Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FORSIDE Anders Kristiansen Velkommen 00 Forside

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FORSIDE Anders Kristiansen Velkommen 00 Forside"— Præsentationens transcript:

1 FORSIDE Anders Kristiansen Velkommen 00 Forside
01 Projektforslag 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt Anders Kristiansen Velkommen Denne PowerPoint er udarbejdet af Anders Kristiansen i forbindelse med digital eksamen på det afsluttende 7. semester for bygningskonstruktøruddannelsen på University College Nordjylland. Mine forventninger til semesteret er, at bevise min selvstændighed i forbindelse med projektarbejdet, og ikke lade sig påvirke af andres løsninger og meninger. Jeg har valgt at arbejde bredt indenfor bygningskonstruktørens arbejdsområder, da jeg mener det er en vigtigt ballast at have med sig når man er færdig. Mine interesse områder er dog BGK & PLS og dette vil derfor kunne ses i projektarbejdet. 04 Udbud Uddannelses baggrund: - Tømrer Interesse områder: - Plan & Styr - BGK 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering Semester formål Portefølje Bekræftelse på projektgrundlag Godkendelse af bachelorprojektet 09 Dokumentation Forside

2 Projektforslag 01 Projektforslag Processer for projektstyring
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag Processer for projektstyring 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 06 BH præsentation 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering Beskrivelse af projektstyring 07 Vejledning Hver fase blev startet op ved, at der blev udført aktivitetsliste over indholdet hertil. Disse danner baggrund for de senere projekteringstidsplan, samt disponeringen af tiden der var til rådighed for projektet. De forskellige styringsværktøjer er at finde under hver fase. 08 Evaluering 09 Dokumentation 01 Projektforslag

3 01 Projektforslag – 00 Projektgrundlag
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring Bygherrereferat (Casen) Fokusområde (Bilag) 06 BH præsentation Vægtning af fagområder Bygningskonstruktioner 35% Tekniske installationer 15% Bærende konstruktioner 15% Plan & styring 35% 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 3d billede fra dispositionsforslag 04 Udbud Hjulmand & Kaptajn ønsker, at byggeprojektet forsat skal være tilsvarende dispositionsforslaget. Dog ønsker bygherre, at projektet skal energioptimeres til Lavenergirammen jf – Der må derfor laves energisparende ændringer. Ligeledes ønsker bygherre at materialerne på karnap og udbygning skal være vedligeholdsfri. 05 Udførsel 06 Aflevering Vægtning af faser Projektforslag 30% Forprojekt 15% Hovedprojekt 30% Udbud/tilbudsfase 10% Udførsel & aflevering 15% 07 Vejledning 08 Evaluering Dispositionsforslag Uddrag fra bygherrereferat 09 Dokumentation 01 Projektforslag – 00 Projektgrundlag

4 01 Projektforslag – 01 Byggesagsstyring
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring Uddrag af ydelsesbeskrivelse Brainstorm projekt Aktivitetsliste Dokumentliste A 104 dokumenthåndtering 06 BH præsentation 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering Ugesedler Projektjournal 07 Vejledning 08 Evaluering Kontrakt Organisation 09 Dokumentation Projekteringstidsplan 01 Projektforslag – 01 Byggesagsstyring

5 01 Projektforslag – 01 Byggesagsstyring - Kontrakt
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring Aftale Aftaleformular ABR 89 06 BH præsentation 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering Kontrakt Organisation 09 Dokumentation 01 Projektforslag – 01 Byggesagsstyring - Kontrakt

6 01 Projektforslag – 01 Byggesagsstyring - Organisation
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 06 BH præsentation Entrepriseoversigt 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 04 Udbud Organisationsdiagram 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering Kontrakt Organisation 09 Dokumentation 01 Projektforslag – 01 Byggesagsstyring - Organisation

7 01 Projektforslag – 02 Analyser - Myndighedes analyse
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring Lokalplan 06 BH præsentation Lokalplanens område er beliggende i den østlige del af Hjørring by i et blandet erhvervsområde ved Frederikshavnsvej, som er væsentligste indfaldsvej til Hjørring. Lokalplanens område er på ca m² Myndighedes analyse 02 Forprojekt TIN-analyse 03 Hovedprojekt BÆR-analyse 04 Udbud Brand-analyse 05 Udførsel Lyd-analyse 06 Aflevering Energianalyse 07 Vejledning Kort over placering af grunden Bygningsdelsanalyse 08 Evaluering Knudepunktsanalyse Fokus område 09 Dokumentation Analyse af lovkrav 01 Projektforslag – 02 Analyser - Myndighedes analyse

8 01 Projektforslag – 02 Analyser – TIN - analyse
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag Overslagsberegning af ventilation 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid 04 Økonomi Ventilation Valg af energiklasse Energirammen, lavenergiklasse 2015: Kontorer, skoler, institutioner, mv /A = kWh/m2 pr. år. Etageareal Erhverv 764m2 Opvarmet kælder 394m2 Totalt etageareal = m2 /1156 = 41,86 kWh/m2 05 Kvalitetssikring 06 BH præsentation Myndighedes analyse 02 Forprojekt Ventilations analyse TIN-analyse 03 Hovedprojekt BÆR-analyse 04 Udbud Brand-analyse 05 Udførsel Ventilationsberegning Lyd-analyse 06 Aflevering Installationsskakt Ventilation – skakt Systembeskrivelse af Tekniske installation Energianalyse 07 Vejledning Bygningsdelsanalyse Varme Afløb Brugsvand 08 Evaluering Knudepunktsanalyse Fokus område 09 Dokumentation Kloakplan - analyse Varme analyse Afløb analyse Brugsvand analyse 01 Projektforslag – 02 Analyser – TIN - analyse

9 01 Projektforslag – 02 Analyser – BÆR-analyse
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid Statiskanalyse – tagdæk 04 Økonomi Statiskanalyse – vindesbånd Geoteknisk rapport 05 Kvalitetssikring 06 BH præsentation Myndighedes analyse 02 Forprojekt Statiskanalyse – 1.sal TIN-analyse 03 Hovedprojekt BÆR-analyse 04 Udbud Kraftforløb – vertikale & horisontale Brand-analyse 05 Udførsel Lyd-analyse 06 Aflevering Statiskanalyse – stueplan Statiskanalyse – Deltabjælke Korrespondance med peikko Energianalyse 07 Vejledning Bygningsdelsanalyse 08 Evaluering Knudepunktsanalyse Fokus område 09 Dokumentation Statiskanalyse Statiskanalyse – fundamentsplan 01 Projektforslag – 02 Analyser – BÆR-analyse

10 01 Projektforslag – 02 Analyser – Brand-analyse
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid 04 Økonomi Brandanalyse 1.sal Brandanalyse – befæstelsesareal Sprinkleranalyse 1.sal Brandteknisk dokumentation 05 Kvalitetssikring 06 BH præsentation Myndighedes analyse 02 Forprojekt TIN-analyse 03 Hovedprojekt BÆR-analyse 04 Udbud Brand-analyse Brandanalyse stueplan Brandanalyse snit Sprinkleranalyse stueplan 05 Udførsel Lyd-analyse 06 Aflevering Energianalyse 07 Vejledning Bygningsdelsanalyse 08 Evaluering Knudepunktsanalyse Fokus område 09 Dokumentation Brandanalyse kælder Systemanalyse – brand Sprinkleranalyse kælder 01 Projektforslag – 02 Analyser – Brand-analyse

11 01 Projektforslag – 02 Analyser – Lyd-analyse
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid Lydanalyse 1.sal 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 06 BH præsentation Myndighedes analyse 02 Forprojekt TIN-analyse Lydanalyse stueplan 03 Hovedprojekt BÆR-analyse 04 Udbud Brand-analyse 05 Udførsel Lydforhold på grunden if. lokalplan Lyd-analyse 06 Aflevering Energianalyse 07 Vejledning Lydanalyse snit Bygningsdelsanalyse 08 Evaluering Knudepunktsanalyse Fokus område 09 Dokumentation 01 Projektforslag – 02 Analyser – Lyd-analyse

12 01 Projektforslag – 02 Analyser - Energianalyse
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 06 BH præsentation Myndighedes analyse 02 Forprojekt TIN-analyse 03 Hovedprojekt BÆR-analyse 04 Udbud Brand-analyse 05 Udførsel Lyd-analyse 06 Aflevering Energianalyse Energianalyse 07 Vejledning Bygningsdelsanalyse 08 Evaluering Knudepunktsanalyse Fokus område 09 Dokumentation 01 Projektforslag – 02 Analyser - Energianalyse

13 01 Projektforslag – 02 Analyser - Bygningsdelsanalyse
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid Elevator analyse Højde analyse Tagkonstruktion Terrændæk Konstruktions – oversigt 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 06 BH præsentation Myndighedes analyse 02 Forprojekt TIN-analyse 03 Hovedprojekt BÆR-analyse 04 Udbud Kælderydervæg Indervægge Bygningsdelsoversigt Brand-analyse 05 Udførsel Lyd-analyse 06 Aflevering Energianalyse 07 Vejledning Bygningsdelsanalyse 08 Evaluering Knudepunktsanalyse Fokus område 09 Dokumentation ydervæg Ydervæg v. udbygning Facade karnap Overfladeanalyse - karnap 01 Projektforslag – 02 Analyser - Bygningsdelsanalyse

14 01 Projektforslag – 02 Analyser - Knudepunktsanalyse
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid Facadekrone med skalmur Ovenlys v. atrium Sammenbygning v. udbygning og karnap Skitse af Karnaptag 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 06 BH præsentation Myndighedes analyse 02 Forprojekt Bjælke/ atrium skitse TIN-analyse 03 Hovedprojekt BÆR-analyse 04 Udbud Brand-analyse Knudepunktsoversigt 05 Udførsel Lyd-analyse 06 Aflevering Niveaufri adgang - Køkken Energianalyse 07 Vejledning Bygningsdelsanalyse 08 Evaluering Knudepunktsanalyse Kælderydervægsfundament Elevatorgrube Kælder lyskasse Niveaufri adgang – terrasse/- kantine Fokus område 09 Dokumentation 01 Projektforslag – 02 Analyser - Knudepunktsanalyse

15 01 Projektforslag – 02 Analyser – Fokus område
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring Karnap analyse – bund skitse 06 BH præsentation Myndighedes analyse 02 Forprojekt Karnap analyse - bygningsdelstegning TIN-analyse 03 Hovedprojekt BÆR-analyse 04 Udbud Brand-analyse 05 Udførsel Karnap analyse – Top skitse Lyd-analyse 06 Aflevering Energianalyse 07 Vejledning Bygningsdelsanalyse 08 Evaluering Karnap analyse – Statik Karnap analyse – overflade Knudepunktsanalyse Fokus område 09 Dokumentation Karnap analyse – vange skitse 01 Projektforslag – 02 Analyser – Fokus område

16 Opstart hovedtidsplan Opfølgning af byggeperiode
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag Opstart hovedtidsplan Opfølgning af byggeperiode 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 06 BH præsentation 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt Foreløbig hovedtidsplan Overvejelse af byggeperiode 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation 01 Projektforslag – 03 Tid

17 01 Projektforslag – 04 Økonomi
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag Opstart økonomi Opfølgning økonomi 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring Overslagspris af håndværkerudgifter Indeks regulering frem til kontrahering Økonomiberegning af håndværkerudgifter Indeks regulering af håndværkerudgifter 06 BH præsentation 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering Anlægsbudget - opstart Anlægsbudget - opfølgning 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation Honorarberegning 01 Projektforslag – 04 Økonomi

18 01 Projektforslag – 05 Kvalitetssikring
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid 04 Økonomi Resultater – 5c 05 Kvalitetssikring Nøgleområde – 1a Emner – 5b Planlægning – 5a 06 BH præsentation 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel Kvalitetssikring - karnap Kvalitetssikring – karnap vange Kvalitetssikring – karnap stabilitet 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation Kvalitetssikring – karnap bund Kvalitetssikring – karnap top Kvalitetssikring – karnap overflade 01 Projektforslag – 05 Kvalitetssikring

19 01 Projektforslag – 06 BH præsentation
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 06 BH præsentation 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt Bygning set fra frederikshavnsvej om dagen Bygning set fra frederikshavnsvej om aften 04 Udbud 05 Udførsel Beskrivelse af arbejdet 06 Aflevering Bygningen har nogle ændringer iht. Dispositionsforslaget. Ændringerne er sket efter aftale og ønske fra bygherren. Dette er derefter integreret i bygningen og er mundet ud i en færdig bygherre præsentation. 07 Vejledning Tegninger 08 Evaluering Økonomi Tid 09 Dokumentation 01 Projektforslag – 06 BH præsentation

20 01 Projektforslag – 06 BH præsentation - Tegninger
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag Planer Facader Snit 01 Byggesagsstyring 02 Analyser 03 Tid Præsentation – Facade Vest 04 Økonomi Præsentation – Snit A-A 05 Kvalitetssikring 06 BH præsentation 02 Forprojekt Præsentation – situationsplan Præsentation – Facade Nord 03 Hovedprojekt 04 Udbud Præsentation – Snit B-B 05 Udførsel 06 Aflevering Præsentation – 1.salsplan Præsentation – kælderplan Præsentation – Facade Øst 07 Vejledning Tegninger 08 Evaluering Økonomi Tid 09 Dokumentation Præsentation – stueplan Præsentation – Facade Syd Præsentation – Visualisering 01 Projektforslag – 06 BH præsentation - Tegninger

21 01 Projektforslag – 06 BH præsentation - Økonomi
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser Prisen er blevet lidt dyrere pga. af nogle justeringer i grund og terræn udgifterne, samt omkostningerne. Håndværkerudgifterne passer rimeligt efter opdateringen af anlægsbudgettet. Projektet er Ca kr. dyrere end budgettet i starten af projektet. Opdateret samlet anlægspris: kr. excl. Moms. 03 Tid 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 06 BH præsentation Anlægsbudget - opfølgning 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning Tegninger 08 Evaluering Indeks regulering af håndværkerudgifter Økonomi Tid 09 Dokumentation 01 Projektforslag – 06 BH præsentation - Økonomi

22 01 Projektforslag – 06 BH præsentation - Tid
00 Forside Projektforslag 01 Projektforslag 00 Projektgrundlag 01 Byggesagsstyring 02 Analyser Tiden er blevet kortere i byggeperioden pga. opfølgning af tidsplanen. Ifølge min overvejelse af byggeperioden kan udførslen forkortes med 70 arbejdes dage, således den samlet udførsel varer 180 dage i alt. 03 Tid 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 06 BH præsentation Opdateret hovedtidsplanen 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning Tegninger 08 Evaluering Økonomi Tid 09 Dokumentation 01 Projektforslag – 06 BH præsentation - Tid

23 Forprojekt 02 Forprojekt Processer for forprojekt 00 Forside
01 Projektforslag 02 Forprojekt Processer for forprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Økonomi 02 Beregninger 03 Tegninger 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering Beskrivelse af arbejdet 07 Vejledning Under udarbejdelse af forprojektet, er der allerede tidligt i forløbet indgået en forhåndsdialog med myndighederne omkring forhåndsgodkendelse. Dette har været et nødvendighed, grundet afvigelser fra lokalplanen. Derfor er der udarbejdet en ansøgning til myndighederne, således en forhåndsgodkendelse er muligt. 08 Evaluering 09 Dokumentation 02 Forprojekt

24 02 Forprojekt – 00 Byggesagsstyring
00 Forside Forprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Økonomi 02 Beregninger 03 Tegninger 04 Kvalitetssikring Uddrag af ydelsesbeskrivelse Aktivitetsliste 05 Myndighedsansøgning 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning Ugesedler Projekts journal 08 Evaluering 09 Dokumentation Projekteringstidsplan 02 Forprojekt – 00 Byggesagsstyring

25 Forprojekt 02 Forprojekt omkostninger og økonomi
00 Forside Forprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Økonomi omkostninger og økonomi 02 Beregninger 03 Tegninger 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering Opfølgning honorarberegning omkostninger og økonomi 09 Dokumentation 02 Forprojekt – 01 Økonomi

26 02 Forprojekt – 02 Beregninger
00 Forside Forprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Økonomi BE10 – samlet energibehov 02 Beregninger 03 Tegninger 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning Statiskrapport 03 Hovedprojekt BE10 – Bygning 04 Udbud Udtræk fra fra BE10 beregning 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation BE10 – Indtastning BE10 - Nøgletal BE10 - Resultater 02 Forprojekt – 02 Beregninger

27 02 Forprojekt – 03 Tegninger
00 Forside Forprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 00 Byggesagsstyring Planer: K01_T99_H1_N01 Situationsplan K01_T99_H3_N03 1. Salsplan K01_T89_H3_N02 Stueplan K01_T99_H3_N01 Kælderplan K01_T89_H3_N03 1. salsplan brand K01_T89_H3_N02 Stueplan brand K01_T89_H3_N01 Kælderplan brand K01_T89_H3_N04 Brandsnit K01_T59_H3_N01 Kloakplan 01 Økonomi 02 Beregninger 03 Tegninger 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning 03 Hovedprojekt 04 Udbud Myndighedstegningsliste Facader & snit K01_T99_H3_N04 Facade Nord K01_T99_H3_N05 Facade Syd K01_T99_H3_N06 Facade Øst K01_T99_H3_N07 Facade Vest K01_T99_H3_N08 Snit A-A K01_T99_H3_N09 Snit B-B 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering Planer Skitse af byggepladsplan Facader & snit 09 Dokumentation 02 Forprojekt – 03 Tegninger

28 02 Forprojekt – 03 Tegninger - Planer
00 Forside Forprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Økonomi 02 Beregninger K01_T99_H3_N01 Kælderplan K01_T89_H3_N02 Stueplan K01_T99_H3_N03 1. Salsplan 03 Tegninger K01_T99_H1_N01 Situationsplan 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning 03 Hovedprojekt K01_T88_H3_N01 - Kælderplan statik K01_T88_H3_N02 – Stueplan statik K01_T88_H3_N salsplan statik K01_T88_H3_N5 – Fundamentsplan 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering K01_T59_H3_N01 Kloakplan K01_T89_H3_N01 Kælderplan brand K01_T89_H3_N02 Stueplan brand K01_T89_H3_N03 1. salsplan brand K01_T89_H3_N04 Brandsnit Planer Facader & snit 09 Dokumentation 02 Forprojekt – 03 Tegninger - Planer

29 02 Forprojekt – 03 Tegninger – Facader & snit
00 Forside Forprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Økonomi 02 Beregninger 03 Tegninger 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning K01_T99_H3_N04 Facade Nord K01_T99_H3_N05 Facade Syd K01_T99_H3_N06 Facade Øst K01_T99_H3_N07 Facade Vest 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering Planer K01_T99_H3_N08 Snit A-A K01_T99_H3_N09 Snit B-B Facader & snit 09 Dokumentation 02 Forprojekt – 03 Tegninger – Facader & snit

30 02 Forprojekt – 04 Kvalitetssikring
00 Forside Forprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Økonomi 02 Beregninger 03 Tegninger 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning Projektkontrol 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning Kvalitetssikring myndigheds tegningsliste 08 Evaluering Kvalitetssikring myndighedstegninger Ifølge min tidsplan har jeg ikke valg at udføre granskning i forprojektet. 09 Dokumentation 02 Forprojekt – 04 Kvalitetssikring

31 02 Forprojekt – 05 Myndighedsansøgning
00 Forside Forprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Økonomi 02 Beregninger 03 Tegninger 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning Forhåndsgodkendelse Ansøgning om byggetilladelse Ansøgning om dispensation Note! 03 Hovedprojekt Ifølge min projektjournal har jeg haft en dialog med myndighederne fra start af projektet. Dermed har jeg sendt en forhåndsgodkendelse tideligt således en dispensation kan sendes med byggetilladelsen i slut forprojekt. 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning Bilag til ansøgning om dispensation 08 Evaluering 09 Dokumentation 02 Forprojekt – 05 Myndighedsansøgning

32 Hovedprojekt 03 Hovedprojekt Processer for hovedprojekt 00 Forside
01 Projektforslag 02 Forprojekt Processer for hovedprojekt 03 Hovedprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Beskrivelser 02 Tid 03 Tegninger 04 Udbudsmateriale 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering Beskrivelse af arbejdet I forbindelse med udarbejdelsen af hovedprojekts materiale, har jeg valgt at arbejde med tømrerentreprisen med fokus på detailprojektering af facadekarnap og atrium ovenlys. 09 Dokumentation 03 Hovedprojekt

33 03 Hovedprojekt – 00 Byggesagsstyring
00 Forside Hovedprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Beskrivelser 02 Tid 03 Tegninger Uddrag af ydelsesbeskrivelse Aktivitetsliste 04 Udbudsmateriale 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering Ugesedler Projekts journal 09 Dokumentation Projekteringstidsplan 03 Hovedprojekt – 00 Byggesagsstyring

34 03 Hovedprojekt – 01 Beskrivelser
00 Forside Hovedprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt Byggesagsbeskrivelse & plan for sikkerhed og sundhed Arbejdsbeskrivelse & bygningdelsbeskrivelse 03 Hovedprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Beskrivelser 02 Tid 03 Tegninger 04 Udbudsmateriale Basisbeskrivelse – Byggesag Vejledning beskrivelse – Byggesag Byggesags beskrivelse Basisbeskrivelse – Skeletkonstruktioner Vejledning beskrivelse – Skeletkonstruktioner Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering Plan for sikkerhed & sundhed Udbudskontrolplan Bygningsdelsbeskrivelse Karnap 09 Dokumentation 03 Hovedprojekt – 01 Beskrivelser

35 Hovedprojekt 03 Hovedprojekt Udbudstidsplan - Tømrerentreprisen
00 Forside Hovedprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Beskrivelser 02 Tid 03 Tegninger 04 Udbudsmateriale 04 Udbud 05 Udførsel Udbudstidsplan - Tømrerentreprisen 06 Aflevering 07 Vejledning Udvidet udbudstidsplan 08 Evaluering 09 Dokumentation 03 Hovedprojekt – 02 Tid

36 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger
00 Forside Hovedprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt Planer. K01_T99_H1_N01 Situationsplan K01_T99_H3_N03 1. Salsplan K01_T89_H3_N02 Stueplan K01_T99_H3_N01 Kælderplan K01_T89_H3_N05 - K01_T89_H3_N07 Flugtvejsplaner K01_T59_H3_N01 Kloakplan K01_T27_H3_N01 Tagplan K01_T88_H3_N01 Kælderplan statik K01_T88_H3_N02 Stueplan statik K01_T88_H3_N03 1.salsplan statik K01_T88_H3_N04 Fundamentsplan Bygningsdelstegning. K01_T21_H4_N01 Bygningsdelstegning - karnap K01_T27_H4_N01 Bygningsdelstegning - Ovenlys 03 Hovedprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Beskrivelser 02 Tid Detaljer. K01_T21_H5_N01 Karnap top K01_T21_H5_N02 Karnap bund K01_T21_H5_N03 Karnap vange K01_T27_H5_N01 Sammenbygning karnap K01_T27_H5_N02 Ovenlys detaljer snit a-a K01_T27_H5_N03 Ovenlys detaljer snit b-b Totaltegningsliste - Fordeling af udbudstegninger 03 Tegninger 04 Udbudsmateriale 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering Snit. K01_T99_H3_N08 Snit A-A K01_T99_H3_N09 Snit B-B 07 Vejledning Planer 08 Evaluering Snit Facader. K01_T99_H3_N04 Facade Nord K01_T99_H3_N05 Facade Syd K01_T99_H3_N06 Facade Øst K01_T99_H3_N07 Facade Vest Facader Bygningsdelstegning Totaltegningsliste - Internt Detaljer 09 Dokumentation 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger

37 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Planer
00 Forside Hovedprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Beskrivelser 02 Tid K01_T99_H3_N01 – Kælderplan K01_T99_H3_N02 – Stueplan K01_T99_H3_N03 – 1- Salsplan K01_T27_H3_N01 – Tagplan 03 Tegninger K01_T99_H1_N01 - Situationsplan 04 Udbudsmateriale 04 Udbud 05 Udførsel K01_T88_H3_N01 - Kælderplan Dæk K01_T88_H3_N02 – Stueplan Dæk K01_T88_H3_N salsplan Dæk K01_T88_H3_N5 – Fundamentsplan 06 Aflevering 07 Vejledning Planer 08 Evaluering Snit Facader K01_T59_H3_N01 - Kloakplan K01_T89_H3_N05 - Flugtvejsplan - kælder K01_T89_H3_N06 – Flugtvejsplan - stue K01_T89_H3_N07 – Flugtvejsplan - 1-sal Bygningsdelstegning Detaljer 09 Dokumentation 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Planer

38 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Snit
00 Forside Hovedprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Beskrivelser 02 Tid 03 Tegninger 04 Udbudsmateriale 04 Udbud 05 Udførsel K01_T99_H3_N08 - Snit A-A K01_T99_H3_N09 - Snit B-B. 06 Aflevering 07 Vejledning Planer 08 Evaluering Snit Facader Bygningsdelstegning Detaljer 09 Dokumentation 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Snit

39 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Facader
00 Forside Hovedprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Beskrivelser 02 Tid 03 Tegninger 04 Udbudsmateriale K01_T99_H3_N04 - Facade Nord K01_T99_H3_N05 - Facade Syd 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning Planer 08 Evaluering Snit K01_T99_H3_N06 - Facade Øst K01_T99_H3_N07 - Facade Vest Facader Bygningsdelstegning Detaljer 09 Dokumentation 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Facader

40 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Bygningsdelstegning
00 Forside Hovedprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Beskrivelser 02 Tid 03 Tegninger 04 Udbudsmateriale 04 Udbud 05 Udførsel K01_T21_H4_N01 - Bygningsdelstegning - karnap K01_T27_H4_N01 - Bygningsdelstegning - Ovenlys 06 Aflevering 07 Vejledning Note! Planer 08 Evaluering Jeg har valgt at lave bygningsdelsbeskrivelse til facade Karnappen. Arbejdsbeskrivelsen dækker over skelet- Konstruktioner, derfor indgår ovenlys også herunder. Snit Facader Bygningsdelstegning Detaljer 09 Dokumentation 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Bygningsdelstegning

41 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Detaljer
00 Forside Hovedprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Beskrivelser 02 Tid 03 Tegninger 04 Udbudsmateriale K01_T21_H5_N01 - Karnap top K01_T21_H5_N02 - Karnap bund K01_T21_H5_N03 - Vange karnap 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning Planer 08 Evaluering Snit Facader K01_T27_H5_N02 – Ovenlys snit A-A - detaljer K01_T27_H5_N03 – Ovenlys snit B-B- detaljer K01_T27_H5_N01 – Sammenbygning karnap Bygningsdelstegning Detaljer 09 Dokumentation 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Detaljer

42 03 Hovedprojekt – 05 Udbudsmateriale
00 Forside Hovedprojekt 01 Projektforslag 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 00 Byggesagsstyring 01 Beskrivelser 02 Tid 03 Tegninger Licitationsannonce Udbudsbrev Tilbudsliste Byggesags beskrivelse Arbejdsbeskrivelse 04 Udbudsmateriale 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning Udbudstidsplan - tømrer Udbudskontrolplan Bygningsdelsbeskrivelse 08 Evaluering 09 Dokumentation Tegningsliste Tegningsmateriale 03 Hovedprojekt – 05 Udbudsmateriale

43 Udbud 04 Udbud Entreprenør Entreprenør kalkulation
00 Forside Udbud 01 Projektforslag 02 Forprojekt Entreprenør 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning Entreprenør kalkulation Udfyldt tilbudsliste Standartforbehold 08 Evaluering Rådgiver Accept brev Nej tak brev Indstilling til bygherre Licitationsoversigt Revideret anlægsbudget Refleksion over anlægsbudget Honorarberegning omkostninger og økonomi 09 Dokumentation 04 Udbud

44 Udførsel Mobilisering 05 Udførsel
00 Forside Udførsel 01 Projektforslag Mobilisering 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering Indkaldelse til projekt- gennemgangsmøde Referat til projekt- gennemgangsmøde Bygherregaranti Entrepriseforsikring Entreprenørgaranti Overvejelse til garanti 07 Vejledning 08 Evaluering Overvejelse af arbejdstidsplanen Byggemødereferat Beskedseddel Tillægsaftale Kontrolskema 09 Dokumentation Stadeopgørelse af arbejdstidsplanen Oversigt over arbejdet nr. 1 Oversigt over arbejdet nr. 2 A´contobegæring Modtagerkontrol & proceskontrol 05 Udførelse

45 Aflevering 06 Aflevering 1 års eftersyn 5 års eftersyn Slutudbetaling
00 Forside Aflevering 01 Projektforslag 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel Slutudbetaling Budgetkontrolskema 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering Færdigmelding - entreprenør Indkaldelse til afleveringsforretning afleveringsprotokol Nedskrivning af garanti 10 % Byggeregnskab 1 års eftersyn 5 års eftersyn Slutkontrol 09 Dokumentation Indkaldelse til 1 års eftersyn Afleveringsprotokol for 1års eftersyn Nedskrivning af garanti 2 % Indkaldelse til 5 års eftersyn Afleveringsprotokol for 5 års eftersyn Ophør af garanti 06 Aflevering

46 Vejledning PLS vejledermøde BÆR vejledermøde BGK vejledermøde
00 Forside Vejledning 01 Projektforslag 02 Forprojekt PLS vejledermøde BÆR vejledermøde BGK vejledermøde TIN vejledermøde 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 06 Aflevering 07 Vejledning Dagsorden Dagsorden Dagsorden Dagsorden 08 Evaluering PLS Referat 1. BÆR Referat 1. BGK Referat 1. TIN Referat 1. PLS Referat 2. BÆR Referat 2. BGK Referat 2. BGK Referat 3. TIN Referat 2. 09 Dokumentation 07 Vejledning

47 Evaluering Evaluering:
00 Forside Evaluering 01 Projektforslag 02 Forprojekt Evaluering: Processen med integration af Revit – Sigma – MS-project 03 Hovedprojekt 04 Udbud 05 Udførsel 3d-model link til pb. Data sendes til 3d-model. 06 Aflevering 07 Vejledning Projektbibliotek (PB) 08 Evaluering Kal opdateres efter pb. Data sendes til kal 3D-model Revit 3d-model link til kal. Data sendes begge veje. Kalkulation (kal) Byggetid Økonomi Opdeling af entrepriser Pris/tilbud 09 Dokumentation 08 Evaluering

48 Dokumentation 09 Dokumentation Primære (21) Kælderydervægge
00 Forside Dokumentation 01 Projektforslag Primære 02 Forprojekt (21) Kælderydervægge 03 Hovedprojekt (21) Ydervægge 04 Udbud (22) Indvendige vægge 05 Udførsel (23) Etageadskillelse 06 Aflevering (27) Tag 07 Vejledning Sekundære 08 Evaluering (52) Afløb (53) Brugsvand (56) Varme (57) Ventilation (87) Lyd (88) Statik (89) Brand Diverse SFB- systemet (99) Øvrige 09 Dokumentation 09 Dokumentation

49 09 Dokumentation - (21) Kælderydervægge
00 Forside Dokumentation 01 Projektforslag Primære 02 Forprojekt (21) Kælderydervægge 03 Hovedprojekt (21) Ydervægge 04 Udbud (22) Indvendige vægge 05 Udførsel (23) Etageadskillelse 06 Aflevering Kælderydervæg Producent - kælderydervæg (27) Tag 07 Vejledning Sekundære 08 Evaluering (52) Afløb (53) Brugsvand (56) Varme (57) Ventilation Drænplade - kælderydervæg (87) Lyd (88) Statik (89) Brand Diverse (99) Øvrige 09 Dokumentation 09 Dokumentation - (21) Kælderydervægge

50 09 Dokumentation - (21) Ydervægge
00 Forside Dokumentation 01 Projektforslag Primære 02 Forprojekt (21) Kælderydervægge 03 Hovedprojekt (21) Ydervægge 04 Udbud (22) Indvendige vægge 05 Udførsel (23) Etageadskillelse 06 Aflevering BS-fals Mur-konsol Aluminiumskassetter Producent (27) Tag 07 Vejledning Sekundære 08 Evaluering (52) Afløb (53) Brugsvand (56) Varme (57) Ventilation Montage system Modul system Fugtspærre i murværk (87) Lyd (88) Statik (89) Brand Diverse (99) Øvrige 09 Dokumentation Halfen murkonsol Hvor går grænsen Tømrer Producent detaljer Aluminiumskassette Vindspærre 09 Dokumentation - (21) Ydervægge

51 09 Dokumentation - (22) Indvendige vægge
00 Forside Dokumentation 01 Projektforslag Primære 02 Forprojekt (21) Kælderydervægge 03 Hovedprojekt (21) Ydervægge 04 Udbud (22) Indvendige vægge 05 Udførsel (23) Etageadskillelse 06 Aflevering Indervægge samlingsprincip afleveringsprotokol Letbetonvægge samlingsprincip (27) Tag 07 Vejledning Sekundære 08 Evaluering (52) Afløb (53) Brugsvand (56) Varme (57) Ventilation Indervægge projektering Indv. glasvægge (87) Lyd (88) Statik (89) Brand Diverse (99) Øvrige 09 Dokumentation Indervægge oversigt Glasvægge egenskaber 09 Dokumentation - (22) Indvendige vægge

52 09 Dokumentation - (23) Etageadskillelse
00 Forside Dokumentation 01 Projektforslag Primære 02 Forprojekt (21) Kælderydervægge 03 Hovedprojekt (21) Ydervægge 04 Udbud (22) Indvendige vægge 05 Udførsel (23) Etageadskillelse 06 Aflevering (27) Tag 07 Vejledning Granab strøststem Granab montage Beton etageadskillese Sekundære 08 Evaluering (52) Afløb (53) Brugsvand (56) Varme (57) Ventilation Beton huldæk Beton dæk (87) Lyd (88) Statik (89) Brand Diverse (99) Øvrige 09 Dokumentation 09 Dokumentation - (23) Etageadskillelse

53 Dokumentation 09 Dokumentation Primære (21) Kælderydervægge
00 Forside Dokumentation 01 Projektforslag Primære 02 Forprojekt (21) Kælderydervægge 03 Hovedprojekt (21) Ydervægge 04 Udbud (22) Indvendige vægge 05 Udførsel (23) Etageadskillelse 06 Aflevering (27) Tag 07 Vejledning Tagafvanding Tagpap - fastgørelse Tagpaptage Sekundære 08 Evaluering (52) Afløb (53) Brugsvand (56) Varme (57) Ventilation (87) Lyd Underlag af beton Tagpap top 400 P Tagpap base 400 P (88) Statik (89) Brand Diverse (99) Øvrige 09 Dokumentation 09 Dokumentation - (27) Tag

54 09 Dokumentation - (52) Afløb
00 Forside Dokumentation 01 Projektforslag Primære 02 Forprojekt (21) Kælderydervægge 03 Hovedprojekt (21) Ydervægge 04 Udbud (22) Indvendige vægge 05 Udførsel (23) Etageadskillelse 06 Aflevering (27) Tag 07 Vejledning Retningslinjer for pumpebrønde Aco drain Sekundære 08 Evaluering (52) Afløb (53) Brugsvand (56) Varme (57) Ventilation (87) Lyd Drænsystem (88) Statik (89) Brand Diverse (99) Øvrige 09 Dokumentation 09 Dokumentation - (52) Afløb

55 09 Dokumentation - (53) Brugsvand
00 Forside Dokumentation 01 Projektforslag Primære 02 Forprojekt (21) Kælderydervægge 03 Hovedprojekt (21) Ydervægge 04 Udbud (22) Indvendige vægge 05 Udførsel (23) Etageadskillelse 06 Aflevering (27) Tag 07 Vejledning Rørskål Pex rør Sekundære 08 Evaluering (52) Afløb (53) Brugsvand (56) Varme (57) Ventilation (87) Lyd (88) Statik (89) Brand Diverse (99) Øvrige 09 Dokumentation 09 Dokumentation - (53) Brugsvand

56 09 Dokumentation - (56) Varme
00 Forside Dokumentation 01 Projektforslag Primære 02 Forprojekt (21) Kælderydervægge 03 Hovedprojekt (21) Ydervægge 04 Udbud (22) Indvendige vægge 05 Udførsel (23) Etageadskillelse 06 Aflevering (27) Tag 07 Vejledning Vandvarmer Radiatorer Sekundære 08 Evaluering (52) Afløb (53) Brugsvand (56) Varme (57) Ventilation (87) Lyd (88) Statik (89) Brand Diverse (99) Øvrige 09 Dokumentation 09 Dokumentation - (56) Varme

57 09 Dokumentation - (57) Ventilation
00 Forside Dokumentation 01 Projektforslag Primære 02 Forprojekt (21) Kælderydervægge 03 Hovedprojekt (21) Ydervægge 04 Udbud (22) Indvendige vægge 05 Udførsel (23) Etageadskillelse 06 Aflevering (27) Tag 07 Vejledning Brandspjæld Brandsikring af ventilation Sekundære 08 Evaluering (52) Afløb (53) Brugsvand (56) Varme (57) Ventilation Ventilation af kontorer Armaturer ventilationsaggregat (87) Lyd (88) Statik (89) Brand Diverse (99) Øvrige 09 Dokumentation Behovstyret ventilation Retningslinjer for ventilationsanlæg Norm for mekaniske ventilationsanlæg 09 Dokumentation - (57) Ventilation

58 Dokumentation 09 Dokumentation Primære (21) Kælderydervægge
00 Forside Dokumentation 01 Projektforslag Primære 02 Forprojekt (21) Kælderydervægge 03 Hovedprojekt (21) Ydervægge 04 Udbud (22) Indvendige vægge 05 Udførsel (23) Etageadskillelse 06 Aflevering (27) Tag 07 Vejledning Akustiske forhold kontorer Bygningens lydisolering Efterklagstid Velfac - lyd Sekundære 08 Evaluering (52) Afløb (53) Brugsvand (56) Varme (57) Ventilation (87) Lyd Lydisolering Lydtryksniveau Uddrag af lyd kriterier Lyd rapport (88) Statik (89) Brand Diverse (99) Øvrige 09 Dokumentation 09 Dokumentation - (87) Lyd

59 09 Dokumentation - (88) Statik
00 Forside Dokumentation 01 Projektforslag Primære 02 Forprojekt (21) Kælderydervægge 03 Hovedprojekt (21) Ydervægge 04 Udbud (22) Indvendige vægge 05 Udførsel (23) Etageadskillelse 06 Aflevering (27) Tag 07 Vejledning Deltabeam Udveksling Sekundære 08 Evaluering (52) Afløb (53) Brugsvand (56) Varme (57) Ventilation (87) Lyd Produktionstegning PX220 dækelement (88) Statik (89) Brand Diverse (99) Øvrige 09 Dokumentation 09 Dokumentation - (88) Statik

60 09 Dokumentation - (89) Brand
00 Forside Dokumentation 01 Projektforslag Primære 02 Forprojekt (21) Kælderydervægge 03 Hovedprojekt (21) Ydervægge 04 Udbud (22) Indvendige vægge 05 Udførsel (23) Etageadskillelse 06 Aflevering (27) Tag 07 Vejledning Brand glasdøre Sekundære 08 Evaluering (52) Afløb (53) Brugsvand (56) Varme (57) Ventilation (87) Lyd Brandbeskyttende glas Conlit -brandbeskyttelse (88) Statik (89) Brand Diverse (99) Øvrige 09 Dokumentation 09 Dokumentation - (89) Brand

61 09 Dokumentation - (99) Øvrige
00 Forside Dokumentation 01 Projektforslag Primære 02 Forprojekt (21) Kælderydervægge 03 Hovedprojekt (21) Ydervægge 04 Udbud (22) Indvendige vægge 05 Udførsel (23) Etageadskillelse 06 Aflevering (27) Tag 07 Vejledning Lyskasse Lyskasse montage Glas ovenlys Glastage Sekundære 08 Evaluering (52) Afløb (53) Brugsvand (56) Varme (57) Ventilation (87) Lyd (88) Statik Elevator Terrasse (89) Brand Diverse (99) Øvrige 09 Dokumentation 09 Dokumentation - (99) Øvrige


Download ppt "FORSIDE Anders Kristiansen Velkommen 00 Forside"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google