Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VIDEN TIL VÆKST Viden til Vækst Opstartsmøde 24.-25. september 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VIDEN TIL VÆKST Viden til Vækst Opstartsmøde 24.-25. september 2013."— Præsentationens transcript:

1 VIDEN TIL VÆKST Viden til Vækst Opstartsmøde 24.-25. september 2013

2 VIDEN TIL VÆKST Dagsorden for dag 1 og 2 1.Præsentationsrunde 2.Godkendelse af dagsorden 3.Baggrund og projektpræsentation 4.Frafald og fastholdelse i ungdomsuddannelserne 5.Udvikling af kompetencer på arbejdsmarkedet 6.Inddragelse af kompetencer på arbejdsmarkedet (inklusion) 7.Fastholdelse af kompetencer på arbejdsmarkedet (seniorer) 8.Afslutning

3 VIDEN TIL VÆKST Baggrund for Viden til Vækst •Vokset ud af SkanKomp –Et KASK-projekt, der skulle forbedre uddannelsesinstitutionernes evne til at sætte sig ind i virksomhedernes behov for efteruddannelse af medarbejdere, og samtidigt gøre virksomhederne bedre til at arbejde strategisk med kompetenceudvikling. –35-39 partnere i projektet – altovervejende voksenuddannelsesaktører •Institutionskompetence –Fælles kompetencemægleruddannelse •Netværk –Virksomhedsnetværk med 1500 virksomheder •Bestillerkompetence –4000 møder med virksomheder om kompetenceudvikling •Viden til Vækst startede med en undergruppe fra SkanKomp –Efterhånden udvidet med deltagere fra Region Nordjylland, Västra Götalandsregionen og Region Halland, Carma og KASK-sekretariatet •Forprojektansøgning udarbejdet, fremsendt og godkendt i juni måned

4 VIDEN TIL VÆKST Forprojektet tog udgangspunkt i transitionsmodellen 4 håndtag til bedre mulighed for beskæftigelse 1.Fastholdelse i ungdomsuddannelserne 2.Inddragelse af kompetencer (inklusion) 3.Fastholdelse af kompetencer (seniorer) 4.Udvikling af kompetencer på arbejdsmarkedet

5 VIDEN TIL VÆKST Viden til Vækst 01.09.2013-31.08.2014 •arbejder videre med SkanKomps resultater gennem: –Fortsættelsen af samarbejdet mellem de skandinaviske uddannelsesinstitutioner (men nu også ungdomsuddannelse) samt inddragelsen af beskæftigelsesaktører og erhvervsservice. –Udbygningen af den erhvervsmæssige positionering af lokale og regionale uddannelsessamarbejder –Styrkelsen af de regionale erhvervsstrukturer og arbejdsmarkeder gennem samspil og samarbejder mellem de aktører som leverer ”råmaterialet” (dvs. kompetencerne) til dem. –Den fortsatte strategiske udvikling af de skandinaviske virksomheder og arbejdspladser –Den fortsatte kvalificering af skandinaviske borgere på arbejdsmarkedet – samt et øget fokus på udviklingen af øget employability for de skandinaviske borgere som står udenfor arbejdsmarkedet. –Fortsat fremme af en skandinavisk-regional identitet (og fælles skandinavisk problemforståelse) i forhold til (fælles) skandinaviske udfordringer på arbejdsmarkederne. –Fortsættelse og udvidelse af det grænseoverskridende samarbejde på voksen- og efteruddannelsesområdet til ligeledes at rumme beskæftigelses- og erhvervsudviklingsområderne. –Skabelse af nye områder for regionens strategiske og politiske samarbejde (ansøgningen, punkt 6.1)

6 VIDEN TIL VÆKST Hovedspørgsmål •Vi skal finde ud af, –Hvordan man skaber muligheder for et bedre match mellem arbejdsstyrkens kompetencer og arbejdsmarkedets behov? –Hvordan man skaber et forbedret samspil mellem erhvervslivet og institutionerne under de tre politikområder? (uddannelse, beskæftigelse og erhverv) –Hvordan man gennem politiske investeringer i menneskelige ressourcer kan forme en kompetencebaseret vækstpolitik? (ansøgningen, punkt 6.6) Erhvervspolitik Kompetence- politik Beskæftigelsespolitik

7 VIDEN TIL VÆKST Tidsplan 6 interregionale møder 1.24.-25. september 2013, Frederikshavn –Opstartsmøde 2.23.-24. oktober 2013, Göteborg (NB: flyttes) –Fastholdelse af kompetencer på arbejdsmarkedet 3.27.-28. november 2013, Frederikshavn –Frafald og fastholdelse i ungdomsuddannelserne 4.5.-6. februar 2014, Göteborg –Udvikling af kompetencer på arbejdsmarkedet 5.25.-26. marts 2014, Larvik –Inddragelse af kompetencer på arbejdsmarkedet 6.11.-12. juni 2014, Göteborg –Opsamling og afslutning •8 (anslået) regionale aktørmøder i hver region –Dvs. 2 møder med aktørerne inden for hvert af de 4 temaer, hvor det afklares om de regionale aktører kan udfolde de nye fælles initiativer, der blev foreslået på det interregionale temamøde.

8 VIDEN TIL VÆKST Programdokument - Tematiskt mål 4.1: Stödja utvecklingen av företagsinkubatorer och investerings- stöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande •”Utmaningarna kring sysselsättning kräver en matchning av och avstämning mellan utbildning och arbetsmarknad” •”För att hantera framtida utmaningar krävs en flexibel arbetsmarknad som är anpassad efter arbetskraftens rörlighet och ger ökade möjligheter för regionens näringsliv att växa och utvecklas.” •”Utveckling av gemensamma rådgivningsprogram för entreprenörer och inkubatorinsatser kan dessutom öka tillgängligheten till marknadsmöjligheter och därmed öka sysselsättningen i ÖKS-regionen.” •”gemensam meritvärdering och certifiering av utbildnings- och yrkeskvalifikationer.” •”Näringslivets möjligheter att växa är av central betydelse för att öka sysselsättningen ”

9 VIDEN TIL VÆKST Transition / hovedspørgsmål 4 håndtag til bedre mulighed for beskæftigelse 1.Fastholdelse i ungdomsuddannelserne 2.Inddragelse af kompetencer (inklusion) 3.Fastholdelse af kompetencer (seniorer) 4.Udvikling af kompetencer på arbejdsmarkedet •Vi skal finde ud af, –Hvordan man skaber muligheder for et bedre match mellem arbejdsstyrkens kompetencer og arbejdsmarkedets behov? –Hvordan man skaber et forbedret samspil mellem erhvervslivet og institutionerne under de tre politikområder? (uddannelse, beskæftigelse og erhverv) –Hvordan man gennem politiske investeringer i menneskelige ressourcer kan forme en kompetencebaseret vækstpolitik? Erhvervspolitik Kompetence- politik Beskæftigelsespolitik

10 VIDEN TIL VÆKST Mål for mødet •Fastlæggelse af struktur for de kommende temamøder! –Temaer (indtil videre) •Frafald og fastholdelse i ungdomsuddannelserne •Udvikling af kompetencer på arbejdsmarkedet •Inddragelse af kompetencer på arbejdsmarkedet (inklusion) •Fastholdelse af kompetencer på arbejdsmarkedet (seniorer) •Metodefrihed! –Oplæg / diskussion –Plenum / grupper –Fokus på individ / politik / företag –Nye/ændrede temaer

11 VIDEN TIL VÆKST Frafald og fastholdelse i ungdomsuddannelserne •Hvad er den aktuelle situation i de tre lande / seks regioner? •Hvilke overordnede indsatser findes allerede, og hvordan er de organiseret? •Hvilke tanker er der gjort i forhold til arbejdet i de kommende år? •Identifikation af emner/problematikker for temamødet –Herunder drøftelse af aktørniveauet •Struktur for temamødet –Oplægsholdere – antal og varighed –Foreløbig liste over emner –Udpegning af mulige projektaktiviteter •herunder analyser

12 VIDEN TIL VÆKST Udvikling af kompetencer på arbejdsmarkedet •Hvad er den aktuelle situation i de tre lande / seks regioner? •Hvilke overordnede indsatser findes allerede, og hvordan er de organiseret? •Hvilke tanker er der gjort i forhold til arbejdet i de kommende år? •Identifikation af emner/problematikker for temamødet –Herunder drøftelse af aktørniveauet •Struktur for temamødet –Oplægsholdere – antal og varighed –Foreløbig liste over emner –Udpegning af mulige projektaktiviteter •herunder analyser

13 VIDEN TIL VÆKST Dag 2 1.Inddragelse af kompetencer på arbejdsmarkedet (inklusion) og 2.Fastholdelse af kompetencer på arbejdsmarkedet (seniorer) 3.Opsamling på dag 1 og 2 4.Afslutning

14 VIDEN TIL VÆKST Inddragelse af kompetencer på arbejdsmarkedet (inklusion) •Hvad er den aktuelle situation i de tre lande / seks regioner? •Hvilke overordnede indsatser findes allerede, og hvordan er de organiseret? •Hvilke tanker er der gjort i forhold til arbejdet i de kommende år? •Identifikation af emner/problematikker for temamødet –Herunder drøftelse af aktørniveauet •Struktur for temamødet –Oplægsholdere – antal og varighed –Foreløbig liste over emner –Udpegning af mulige projektaktiviteter •herunder analyser

15 VIDEN TIL VÆKST Fastholdelse af kompetencer på arbejdsmarkedet (seniorer) •Hvad er den aktuelle situation i de tre lande / seks regioner? •Hvilke overordnede indsatser findes allerede, og hvordan er de organiseret? •Hvilke tanker er der gjort i forhold til arbejdet i de kommende år? •Identifikation af emner/problematikker for temamødet –Herunder drøftelse af aktørniveauet •Struktur for temamødet –Oplægsholdere – antal og varighed –Foreløbig liste over emner –Udpegning af mulige projektaktiviteter •herunder analyser

16 VIDEN TIL VÆKST Opsamling •”Mødeudkast” •Fokus på: –Fælles forståelse af system og problemer? –Kender vi de rigtige aktører? –Er vi hele vejen rundt?

17 VIDEN TIL VÆKST Frafald og fastholdelse i ungdomsuddannelser 27.-28. november 2013, Frederikshavn •Oplæg (antal?) –Praktikpladsobservatoriet? –Forslag modtages •Emner –Overgange mellem årgange og uddannelser –Flere praktikpladser –Fokus på succeshistorier –Samarbejde på tværs af sektorer/systemer –Særlige tilbud for tosprogede (hvis lovligt) •Mulige projektaktiviteter –Grænseoverskridende merværdi / målbar indsats •Hjemmearbejde / Deltagere?

18 VIDEN TIL VÆKST Kompetencer på arbejdsmarkedet 5.-6. februar 2014, Göteborg •Oplæg (antal?) –Bestillerkompetence, Business Region Göteborg –Inkubatornetværk –Forslag modtages •Emner –Netværk mellem virksomheder •Type og formål –Analysearbejde –Bestillerkompetence –Opkvalificering af företagskonsulenter •Kurser og netværk •Mulige projektaktiviteter –Grænseoverskridende merværdi / målbar indsats •Hjemmearbejde / Deltagere? –Fælles forståelse - aktøroverblik

19 VIDEN TIL VÆKST Inddragelse og fastholdelse af kompetencer på arbejdsmarkedet 25.-26. mars 2014, Larvik •Oplæg (antal?) –Forslag modtages •Emner –Fælles platform for forståelse og udvikling af socialøkonomiske virksomheder –Virksomhedsrettet indsats for rummeligt arbejdsmarked –Lokale netværk på tværs af sektorer •Mulige projektaktiviteter –Grænseoverskridende merværdi / målbar indsats •Hjemmearbejde / Deltagere?

20 VIDEN TIL VÆKST Afslutning •Næste møder –27.-28. november 2013, Frederikshavn •Frafald og fastholdelse i ungdomsuddannelserne –5.-6. februar 2014, Göteborg •Udvikling af kompetencer på arbejdsmarkedet –25.-26. marts 2014, Larvik •Inklusion og fastholdelse af kompetencer på arbejdsmarkedet –22.-23. april 2014, Göteborg •Opsamling / nyt tema –11.-12. juni 2014, Göteborg •Opsamling og afslutning

21 VIDEN TIL VÆKST exempel på åtgärder som kan stödjas och är inte uttömmande •Skapande av gränsöverskridande inkubatorsamarbete •Företagsrådgivning på en gränsregional arbetsmarknad •Metodutveckling, stöd och rådgivning till företag i nya branscher •Utveckling av entreprenörskapsutbildningar •Introduktion till möjligheterna för företag inom lokalmarknader i ÖKS •Minskning av formella och informella gränshinder för näringslivet och arbetstagare •Skapande av gränsöverskridande företagsnätverk och samarbetsplattformar •Upprättande av branschråd och klustersamarbeten •Utveckling av nya metoder och möjligheter för affärssamarbete och export


Download ppt "VIDEN TIL VÆKST Viden til Vækst Opstartsmøde 24.-25. september 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google