Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

E-LÆRING I FREMMEDSPROGSUNDERVISNINGEN: HVORFOR OG HVORDAN?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "E-LÆRING I FREMMEDSPROGSUNDERVISNINGEN: HVORFOR OG HVORDAN?"— Præsentationens transcript:

1 E-LÆRING I FREMMEDSPROGSUNDERVISNINGEN: HVORFOR OG HVORDAN?
NETVÆRKSSTØTTET SPROGLIG LÆRING VIA E-PLATFORM © Lone Ambjørn Aarhus Universitet 2012

2 LONE AMBJØRN  Aarhus Universitet
BSS: spansk samtalefærdighed (undervisning) ARTS: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (forskning)  Sprogpædagogik og -didaktik, e-læring  Fagligt Forum for Spansk  Teoretisk gymnasiepædagogikum (AU/SDU)  UVM-projekt: Fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

3 oplæg materiale Mange nye mundtlige input  kognitiv overbelastning.
Stort set alt, hvad jeg siger, står på tryk – måske formuleret på en anden måde. Det mundtlige oplæg indeholder udvalgte dele af det skriftlige materiale. Mange praktiske eksempler i kursusmaterialet til højnelse af forståelsen og inspiration til egen materialeudvikling. Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

4 GRUNDLÆGGENDE BEGREBER
E-LÆRING Integrering af netmedierede fora og digitale medier i et undervisningsforløb mhp. at understøtte undervisningens mål samt facilitere og højne læringsprocessen. E-PLATFORM Anvendes synonymt med 'netmedieret kommunikations- og læringsplatform' (fx Fronter, FirstClass, Blackboard, Moodle). NETVÆRKSSTØTTET (SPROGLIG) LÆRING (NS(S)L) Foregår i en kombination af undervisning og læring i klasseværelset og e-platformens konferencer/diskussionsfora E-RUM Anvendes synonymt med konference/diskussionsforum. Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

5 HVORFOR INTEGRERE E-LÆRING? (1)
HVAD DET IKKE HANDLER OM:   salgstrick  være med på noderne  ukritisk sætte strøm til lærebogen  didaktisk ubegrundet anvendelse af en masse forskellige værktøjer Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

6 HVORFOR INTEGRERE E-LÆRING? (2)
  HVAD DET HANDLER OM:   konkret behov  begrunde behovet didaktisk  finde/bruge de redskaber, der bedst opfylder behovet  udvikle fagets egen e-didaktik Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

7 BEHOV OG BEGRUNDELSER FOR e-LÆRING
 EKSEMPEL (fra Lones egne overvejelser) - differentieret læring - kognitiv kapacitet ifm. opgaver på klassen - opmærksomhed og koncentration - tidsforbrug til praktiske informationer - mere tid til samtaletræning i grupper på klassen - mere tid til løbende vejledning Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

8 e-platformen som samlingspunkt
 Se i kursusmaterialet:  p. 3-4: E-platformens centrale funktioner - generel administration - faglig administration - undervisning og læring Det hele er få klik væk. Modvirker 'klik-fobi'. Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

9 NETVÆRKsSTØTTET LÆRING via asynkron e-platform
 FORDELE:  Differentiering  Opmærksomhed og koncentration  Motivation  Fastholdelse af opgaveløsninger  Samarbejde og medansvar  Selektivitet  øget motivation  Flow over tid  proces  Konstruktiv tidsanvendelse  Lagring af data Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

10 HVORDAN SER DET UD?  Se i kursusmaterialet:  p. 7: E-rum  p. 7: placering af e-opgaveindlæg  p. 25: formulering af e-opgave samt indhold i e-opgavetråd Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

11 TRÆNINGSNIVEAUER I nssl
 MODEL MED 6 NIVEAUER:  asynkron og synkron træning af afgrænsede sproglige elementer  asynkron og synkron kommunikation med et defineret læringssigte intersprogsbrugere imellem  asynkron og synkron kommunikation uden et læringssigte imellem indfødte sprogbrugere og intersprogsbrugere Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

12 INFORMATIONSBEARBEJDNING
Inden for kognitionspsykologien, hvorfra forskningen i SLA (Second Language Acquisition) henter en del af sit teoretiske grundlag, betragtes sproglig læring som INFORMATIONSBEARBEJDNING. Mennesket, og dermed også intersprogsbrugere, har en BEGRÆNSET KOGNITIV BEARBEJDNINGSKAPACITET. Side 27 i kursusmateriale Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

13 KOGNITIV (OVER)BELASTNING
Cognitive overload happens when the working memory can no longer process information in the quantities or at the speed with which it is being presented. Think of a wheelbarrow. The purpose of a wheelbarrow is to help us move heavy objects. When the wheelbarrow gets too full, it is either too heavy to push or it topples over. Either way, the true purpose of the wheelbarrow is overridden by the load it has to bear. Jennifer Herrod, 2000, Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

14 PRODUKTORIENTERING Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012
Side 32 i kursusmaterialet Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

15 FORSTÅELSES/INPUTORIENTERING
Side 32 i kursusmaterialet Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

16 TRÆNINGSPROGrESSION  Forståelsesorienterede aktiviteter
Rettet mod forståelse  ingen produktion på spansk  Fokuserede produktive aktiviteter Rettet mod afgrænsede sproglige elementer, der trænes produktivt i mindre kontekster, isoleret fra en kommunikativ helhed.     Frie produktive aktiviteter Rettet mod selvstændig og kreativ sprogproduktion i større meningsfulde kontekster. Side 31 i kursusmaterialet Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

17 FORSTÅELSESORIENTEREDE AKTIVITETER
 Se i kursusmaterialet:  p. 21: pkt  p. 23: forståelsesopgave  p : forståelsesopgaver Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

18 nSSL niveau 1 og sproglige kompetencer
Niveau 1: asynkron NSSL m. fokuseret træning af afgrænsede sproglige aktiviteter (forståelsesorienterede og fokuserede produktive) I kursusmaterialet bringes i afsnit 5 henvisninger og eksempler til oparbejdelse af GRAMMATIKALSK KOMPETENCE LEKSIKALSK KOMPETENCE KONVERSATIONEL KOMPETENCE STRATEGISK KOMPETENCE Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

19 opfind ikke den dybe tallerken igen
 Brug opgaver fra lærebøger og omsæt dem til e-opgaver. Bring i formuleringen (første indlæg i en opgavetråd) opgavens ordlyd i sin helhed eller henvis til bogen med anførelse af sidetal og opgavenummer. Husk at respektere forfatterens copyright ved at anføre kilden i selve opgaveformuleringen Hansen (2006): Opgaver i grammatik. Liljens Forlag. samt ved kun at bruge e-opgaverne internt i egen undervisning Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

20 forståelse og produktion i asynkron læring
 FORSTÅELSE - mere tid og ro til refleksion - mere tid og ro til formulering af løsningsforslag - fastholdelse af løsningsforslag - mere tid og ro til at stille og besvare spørgsmål PRODUKTION - mere tid og ro til produktion - mere tid og ro til kreativitet i løsningsforslag - fastholdelse af løsningsforslag - mere tid og ro til at stille og besvare spørgsmål Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

21 efterbearbejdning af e-opgaver
▪ respons fra underviser på konkrete sproglige opgaver; Efter at e-opgaven er formuleret og løsningsforslagene indkommet:  underviser stiller spørgsmål til de opgaveansvarlige elever omkring deres løsningsforslag;  underviser beder andre elever end de opgaveansvarlige om supplerende/alternative løsningsforslag;  underviser stiller mere generelle forståelsesspørgsmål;  elever stiller spørgsmål til underviser;  elever stiller spørgsmål til andre elever;  respons fra elever på andre elevers løsningsforslag. Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

22 differentieringskriterier for e-aktiviteter
Side i kursusmaterialet. A. TEMPO B KVANTITET C. FORSTÅELSE D. KOMPLEKSITET E. VARIATION F. SAMARBEJDE Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012

23 e-læringskompetence   Bedømmelse: side 31 i kursusmaterialet.  E-læringskompetence  obligatorisk deltagelse m. x antal e-opgaver  samarbejdsevne i e-rummet om løsning og efterbearbejdning af e-opgaver Helhedsvurdering af samtalefærdighed, e-læringsfærdighed og indholdet i eksamensportfolio Lone Ambjørn, Aarhus Universitet, 2012


Download ppt "E-LÆRING I FREMMEDSPROGSUNDERVISNINGEN: HVORFOR OG HVORDAN?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google