Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

OVERSKRIFT & UNDEROVERSKRIFT: SKRIV MED STORE BOGSTAVER Primære forside Præsentation af lønbudgetsimuleringen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "OVERSKRIFT & UNDEROVERSKRIFT: SKRIV MED STORE BOGSTAVER Primære forside Præsentation af lønbudgetsimuleringen."— Præsentationens transcript:

1 OVERSKRIFT & UNDEROVERSKRIFT: SKRIV MED STORE BOGSTAVER Primære forside Præsentation af lønbudgetsimuleringen

2 OVERSKRIFT: SKRIV MED STORE BOGSTAVER 16 pkt tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ’Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ’Formindsk listeniveau’ Tekstside 1 spalte hvid bund Program 9:00 – 9:05Velkomst 9:05 – 9:20Hvad indeholder lønbudgetsimuleringen? 9:20 – 9:30Ny version af SLS lønfremskrivningskuben 9:30 – 10:30Præsentation af lønbudgetsimuleringen 10:30 – 10:45Hvordan får man adgang til simuleringen og hvad koster den? 10:45 – 11:00Afrunding og spørgsmål Grafik-/Fotoside 1 spalte hvid bund

3 OVERSKRIFT: SKRIV MED STORE BOGSTAVER 16 pkt tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ’Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ’Formindsk listeniveau’ Tekstside 1 spalte hvid bund Lønbudgetsimuleringen indeholder: • Simuleringsværktøj (ny version af SLS lønfremskrivningskuben) • Lønprognose for indeværende år og 3 år frem • Materiale udarbejdet til ledelsesinformation • Fremskrivning på løn, der tages højde for fratrædelsesdatoer, oprykningsdatoer, procentreguleringer og andre overenskomstmæssige ændringer. • Refusionsprognose • Modeller for regulering af hensættelser på åremål, feriepengeforpligtelsen og fleks/afspadsering • Lønforbrug i forhold til budget • Lønforbrug på personniveau • Yderligere medarbejderdata til brug for afklaring af ændringer i budgettet

4 OVERSKRIFT: SKRIV MED STORE BOGSTAVER 16 pkt tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ’Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ’Formindsk listeniveau’ Tekstside 1 spalte hvid bund SLS lønfremskrivningskuben I den nye version af SLS lønfremskrivningskuben vælges det scenarie der er sat op i simulationsværktøjet og der tages højde for: • Oprykningsdatoer • Fratrædelsesdatoer • Procentreguleringer • Overenskomstmæssige ændringer • ØS LDV opdateres hver måned med løntabeller fra SLS. • Rådighedstillæg fremskrives, men rykker ikke på trin. Moderniseringsstyrelsen arbejder på dette

5 OVERSKRIFT: SKRIV MED STORE BOGSTAVER 16 pkt tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ’Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ’Formindsk listeniveau’ Tekstside 1 spalte hvid bund Simuleringsværktøjet og opsætning af scenarie

6 OVERSKRIFT: SKRIV MED STORE BOGSTAVER 16 pkt tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ’Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ’Formindsk listeniveau’ Tekstside 1 spalte hvid bund Lønbudgetsimuleringen Demo

7 OVERSKRIFT: SKRIV MED STORE BOGSTAVER 16 pkt tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ’Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ’Formindsk listeniveau’ Tekstside 1 spalte hvid bund Test institutioner Hvem er interesseret?

8 OVERSKRIFT: SKRIV MED STORE BOGSTAVER 16 pkt tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ’Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ’Formindsk listeniveau’ Tekstside 1 spalte hvid bund Adgang til simuleringen Man får adgang til simuleringen ved at sende en bestilling til ØSC. Opgaven afregnes baseret på en timepris på kr. 600,00 ex. moms. Tidsforbrug er estimeret til 22-24 timer pr. løngruppe pr. år. (Hvis der ønskes ændringer mv. ud over det beskrevne vil timeforbruget stige og dermed prisen)

9 OVERSKRIFT: SKRIV MED STORE BOGSTAVER 16 pkt tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ’Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ’Formindsk listeniveau’ Tekstside 1 spalte hvid bund Præsentationen kan findes på vores hjemmeside


Download ppt "OVERSKRIFT & UNDEROVERSKRIFT: SKRIV MED STORE BOGSTAVER Primære forside Præsentation af lønbudgetsimuleringen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google