Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020."— Præsentationens transcript:

1 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020

2 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Disposition  Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020  Vision, udfordringer, mål  Udmøntning af strategien (forslag til Handlingsplan 2011-2012)  Hvem fører initiativerne ud i livet  Hvordan igangsættes et initiativ  Forprojekter  Trinene i bevillingsprocessen  Aktuel status på erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan

3 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Vision for erhvervsudviklings- strategien 2010-2020 Region Midtjylland er en globalt konkurrence- dygtig region – blandt de bedste i Europa Det betyder en region med:  Høj produktivitet og værdiskabelse  Nyskabende og kompetente virksomheder og medarbejdere

4 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Udfordringer for et globalt konkurrencedygtigt Midtjylland Værdiskabelse og produktivitet Den enkelte medarbejder og virksomheds produktivitet og værdiskabelse skal øges!

5 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Gennemsnitlig årlig vækst i arbejdsproduktivitet 2000-2008 (højre diagram) Produktivitetsniveau, BNP pr. arbejdstime 2008 (venstre diagram) Kilde: OECD

6 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Årlig vækstrate i lønudgifter (direkte og indirekte) pr. medarbejder i den private sektor Kilde: OECD Economic Outlook

7 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Udfordringer for et globalt konkurrencedygtigt Midtjylland Globalisering Konkurrencekraften skal styrkes, så fodfæstet på de globale markeder kan fastholdes og udbygges på den anden side af krisen!

8 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Konkurrenceevnens globale top-25, 2010 (placeringen i 2009 er angivet i parentes) Kilde: IMD World Competitiveness Yearbook 2010

9 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Udfordringer for et globalt konkurrencedygtigt Midtjylland Forandring og fornyelse Flere virksomheder skal være innovative og der skal genereres mere omsætning fra nye produkter og ydelser!

10 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Udfordringer for et globalt konkurrencedygtigt Midtjylland Fremtidssikret arbejdsstyrke Arbejdet med at udvide arbejdsstyrken skal påbegyndes nu! Kompetenceniveauet i arbejdsstyrken skal løftes i f.t. at udføre nye funktioner og honorere ændrede kompetencebehov!

11 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Strategiske mål frem mod 2020 Stigning i bruttoværditilvækst Produktivitetsvækst Fra 1,3% p.a. Til 2,0% p.a. Fra 0,05% p.a. Til 1,5% p.a. BeskæftigelsesvækstEksportvækst Fra 1,3% p.a. Til 0,5% p.a.Fastholdes på 4,0% p.a.

12 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Ændringer i forhold til erhvervs- udviklingsstrategien 2007-2009 En 10-årig strategi, som dog tages op til revision hvert 4. år, når et nyt Vækstforum træder til En mere fokuseret strategi, baseret på et stærkere analytisk fundament og erfaringer fra den første strategi Et styrket fokus på gearing med andre finansieringskilder Et styrket fokus på erhvervsøkonomiske effekter

13 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Den strategiske indsats Strategiske satsningsområder Generelle rammebetingelser Energi og miljø Fødevarer Velfærdsinnovation Turisme Innovation og forretningsudvikling Digitalisering Iværksætteri Uddannelse og kompetenceudvikling

14 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk To centrale dimensioner i alle indsatser Internationalisering  Der skal være internationalt udsyn i indsatserne En region i balance  Indsatserne skal bidrage til at skabe gode vilkår for erhvervslivet i hele regionen – i såvel bymæssige vækstområder som landdistrikter og yderområder

15 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Fra strategi til resultater Erhvervsudviklingsstrategien udmøntes gennem 2- årige handlingsplaner, som beskriver hvilke konkrete initiativer, der skal realisere strategien Omdrejningspunktet for initiativer er effekt i form af  Øget værdiskabelse gennem produktivitet og beskæftigelse  Øget eksport

16 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Initiativforslag i den nye handlingsplan (høringsudkast) – 1  Energi og miljø  Test og afprøvning  Energibesparelser og omstilling til vedvarende energi  Teknologi- og forretningsudvikling i energi- og miljøvirksomheder  Klima og forretningsudvikling  Fødevarer  Øget værdiskabelse i fødevareproduktion  Specialiseret rådgivning til fødevarevirksomheder  Fødevareerhvervets kompetencebehov  Fødevareudvikling i landdistrikter og yderområder

17 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Initiativforslag i den nye handlingsplan (høringsudkast) – 2  Velfærdsinnovation  Forretningsudvikling gennem sundhedsinnovation  Turisme  Erhvervsturisme  Stærke feriesteder  Mersalg  Turisme i landdistrikter og yderområder

18 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Initiativforslag i den nye handlingsplan (høringsudkast) – 3  Innovation og forretningsudvikling  Virksomhedsrådgivning, netværk og øget internationalisering  Øget innovation i de midtjyske virksomheder  Morgendagens forretningsområder  Digitalisering  iKraft

19 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Initiativforslag i den nye handlingsplan (høringsudkast) – 4  Iværksætteri  Entrepreneurship i uddannelser  Iværksætterrådgivning og kapital  Uddannelse og kompetenceudvikling  Fastholdelse og bedre overgange  Udvidelse af arbejdsstyrken  Efteruddannelse

20 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Hvem fører initiativerne ud i livet? Eksempel på operatører under Iværksætteri-indsatsen  Entrepreneurship i uddannelser  Aarhus Entrepreneurship Centre, Aarhus Universitet  Erhvervsakademiet Minerva  Studenterhus Århus  Iværksætterrådgivning og kapital  Væksthus Midtjylland

21 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Sådan sættes et nyt initiativ i gang

22 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Forprojekter  Et forprojekt igangsættes med udgangspunkt i handlingsplanen, og evt. på baggrund af en evaluering af et tidligere initiativ  Relevante regionale aktører samles i en forprojektgruppe, der skal bistå med at omsætte et initiativ fra handlingsplanens idéstadie til et færdigudviklet forslag, som Vækstforum kan behandle  Vækstforum beslutter sammensætningen af forprojektgruppen

23 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Forprojekter på vej  Klima og forretningsudvikling med fokus på vandområdet  Grøn forretningsudvikling som morgendagens forretningsområde – med særligt fokus på cradle-to- cradle  Eksport- og internationaliseringsprogram

24 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Trinene i bevillingsprocessen 1.Vækstforum igangsætter et forprojekt 2.Vækstforum godkender forberedelsen af et initiativ p.b.a. forprojektet 3.Der annonceres efter en operatør (eller et konsortium af operatører) til at føre initiativet ud i livet 4.Vækstforum vælger operatør og indstiller til bevilling til Regionsrådet 5.Regionsrådet bevilger midler 6.Halvårlige status- og budgetopfølgninger til Regionsråd og Vækstforum

25 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Hvor står vi nu?  Vækstforum godkendte erhvervsudviklings- strategien 2010-2020 den 3. november 2010  Handlingsplanen for 2011-2012 er i høring blandt partnerskabet bag Vækstforum frem til den 18. januar 2011  Handlingsplanen forventes godkendt den 2. marts 2011


Download ppt "Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google