Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nationale test i dansk, læsning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nationale test i dansk, læsning"— Præsentationens transcript:

1 Nationale test i dansk, læsning
11. april 2011 Hvad er der gang i? Kortlægning af læse-/skriveprojekter i Danmark Veje til læsning Torsdag den 27. april 2011 kl – 12.30 Pæd. kons. Lis Pøhler Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne / Lis Pøhler

2 Informationskilder Nordisk Projektbank
Spørgeskemaundersøgelse om læsevejledernes hverdag Konsultativ bistand til kommuner og skoler

3 Nationale test i dansk, læsning
11. april 2011 Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne / Lis Pøhler

4 Formål kortlægge udviklingsprojekter, der vedrører læsning/skrivning for småbørn, i grundskolen samt i grund-, efter- og videreuddannelse sprede eksisterende og aktuel viden om, hvordan man via forskellige pædagogiske metoder og arbejdsformer kan støtte sprog-, læse- og skriveudviklingen hos børn og unge inspirere til etablering og design af nye projekter

5 Baggrund Textkompetanse i Norden 1.fase: 2008-2010 2.fase 2010 -2012
Kortlægning af læse-/ og skriveprojekter i DK 1.fase: 2.fase: (konsultativ bistand)

6 82 projekter 62 4 4 4 3 5

7 Oplysninger om projekter
Titel Kontaktoplysninger Klassetrin/aldersgruppe Projektområde, projekttype Dataindsamlingsmetode Link til rapport, hjemmeside mm. Formål og konklusioner – kort udgave Find et projekt

8 Læsevejlederens virkelighed 2011
Spørgeskemaundersøgelse Nina Kledal og Lis Pøhler Nationalt Videncenter for Læsning

9 Formål indsamle viden om
hvordan læsevejlederne bruger deres arbejdstid hvilke projekter der er gang i hvilke ideer læsevejlederne ligger inde med give en pejling af, hvilken form for sparring læsevejlederne søger.

10 Fire fokusområder Læsevejlederens baggrund (køn, uddannelse og ansættelsessted) Læsevejlederens arbejdstid og opgaver Læsevejlederen og projektudvikling Læsevejlederens muligheder for sparring Desuden: mulighed for tilmelding til elektronisk netværk

11 Kommuner der har svaret
Hvor mange er der? Region Antal læsevejledere Kommuner der har svaret Samlet antal kommuner Hovedstaden 456 23 29 Midtjylland 483 17 19 Nordjylland 176 7 11 Sjælland 229 12 Syddanmark 546 21 22 I alt 1890 80 98

12 Læsevejledernes baggrund
Læreruddannelse 55 % har mere end 20 års erfaring 20 % har års erfaring 21 % har mindre end 10 års erfaring 4 % har ikke læreruddannelse Læsevejlederuddannelse 31% er uddannet i 2007 eller 2008 49 % er uddannet i 2009 eller 2010 17 % har anden relevant uddannelse 3 % har ingen formel uddannelse

13 Tid til læsevejlederen

14 Antal elever/læsevejleder

15 Hvad laver de så?

16 …og hvad laver de ellers?
Ca. 1/3 regner regner ikke tid til elektroniske netværk som en del af arbejdstiden. Ellers bruges tiden til bla.: bibliotek, støttecentret, klassekonferencer, læsning af faglitteratur, deltagelse i kurser og konferencer, faglig ajourføring, planlægning og gennemførelse af indsatsområder indenfor læsning.

17 190 projekter og initiativer
forudsætter at der er beskrevet formål, metode, forløb og evaluering, og at dokumentationen er tilgængelig for andre 161 initiativer tiltag og tilbud på egen skole ud over den daglige undervisning/rådgivningsfunktion 48 % er i gang med projekt/initiativ

18 Fokus i projekter/initiativer
HOT Genrepædagogik Læsetest Læsevejlederfunktion Burde være HOT Skrivning Literacy Digitale medier og multimodale tekster

19 Tid til kommunalt samarbejde
54 % angiver, at de ikke har sparring i hverdagen!

20 Læsevejlederne ønsker sparring
208 ønsker sparring til udvikling af læsevejlederfunktionen 197 ønsker sparring til udvikling af projekter 180 ønsker sparring til kollegavejledning 116 ønsker sparring til prioritering af opgaver 34 ønsker sparring til andet, fx: it og læsesvage elever, få ansat en læsevejleder mere på skolen, erfaringsudveksling mellem lærere på ordblindeefterskoler, vurdering af materialer, faglig opdatering fx om faglig læsning eller test, udvikling af læsepolitik.

21 Erfaringsudveksling En meget meget styret samtale mellem tre som ikke kender hinanden!

22 Hvad er der gang i … i salen?
Sæt jer sammen tre og tre – I skal helst ikke kende hinanden Vælg hvem der er hhv. A, B eller C Hver har tre ark papir klar – kald dem A, B og C

23 Præsentation – 2 min i alt
A B C Navn Skole Kommune Beskriv kort din læsevejlederfunktion/anden funktion i relation til denne konference

24 A-B-C-roller A / B / C fortæller 2 min til refleksion
B / C / A tager noter på A / B / C ark mhp at give sparring på læsefaglige spørgsmål C / A / B tager noter på A / B / C ark mhp at give sparring på evaluering, dokumentation og formidling 2 min til refleksion 3 x 3 min til at fortælle (sort/grøn/lilla)

25 Fortæl om … et initiativ du har sat i gang :
Hvor er det faglige fokus? Hvilke(t) klassetrin er målgruppe for initiativet? Beskriv den tidsmæssige ramme Hvorfor har du sat det i gang? Involvering af kolleger Ledelsens rolle

26 Fra ide til mål Overvej: Hvordan ved du, om dit initiativ fører til det forventede mål? 1 min til refleksion 3 x 2 min. til fremlæggelse, mens de andre tager noter

27 Ideudveksling Giv hinanden ideer til hvordan initiativet kan dokumenteres Overvej: hvem har interesse i at vide hvad? Skoleniveau Kommuneniveau Landsniveau 2 min til refleksion og 2 min til hvert initiativ: A B C

28 Og så skal der ideudvikles!
Hvis I fik penge/timer – hvordan ville I så kvalificere de tre initiativer? 2 min til refleksion 6 min til fælles drøftelse i gruppen

29 Gratis konsultativ bistand 2010/11
Bornholm Randers Skive Lemvig Favrskov Herning Skanderborg Århus Helsingør Horsens Ikast-Brande Odder Hillerød Gentofte Odsherred Frederiksberg Fredericia Holbæk Herlev Hvidovre Rødovre Odense Glostrup Taarnby Faxe Stevns Vordingborg Tønder Sønderborg Guldborgsund Gratis konsultativ bistand 2010/11 Ajourført april 2011

30 Konsultativ bistand til…
Kontakt på kommunalt niveau Kontakt på skoleniveau Formulering af læse- og skrivepolitik 6 1 Støtte til projektansøgning 5 Styrket fælles indsats 2 Udvikling af tilbud til elever i læsevanskeligheder 3 Styrkelse af det faglige miljø Sparring til igangsat udviklingsarbejde I alt 19 11 Ajourført marts 2011

31 Faglige udfordringer Fastholdelse af veluddannet personale
Muligheder for ideudvikling Sikring af sparringsmuligheder Landsdækkende netværk Læsevejledere på frie grundskoler Læsevejledere i ungdomsuddannelserne


Download ppt "Nationale test i dansk, læsning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google