Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Finanskrise og beskæftigelse Professor Bent Greve 12. Maj 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Finanskrise og beskæftigelse Professor Bent Greve 12. Maj 2009."— Præsentationens transcript:

1 Finanskrise og beskæftigelse Professor Bent Greve 12. Maj 2009

2 Hvad ved vi – et par kendsgerninger  Ledighed er stadig lav i international sammenligning – 3.2 % i marts  I marts 2009 ialt 82000 ledige – og forventning om fortsat stigning  Tallet er fuldtidsledige – stadig bevægelser ind og ud af arbejdsmarkedet  Ledighedsprocent højest for de 25-29 årige, for mænd, i Nordjylland og på Bornholm

3 Transition på arbejdsmarkeder  Bevægelser ind og ud af arbejdsmarkedet rammevilkår i den danske model  Overgangene mellem forskellige jobs er derfor vigtig  Overgang mellem aktivering og job er også central  Overgang uddannelse – job centralt

4 Indikatorer på bevægelse Antal nyopslåede stillinger Marts, 200516743 Marts, 200626224 Marts, 200729755 Marts, 200824084 September, 200818892 Januar, 200915657 Februar, 200913673 Marts, 200915095

5 Søger ledige opslåede job? Hvorfor søger de ledige ikke blot disse job? Nogle gør naturligvis, men får dem ikke fordi: 1) Forskel i kvalifikationer og krav til job 2) Geografisk, faglig, erhvervsmæssig match ofte ikke god Samtidig er der en række jobs, der ikke slås op

6 Det rummelige arbejdsmarked  Fastholde beskæftigede  Integrere personer uden beskæftigelse,  Forebygge ulykker og nedslidning.

7 Virksomhedernes rolle  Opkvalificere medarbejdere så de er “employable”  Ansætte personer som er på kanten af arbejdsmarkedet –bidrage til integration  Omplacere og til stadighed sikre, at medarbejdere kan udfylde deres job – uden at blive nedslidt  Tænke i fysiske rammer for beskæftigelse Men der er samtidig en bundlinie som skal sikres

8 Virksomhedernes sociale ansvar  Ja, men ofte er det især for insiderne – men alligevel skal virksomheder med dette mål kontaktes – og ofte lettere større virksomheder  Klargøre for virksomhederne offentlige støttemuligheder for at ansætte personer uden fuld erhvervskompetence

9 Forventninger og krav – idag og i morgen  Se indgang til arbejdsmarkedet eller bevægelse mod arbejdsmarkedet som en lang proces – nogen når måske aldrig hen til kærnen, men kan godt bidrage alligevel og måske være i udkanten af arbejdsmarkedet permanent  Samtidig klarere fokus på, at arbejdsmarkederne er forskellige  Brug for regionalt og lokalt forskelligt fokus afhængig af virksomheder, uddannelsesniveau, ledighedsperiode m.v.

10 Virker aktivering – og hvad virker?  Jobtræning i private virksomheder har størst effekt  Uddannelse har – især på længere sigt positive virkninger  Virksomhedspraktik er gennemgående positivt – men ikke altid tilstrækkeligt

11 Privat løntilskud virker bedst  I 2005 kom eksempelvis ca. 4 ud af 10 i mere varig beskæftigelse efter offentligt løntilskud  Det må overvejes om det derfor skal bruges mere, men Dødvægtstab Substitution Konjunktur spiller også en rolle

12 Selvforsørgelsesgrad – illustrerer hvor vanskeligt for nogen  Ikke-arbejdsmarkedsparate – (4 og 5) 6 måneder efter aktivering: 1.Kvartal 20079.4 1.Kvartal 20088,5 Det vil sige, det er vanskeligt – og forventninger må ikke være for høje – samtidig med, at de ledige skal gives muligheder

13 Arbejdsmarkedets fremtidige krav og udvikling – uanset krise  Stadigt færre jobs til u-faglærte  Krav om grundlæggende faglige kompetencer, men også om konstant udvikling heraf  Personlige kompetencer bliver på en række områder vigtige – sociale, kommunikative, samarbejde  Behov for at se på hele kompetencekompasset  Problem at kommuner ikke er tilstrækkeligt udviklingsorienteret og fremadretted med resourceprofil

14 Samarbejde andre aktører?  Tidlig – men ikke for tidlig indsats vigtig  Åbenhed og anvendelse af forskellige aktører til forskellige tilbud – tilbud skal også for den enkelte opleves positivt samtidig med krav  Finde områder og aktører som kan se behovet for at ansætte nu især i jobtræning med offentlig støtte – demografisk, erhvervsmæssig uddannelse

15 Områder for nye job?  Service i bred forstand – jvf. at selv i krisen har vi brug for mad og underholdning og mange er ikke berørt  Turisme i Storkøbenhavnske område  Offentlig sektor – politi, sundhed, folkeskole m.v. – tænke hvor aflaste kærnemedarbejdere

16 Muligheder?  Sikre klarhed over og systematisk viden om såvel formelle som ikke-formelle kompetencer – få dem beskrevet og systematiseret – kan hjælpe i kompetenceafklaring – og jobsøgning  Anvend løntilskud hvor muligt – sikre, at der bliver træning/erhvervserfaring  Virksomhedspraktik  Men også få afklaret om arbejdsmarkedet er stedet for den enkelte  Klargøre barriererne for den enkelte

17 Muligheder?  Sæt klare og overkommelige mål  Kontaktforløb og mentorordninger  Skræddersyede forløb i aftale med virksomheder  Overveje om deltagelse i foreninger m.v. kunne være et bidrag  Sundhed – og læring om sundhed?  Viden om arbejdspladskultur?  Samarbejde folkeoplysning om eksempelvis sprogundervisning, ordblinde, IT


Download ppt "Finanskrise og beskæftigelse Professor Bent Greve 12. Maj 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google