag 2.2.: Overordnet organisationsstruktur for BUF (1/6)
Strategisk ledelse af BUF Betjening af politisk niveau Overordnet ansvar for BUF Faglighed for alle Organisationsudvikling Økonomistyring Balance i økonomien Betjening af BUU, borgmester og direktion Analyse Kommunikation Politik- og strategiudvikling i forhold til faglig indhold og kvalitet for 0-18 år inkl. special-området og sundhed Politiske indstillinger, svar til politikere mv. Mål- og rammeformulering samt opfølgning på faglig indhold og kvalitet for 0-18 år Plads- og kapacitetsstyring for 0-18 år Kvalificering af økonomistyring på bevillingsniveau Implementering af politikker og strategier Ledelse af skoler og institutioner Driftsopgaver i forhold til kerneopgaver Central aktør i udrulning af styringsmodel og kvalitetssikring (tilsyn) af kerneopgaver Opfølgning, dokumentation og evaluering Lokal udvikling Sundhedsplejen PPR Politik- og strategiudvikling i forhold til økonomi, personale, bygninger og IT Opfølgning, dokumentation og evaluering på politiske mål inden for centrets område Mål- og rammeformulering for centrets område Løn- og personaleadministration Central drift af økonomi

6 Bilag 2.2.: Organisationsdiagram Børn og Unge (2/6)

7 Bilag 2.2.: Organisationsdiagram Distrikter (3/6)
Børne- og Ungdomschef Faglig funktion Souschef/ afdelingschef/ koordinator Administrativ funktion Skoler og institutioner Børne- og ungdomschefer Amager: Jan Lange Bispebjerg: Dorte Seistrup Indre By: Sigvard Hvidsteen Nørrebro: Søren Thorborg Valby: Michael Olsen Vanløse-Brønshøj: Jørgen Hanghøj Vesterbro-Kgs.Enghave: Marie Thun Østerbro: Pia Hjørtoft

8 Bilag 2.2.: Organisationsdiagram Ressourcestyring (4/6)

9 Bilag 2.2.: Organisationsdiagram Sekretariatet (5/6)

10 Bilag 2.2.: Organisationsdiagram Forandringsprogram (6/6)

11 Bilag 2.3.: Overblik over spor, resultater og involvering
Forventede resultater pr. 1. juli 2007 Involvering frem til 1. juli 2007 BUF’s strategiske grundlag Politisk godkendt overordnet strategi for BUF inkl. flerårigt strategisk årshjul Plan for arbejdet med strategi for de enkelte kerneområder og støtteområder i BUF, herunder detaljeret plan for involvering af den brede BUF organisation og eksterne interessenter som f.eks. faglige organisationer BUU, Direktion og Chefgruppe i den overordnede strategi BUU, Direktion og Chefgruppe i planlægningen af den videre strategiproces Organisa-tions-struktur Færdig organisation mht. bemanding, funktionsbeskrivelser, arbejdsgange samt succeskriterier og mål for Centre, kontorer og distrikter Opfølgning på placering af den enkelte medarbejder Samlet overblik mht. BUF’s ressource- og kompetencegab samt proces for evaluering af status på området efter f.eks. 1 år Proces og rammer for afklaring af yderligere snitfladespørgsmål Færdig organisering af PPR og så vidt muligt koncernfællesskab Klar målsætning for afbureaukratiseringsarbejdet samt identifikation af centrale områder for projektet Færdiggørelsen af organiseringen, herunder også placeringen af den enkelte medarbejder vil involvere samtlige medarbejdere i kontorer og distrikter Arbejdet med ressourcer og kompetencer vil involvere Direktion, Chefgruppe og medarbejdere Arbejdet omkring snitfladespørgsmål vil involvere Direktion og Chefgruppe Det indledende arbejde omkring afbureaukratisering vil involvere Direktionen. Identifikation af centrale områder vil involvere bredt ud i BUF’s organisation Ledelse i BUF Definition af god ledelse i BUF Afledte kompetencekrav Arbejdet vil involvere Direktion, Chefgruppe, ledere i skoler og institutioner samt HR-ressourcer i BUF Styringsmodel og kvalitets-sikring Ambition i forhold til udrulningstakt Implementeringsplan for udrulning af kontraktstyring i BU, herunder detaljeret plan for involvering af Chefgruppe og ledere på skoler og institutioner Årshjul for BUF’s styringsmodel Definition af udrulningstakt og årshjulet vil involvere Direktionen Planlægningen af udrulning vil involvere Direktionen, Chefgruppe og repræsentanter for skole- og institutionsledere


Download ppt "Bilag 2: Organisationsudvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google