Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Debatkort til MED-udvalg Debatværktøj til kompetence- udvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Debatkort til MED-udvalg Debatværktøj til kompetence- udvikling."— Præsentationens transcript:

1 Debatkort til MED-udvalg Debatværktøj til kompetence- udvikling

2 MED-Hovedudvalgets arbejde med kompetenceudvikling Debatkort 1: Inden MED-udvalget går i gang med at debattere arbejdspladsens behov og mål for kompetenceudvikling, er det væsentligt, at I undersøger, hvordan der allerede arbejdes med kompetenceudvikling i MED-Hovedudvalget I kan diskutere følgende:  Har MED-Hovedudvalget haft den årlige drøftelse om kompetenceudvikling?  Hvordan skal resultaterne fra MED-Hovedudvalget bruges?  Debattér evt. også hvordan andre i kommunen (HR, direktionen eller fagforvaltningerne) arbejder med kompetenceudvikling – og hvilken betydning det har for MED-udvalgets arbejde med kompetenceudvikling Husk undervejs at notere i den udleverede logbog Debatkort 1

3 Arbejdspladsens behov for kompetenceudvikling Debatkort 2: Det et væsentligt, at I får afklaret behovet for kompetenceudvikling I kan diskutere følgende:  Hvor kommer behovet om kompetenceudvikling egentlig fra? Det kan f.eks. være:  Ønsket om styrket faglighed/kvalitet?  Nye opgaver eller lovgivning?  Organisatoriske ændringer ?  Hvem oplever behovet for kompetenceudvikling?  (Hvordan) Kan vi sikre, at alle medarbejderes kompetenceudviklingsbehov inddrages i debatten? Husk undervejs at notere i den udleverede logbog Debatkort 2

4 Arbejdspladsens mål med kompetenceudviklingsindsatsen Debatkort 3: Spørgsmålet om hvad I vil opnå med kompetenceudvikling har både en faggruppevis og en organisatorisk/strategisk betydning. Med nedenstående spørgsmål er det væsentligt, at I får belyst begge dele: I kan diskutere følgende:  Hvilke mål har arbejdspladsen med kompetenceudvikling?  Hvilke mål har afdelingen med kompetenceudvikling?  Hvilke mål har de enkelte faggrupper med kompetenceudvikling? Husk undervejs at notere i den udleverede logbog Debatkort 3

5 Rammer og ret til kompetenceudvikling Debatkort 4: Et er hvad andre i kommunen har gjort, samt hvilke behov og mål vi selv ser. Et andet er hvilke rammer, rettigheder og aftaler, der gælder på arbejdspladsen. I kan diskutere følgende:  Hvordan udmøntes aftalegrundlaget om kompetenceudvikling i forhold til:  Overenskomsterne på området  Kompetenceaftalen mellem KL og KTO  MED-aftalen  Hvordan ser de økonomiske rammer ud? (Uddannelsesbudgettet)  Hvilke (økonomiske) muligheder eksisterer ellers? – f.eks. trepartsmidler, projektmidler og andet, der kan bruges til kompetenceudvikling Husk undervejs at notere i den udleverede logbog Debatkort 4

6 Ideer til kompetenceudviklingsinitiativer Debatkort 5: Det er vigtigt, at I får samlet op på, hvordan I vil bringe idéerne fra debatcafeen videre til arbejdspladsen I kan diskutere følgende:  Hvordan kan MED-udvalget sikre, at der kan ske arbejdspladslæring i det daglige?  Hvordan kan MED-udvalget sikre, at der tilføres viden udefra – gennem f.eks. kurser, uddannelser eller nyansatte?  Hvordan kan MED-udvalget være med til at sikre, at arbejdspladsen prioriterer kompetenceudvikling? Husk undervejs at notere i den udleverede logbog Debatkort 5


Download ppt "Debatkort til MED-udvalg Debatværktøj til kompetence- udvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google