Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hanne Manata Socialchef Aalborg Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hanne Manata Socialchef Aalborg Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Hanne Manata Socialchef Aalborg Kommune
Oplæg på temadag i LOS Hanne Manata Socialchef Aalborg Kommune

2 Indhold Baggrund Organisering af det specialiserede socialområde i Aalborg Kommune Data Udviklingstendenser Samarbejdet mellem Aalborg Kommune og private opholdssteder/botilbud set fra mit udgangspunkt Fremtid?

3 Baggrund Fulgt udviklingen fra Nordjyllands Amt (tilsyn/grundtakstmodel mv.) Ved kommunalreform – til Aalborg Kommune Fra ydelser og voksenområdet til hele foranstaltningsområdet børn og voksne (ikke pensionister) Store økonomiske udfordringer – kæmpe merforbrug

4 Organisering – socialområdet
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen BUM model – internt i forvaltningen og mellem forvaltningerne Tilsynsopgaven i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Varetages af REVAS Specialundervisningen i Skole- og Kulturforvaltningen

5 Data (Udsatte børn og unge)
Netto driftsudgifter pr årige - foranstaltninger KBH = (NB) AAK = 9.730 Randers = 9.178 Esbjerg = 8.679 Odense = 8.335 Århus = 8.329

6 Data - fortsat Det gennemsnitlige helårsanbringelser - 2010
København 104,3 Aalborg 108,0 Randers 117,7 Esbjerg 108,3 Odense 92,5 Århus 87,9

7 Data - fortsat Familiegrupperne - antal anbragte fordelt på type:
Gns. pr. md. 2007 Gns. pr. md. 2008 Gns. pr. md. 2009 Gns. pr. md. 2010 Gns. pr. md. 2011 Familiepleje 234 242 261 280 300 Netværksfamiliepleje 14 17 23 25 29 Ungdoms- kost- og efterskole 11 9 6 Socialpædagogiske opholdssteder 120 135 147 123 89 Skibsprojekter 3 1 Egen bolig 62 66 41 32 37 Døgninstitutioner 64 79 83 70 76 Antal anbragte i alt 507 553 567 539 537 Antal tvangsanbragte i alt 54 60 71 86

8 Udviklingstendenser Fortsat stor fokus på netværksanbringelser, forebyggende tiltag OG familieplejeanbringelser Specialiserede døgnanbringelser – i egne institutioner OG private opholdssteder Korttidsanbringelser – behandling – og familieinddragelse med henblik på hjemgivelse Udslusning – alternative modeller – nedsat takst Døgn/dag

9 Udviklingstendenser Fokus på målbare resultater – ellers ophør
Tæt sammenhæng mellem – handleplan (med indikatorer) og behandlingsplan (statusrapporter) Krav om bedre resultater – skole/uddannelse og lære ”at stå på egne ben” evt. med støtte Valuta for pengene! Konkurrencedygtige på resultater Værdighed/ordentlighed – vi er her for børn/unge, som ER svigtet af eget netværk

10 Samarbejde Stor fokus på hjælp i nærmiljø – så gerne kommunale tilbud MEN Specialiserede opgaver Akuttilbud Særligt belastede grupper – misbrug/udadreagerende, væk fra miljøet med særlige skoletilbud Psykiatri – små enheder

11 Fremtid Fælles udfordring – omdømme
Kvalitet og ordentlighed! No matter what… Kommunerne – bedre sagsbehandling og tilsyn Institutionerne/opholdssteder/botilbud – kvalitet og ordentlighed Evaluering af kommunalreform? Tilsyn? Anbringelsesspecialer – finansiering?


Download ppt "Hanne Manata Socialchef Aalborg Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google