Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Midtvejskursus i biologi efteråret 2001 Teknologistøttet undervisning - Pædagogik og værktøjer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Midtvejskursus i biologi efteråret 2001 Teknologistøttet undervisning - Pædagogik og værktøjer."— Præsentationens transcript:

1 Midtvejskursus i biologi efteråret 2001 Teknologistøttet undervisning - Pædagogik og værktøjer

2 Teknologistøttet undervisning Læring frem for indlæring

3 Mulige udviklingsmål er at: n Gøre eleverne mere ”egnede” n Leve op til elevernes forventninger n Tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger n Give eleverne rum og lyst til at deltage n Øge differentieringen og understøtte AFEL n Møde eleverne i en teknologi de skal kunne beherske

4 Hvad kan teknologien være? n ”Barnepige” n ”Træner” n ”Kontrollør” n ”Sikkerhedsnet” n ”Arkiv”

5 Krav til anvendelse af teknologi i undervisningen n Skal indpasses i didaktiske overvejelser n Skal understøtte daglig undervisning n Bør være et naturligt led i øvrige aktiviteter n Skal have direkte sammenhæng med det der i øvrigt laves n Skal udvide og ikke indskrænke læringsmulighederne

6 Hvad kan opnås med teknologistøttet uv-materiale n Frigøre underviseren til differentierede forløb n Den hurtige elev får nye udfordringer og tester sig selv n Den langsommere elev kan arbejde i eget tempo n Anvendelse af flere læringsstrategier

7 Læringsstrategi n Problembasering n Holdorganisering n Dialogetablering n Differentiering n Visualisering n Anvendelse af flere ”intelligenser”

8 Tryghed Evalue- ring Moti- vation Inspira- tion Struktur Vejled- ning Undervisningsmiljø Læringens rammer Elevens læring Lærerens rolleDeltagerens forudsæt- ninger

9 Motivation og teknologi n Problembasering og praksisnære undervisningsformer n Case orientering n Anvendelse af visuelle medier n Individuelle undervisningsmaterialer

10 Inspiration og teknologi n Dialog og erfaringsudveksling i virtuelt holdrum n Støtte og øge de sociale rum n Netikette n Øge lysten til at formulere sig skriftligt n Synlighed

11 Læringsrammer n Tilstedeværelse n Lærerstøttede selvstudier n Hold-konference-diskussioner n Gruppe-projekter n Spil n Cases n Selvstudie forløb

12 Teknologistøttet uv-materiale n Interaktive bøger n Programmeret rollespil til simulering n Edutainment til almen vidensindlæring n Virtuel virkelighedscase n Læringsobjekter n Down load materiale

13 Læringsobjekt n En faglig helhed, der omfatter en selvstændig læringssituation n Kan principielt anvendes flere steder i et fag og på tværs af fag n Omfatter maksimalt 40 minutters læring

14 Teknologistøttet undervisning Tema Formål Mål Lærings- objekter Lærings- objekt Mål Lærings- beskrivelse Principiel løsning Problem Opgave Vejledende løsning Test Fagplan Formål Mål Struktur Undervis- ning Links

15 Krav til teknologistøttet materiale n Et læringsobjekt pr. side/skærmbillede n Skal skabe forståelse n Begreber visualiseres n Speak understøtter n Tekst understreger n Homogenitet og konsekvens n Læsetekster printes ud n Opfordre til samarbejde og fordybelse

16 Fagets ramme Problembasering Fagets temaer Fagets fokuspunkter Fagets læringsobjekter

17 Virtuel praktik n Konferencebaseret dialogforum n Åbne læringsjournaler: Refleksion over teoriers anvendelighed Bedre målopfyldelse Just in time coaching

18 Lærerrollen n Vejleder n Konsulent n Strukturskaber n Inspirator n Katalysator n Evaluator n Administrator n Konfliktløser

19 Generelle kvalifikationer n Generelle didaktiske, metodiske og pædagogiske kompetencer n Skriftlig formuleringsevne n Evne til at tænke struktureret n Generelle IT-kompetencer

20 Konference kvalifikationer n Fungere i den virtuelle lærerrolle n Anvende teknologien n Organisere forløb med teknologi n Vælge relevante teknologier n Strukturere teknologistøttede forløb n Strukturere tekster til elektroniske medier


Download ppt "Midtvejskursus i biologi efteråret 2001 Teknologistøttet undervisning - Pædagogik og værktøjer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google