Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VIDEN TIL VÆKST Viden til Vækst Westums årskonference Säröhus, 1. april 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VIDEN TIL VÆKST Viden til Vækst Westums årskonference Säröhus, 1. april 2014"— Præsentationens transcript:

1 VIDEN TIL VÆKST Viden til Vækst Westums årskonference Säröhus, 1. april 2014 Stefan.Knudsen@ru.rm.dk

2 VIDEN TIL VÆKST Baggrund for Viden til Vækst •Vokset ud af SkanKomp –Et KASK-projekt, der skulle forbedre uddannelsesinstitutionernes evne til at sætte sig ind i virksomhedernes behov for efteruddannelse af medarbejdere, og samtidigt gøre virksomhederne bedre til at arbejde strategisk med kompetenceudvikling. –35-39 partnere i projektet – altovervejende voksenuddannelsesaktører •Institutionskompetence –Fælles kompetencemægleruddannelse •Netværk –Virksomhedsnetværk med 1500 virksomheder •Bestillerkompetence –4000 møder med virksomheder om kompetenceudvikling •Viden til Vækst startede med en undergruppe fra SkanKomp –Efterhånden udvidet med deltagere fra Region Nordjylland, Västra Götalandsregionen og Region Halland, Carma og KASK-sekretariatet •Forprojektansøgning udarbejdet, fremsendt og godkendt i juni måned 2013

3 VIDEN TIL VÆKST Viden til Vækst har deltagelse af partnere fra følgende regioner: Västra Götaland Halland Midtjylland Nordjylland Aust-Agder Vestfold Kattegat-Skagerrak området

4 VIDEN TIL VÆKST Viden til Vækst 01.09.2013-31.08.2014 •arbejder videre med SkanKomps resultater gennem: –Fortsættelsen af samarbejdet mellem de skandinaviske uddannelsesinstitutioner samt inddragelsen af beskæftigelsesaktører og erhvervsservice. –Udbygningen af den erhvervsmæssige positionering af lokale og regionale uddannelsessamarbejder –Styrkelsen af de regionale erhvervsstrukturer og arbejdsmarkeder gennem samspil og samarbejder mellem de aktører som leverer ”råmaterialet” (dvs. kompetencerne) til dem. –Den fortsatte strategiske udvikling af de skandinaviske virksomheder og arbejdspladser –Den fortsatte kvalificering af skandinaviske borgere på arbejdsmarkedet – samt et øget fokus på udviklingen af øget employability for de skandinaviske borgere som står udenfor arbejdsmarkedet. –Fortsat fremme af en skandinavisk-regional identitet (og fælles skandinavisk problemforståelse) i forhold til (fælles) skandinaviske udfordringer på arbejdsmarkederne. –Fortsættelse og udvidelse af det grænseoverskridende samarbejde på voksen- og efteruddannelsesområdet til ligeledes at rumme beskæftigelses- og erhvervsudviklingsområderne. –Skabelse af nye områder for regionens strategiske og politiske samarbejde (ansøgningen, punkt 6.1)

5 VIDEN TIL VÆKST Hovedspørgsmål •Vi skal finde ud af, –Hvordan man skaber muligheder for et bedre match mellem arbejdsstyrkens kompetencer og arbejdsmarkedets behov? –Hvordan man skaber et forbedret samspil mellem erhvervslivet og institutionerne under de tre politikområder? (uddannelse, beskæftigelse og erhverv) –Hvordan man gennem politiske investeringer i menneskelige ressourcer kan forme en kompetencebaseret vækstpolitik? (ansøgningen, punkt 6.6) Erhvervspolitik Kompetence- politik Beskæftigelsespolitik

6 VIDEN TIL VÆKST Forprojektets udgangspunkt Kompetencebaseret Vækst Projektets temaer til fremme af beskæftigelse / sysselsætning 1.Fastholdelse i ungdomsuddannelserne 2.Inddragelse af kompetencer (inklusion) og Fastholdelse af kompetencer (seniorer) 3.Udvikling af kompetencer på arbejdsmarkedet Forprojektansøgningen, punkt 6.3: ”Projektet søges under det prioriterede område om ”Fremme af holdbar økonomisk tilvækst”, og herunder fokuserer det på det tematiske område (10) ”Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande genom att utveckla utbildnings- och fortbildningsinfrastrukturer.”

7 VIDEN TIL VÆKST Ingen livslang læring i Interreg V - fokus på sysselsättning. Interreg IV 2007-2013 •Prioriteret område: ”Fremme af holdbar økonomisk tilvækst” •Tematisk område: ”Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande genom att utveckla utbildnings- och fortbildningsinfrastrukturer.” Interreg V 2014-2020 •Prioriterede områder: 1.Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2.Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alle sektorer 3.Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i vigtig nätinfrastruktur 4.Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

8 VIDEN TIL VÆKST 4.Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 4.2: Integration av gränsöverskridande arbetsmarknader Eksempler på åtgärder som kan stödjas: •Ökad rörlighet inom utbildningssystemen inklusive samarbete kring gränsöverskridande praktikmöjligheter i regionen, med särskilt fokus på ungdomar •Utnyttja gränsöverskridande regionala synergier på arbetsmarknaden, inklusive matchning av utbud och efterfrågan samt mellan utbildning och arbetsmarknad •Utveckla gränsregionala arbetsmarknadsanalyser och statistiksamarbeten

9 VIDEN TIL VÆKST Mål for projektet •Programmets mål –Integration av gränsöverskridande arbetsmarknader •Projektmål –Kompetencebaseret vækst •Indsatsområder –Udvikling af kompetencer på arbejdsmarkedet –Fastholdelse i ungdomsuddannelserne –Inddragelse og fastholdelse af kompetencer (inklusion/socialøkonomi)

10 VIDEN TIL VÆKST Tidsplan for forprojektet 24.-25. september 2013, Frederikshavn –Opstartsmøde 27.-28. november 2013, Frederikshavn –Frafald og fastholdelse i ungdomsuddannelserne 5.-6. februar 2014, Göteborg –Udvikling af kompetencer på arbejdsmarkedet 25.-26. marts 2014, Larvik –Inddragelse og fastholdelse af kompetencer på arbejdsmarkedet 22.-23. april 2014, Göteborg –Projektstruktur 11.-12. juni 2014, Göteborg –Opsamling og afslutning

11 VIDEN TIL VÆKST Tidsplan efter forprojektet (tbc) •Høsten 2014 –Forberedelse af partnerskab og budget i ansøgning •December 2014 –Ansøgning til KASK-sekretariatet •Februar 2014 –Behandling af ansøgning på KASK-styrekomite •Maj 2014 –Projektstart


Download ppt "VIDEN TIL VÆKST Viden til Vækst Westums årskonference Säröhus, 1. april 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google