Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SFO – mellem skole- og fritidspædagogik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SFO – mellem skole- og fritidspædagogik"— Præsentationens transcript:

1 SFO – mellem skole- og fritidspædagogik
Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut Oplæg for Køge Kommune, 13. december 2007

2 Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod danske børn tilbringer 1-6 timer i SFO hver dag SFO en helt central arena for børns dannelse, udvikling og læring Men ingen fælles beskrivelse af SFO´s formål og indhold Og kun ringe samlet viden om pædagogiske mål og praksis i landets SFO´er

3 Undersøgelsen fokuserede på:
Nationale og kommunale mål, rammer og vilkår Pædagogiske mål i den enkelte SFO Hverdag i SFO og sammenhæng mellem pædagogiske mål og praksis SFO som en del af skolen Samarbejde mellem lærere og pædagoger SFO´s bidrag til lærings- og kompetenceudvikling i børns liv

4 Hvad fylder i SFO´s hverdag
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

5 Vigtigste opgaver i SFO
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

6 Venskaber og fri leg Spørgeskemaundersøgelsen viser at:
lege og spil børnene selv sætter i gang fylder mest SFO´s vigtigste opgave er at støtte børns sociale udvikling Interviewene forklarer at: I leg og venskaber træner børnene sociale kompetencer (”det meste af tiden går med at organisere”) og de får mulighed for at fordybe sig og for at give sig hen til nuet Om formiddagen er børnene med til at give strukturen indhold. Om eftermiddagen er de selv med til at bygge strukturer op

7 Det handler om at se børnene (også de stille…)
Spørgeskemaundersøgelsen viser at: samtaler med børnene fylder meget i hverdagen et trygt og afslappende miljø uden for undervisningen og omsorg har høj prioritet Interviewene forklarer at: børn har brug for nærværende voksne der ser dem – så lærer de også at se (og forstå) andre børn skal holdes fast i deres valg så de forstår at der er nogen der regner med dem, at de betyder noget for at give børnene lige muligheder må man behandle dem forskelligt

8 Valgfrihed og medbestemmelse (1)
Spørgeskemaundersøgelsen viser at: størstedelen af medarbejderne (77 %) og lederne (70 %) prioriterer børns valgfrihed over at tilskynde dem til aktiviteter de har behov for opdragelse i demokratiske omgangsformer spiller en vigtig rolle og prioriteres af mange blandt de 3 vigtigste opgaver for SFO

9 Valgfrihed og medbestemmelse (2)
Interviewene forklarer: deltagelse i demokratiske fora træner demokratisk forståelse og handlekompetencer medbestemmelse om adfærdsregler fremmer viljen til at efterleve dem at vælge aktiviteter til og fra styrker børnenes deltagelse i at bygge strukturer op men valgfrihed (og løse strukturer) giver også risiko for at børn bliver overset

10 Pædagogiske læreplaner i SFO?
Lidt over 60 % mener det er muligt at udforme skriftlige pædagogiske læreplaner for SFO, og lidt færre (men stadig over halvdelen) mener også at det er hensigtsmæssigt Positiv indstilling synes at hænge sammen med: grundlæggende pædagogiske holdninger (fx til valgfrihed), anciennitet og uddannelse Pædagogiske læreplaner kan dokumentere SFO´s bidrag til børns læring og kompetenceudvikling – og styrke pædagogernes faglige position!

11 Indhold i pædagogiske læreplaner for SFO
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

12 SFO som del af skolen I 80 % af SFO´erne har medarbejderne timer i undervisningen (44 % har over 7 timer om ugen), og 70 % af SFO-lederne indgår i ledelse og planlægning vedrørende hele skolen Men undervisning og fritid er oftere ’parallelle’ end komplementære universer Graden af sammenhæng afhænger ikke kun af helhedsskole, pædagogernes deltagelse i undervisningen osv.

13 Samarbejde mellem lærere og pædagoger: Den svære begyndelse
Ingen definition af samarbejdets formål og genstand Ikke viden og respekt for faglighed og kompetencer Kulturforskelle Manglende afklaring af opgaver og roller

14 Pædagogerne bidrager med:
Blik for de sociale aspekter Kompetencer ift. leg-og-læring Kan observere børnene både i faste og løse strukturer / forskellige læringsmiljøer Hyppigere og mindre formel kontakt til forældre Men det er vigtigt at afklare rollefordelingen

15 Lektiehjælp i SFO? 7 % har systematiseret lektiehjælp, mens 42 % giver lektiehjælp når forældre eller børn beder om det men meget forskellige holdninger til om lektier hører til i SFO og hvilken form det skal tage lektiehjælp på ”mor-basis” og som en omsorg for børnene? lektiehjælp som et ”fagligt” tilbud til de svageste?

16 Merværdi i skolen – det der virker:
At pædagoger inddrages i arbejdet med Fælles Mål for elevens alsidige, personlige udvikling At pædagogerne observerer børnene i faste og løsere strukturer, og lærere og pædagoger har mulighed for at drøfte observationer At pædagogernes kompetencer i forhold til leg-og-læring udnyttes fuldt ud At pædagogerne involveres aktivt i skole-hjem samarbejdet.

17 Udvikling og trivsel i fritiden – det der virker:
Rum til lege/aktiviteter hvor organisering og dannelse af strukturer er kernen Organisering af arbejdet i SFO mhp ro, opmærksomhed og fordybelse Medbestemmelse og øvelse i demokratisk forståelse og kompetencer Nuancering af valgfrihed så: Børnene fastholdes i deres valg og ser det har en betydning for andre Børnene deltager i aktiviteter der svarer til deres behov

18 Spørgsmål til debat Hvad er SFO´s vigtigste opgave i dag? – er det anderledes end før, og hvad betyder det for indholdet og arbejdet i SFO? Hvad mener I om pædagogiske læreplaner? – hvad skal de indeholde og hvordan skal man følge op? Har SFO noget særligt at tilbyde for nogle grupper af børn? – hvordan kan det udnyttes bedst? Er I tilfredse med jeres samarbejde med lærerne, hvad kunne I udvikle og hvordan skulle det ske?


Download ppt "SFO – mellem skole- og fritidspædagogik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google