Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Træning af arbejdshukommelse med Cogmed QM

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Træning af arbejdshukommelse med Cogmed QM"— Præsentationens transcript:

1 Træning af arbejdshukommelse med Cogmed QM
Årsmøde i Aalborg den marts 2011

2 Arbejdshukommelsestræning med Cogmed
3 forskellige træningsprogrammer Cogmed JM til førskolebørn RoboMemo til skolebørn Cogmed QM til unge og voksne Engelsk version Svensk version ”Sprogfri” version

3 Disposition Arbejdshukommelse Forskning Træningsprogram
Effekt af træning Træningswebben Coaching Opsummering + demonstration af programmet

4 Arbejdshukommelse Forskning Træningsprogram Effekt af træning
Træningswebben Coaching Opsummering + demonstration af programmet

5 Hvad er arbejdshukommelse?
Arbejdshukommelsen kan - - holde indkommende information i kort tid - sammenholde informationen med allerede erhvervet viden - bearbejde informationen

6 Arbejdshukommelse Baddeleys model

7 Arbejdshukommelse Baddeleys model
Fonologisk loop korttidsopbevaring af lyde f.eks. når man lytter til ord eller taler med ”indre stemme” – (gentagelse af persons navn) Visuospatial sketchpad (”skitseblok”) korttidsopbevaring af visuelle eller rumlige indtryk f.eks. hvordan et ansigt ser ud eller grundplan over værelse eller et hus. Episodisk buffer korttidslager som kan rumme information fra ovenstående + bearbejde dette i forhold til tidligere erfaringer hentet fra langtidshukommelsen Central executive – Kontrol system ”Direktøren for det hele” styrer ovenstående processer Eksempler (”7 x 17” og ”chunking”)

8 Forsøg på lokalisering
What is the inner scribe? According to Logie (1995), the visual cache is a sub-component of the VSSP, which deals with information relating movement, and spatial information. It is thought to also be involved in the execution of limb and body movement, as well as transferring information from the visual cache to the central executive. What is the visual cache? According to Logie (1995), the visual cache is a sub-component of the VSSP, which deals within visual information related to form and colour. CE – Central executive AR – Articulatory rehearsal IS – Inner Scribe (spatial rehearsal) PS – Phonological store VC – Visual cache (storage)

9 Klingberg 2002

10 Arbejdshukommelse i dagligdagen
Arbejdshukommelsen bruger vi blandt meget andet når vi skal planlægge følge en plan/instruktion følge med i, hvad man taler om, når man taler med andre forstå og følge med i det man læser løse opgaver mmm

11 Udvikling af arbejdshukommelse

12 Arbejdshukommelse og ADHD
Arbejdshukommelsens udvikling i skolealderen. Stor spredning i individuel kapacitet.. Undersøgelser viser ar arbejdshukommelsen ikke udvikles på samme måde hos børn med diagnosen ADHD, hvilket får store konsekvenser for bl.a. indlæringsevnen og for socialt samspil.

13 Forskning Arbejdshukommelse Træningsprogram Effekt af træning
Træningswebben Coaching Opsummering + demonstration af programmet

14 Computerized training of working memory in a group of patients suffering from acquired brain injury
Lundqvist et al, Brain Injury, (10) Kontrolleret forsøg med cross-over design Alle ikke-progredierende erhvervede hjerneskader (Infarkt, infektion, SAH, tumor, traume) Ambulante pt. Department of Rehabilation Medicine, Universitetshospitalet i Linköping

15 Inklusionskriterier 20-65 år Postakut fase: >1 år
Selvrapporterede problemer med arbejdshukommelsen WM-index signifikant under Verbal forståelse og/eller perceptuel organisering (målt med WAIS III) eller WM-index < 80 Motivation for træning

16 Eksklusionskriterier
IQ < 70 (WAIS III) Depression (DSM-IV) Perceptuelle eller motoriske vanskeligheder, der forhindrer computertræning Yderligere to ekskluderes pga. massive kognitive vanskeligheder. 14 takker nej

17 Patientgruppen 21 patienter Alder (27-63) – 43.3 år
10 mænd, 11 kvinder Skadesalder gennemsnitligt 46 mdr (median 37) 4 i arbejde eller forberedende arbejde (praktik?)

18 Forskningsdesign

19 Målemetoder Neuropsykologiske WM tests: Listening Span Task
PASAT Colour Word Interference Test condition 4- Inhibition/Switching (CWIT) Stroop test Visual spændvidde forfra og bagfra (WAIS R-NI) (– nu WMS-III) Talspændvidde forfra Listening Span Task The Picture Span

20 Målemetoder II Spørgeskema om WM i hverdagsaktiviteter (Cogmed)
Canadian Occupational Performance Measure-COPM Egenvurdering af arbejdsmæssige præstationer Tilfredsheden med præstationer Egne definitioner af problemer indenfor egenomsorg (self-care), produktivitet og fritid EQ-5D spørgeskema (livskvalitet og helbred)

21 Træning I afdelingen, parvis i rolige omgivelser
Coach tilstede hver gang, feedback hver uge, Adgang til statistikker 25 gange (21-25) fordelt på 5 uger NB! Sproglige vanskeligheder

22 Resultater I (Index og test)

23 Resultater II (Spørgeskema)

24 Resultater III (Follow-up møde)
Følte sig mere alert Kunne bedre ignorere distraktioner i form af irrelevante stimuli i situationer uden støj Fortsat koncentrationsbesvær i meget stimuli-intense situationer

25 COMPUTERIZED TRAINING OF WORKING MEMORY – A CONTROLLED, RANDOMIZED TRIAL
Westerberg H, Brehmer Y, D´Hondt N, Söderman D, Bäckman L Aging Research Center, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Bl.a. fra Brain Injury 2007

26 Metode Deltagere: 100 personer
45 mellem 60 og 70 år 55 mellem 20 og 30 år randomiseret træning (n = 55); kontrolgruppe (n = 45) Test batteri: WM (Spatial spændvidde og talspændvidde), Opmærksomhedsfunktioner (RT, PASAT, Stroop) og Hukommelse (RAVLT) Problemløsning (RAVEN). The Cognitive Failure Questionnaire blev brugt til at måle hukommelse og opmærksomhed i hverdagen

27 Resultater Træningsspecifikke opgaver Træningsnære opgaver
Ældre personer forbedrede præstationerne og yngre fik endnu større forbedring (1A) Træningsnære opgaver Samme fund Transfereffekt Forbedringer i generel opmærksomhedsfunktion, både i test og rapportering, men ingen forbedringer for Raven, RAVLt eller Stroop

28

29

30 Changes in Cortical Dopamine D1 Receptor Binding Associated with Cognitive Training (Fiona McNab et al. 2009) Arbejdshukommelsestræning af unge voksne. Måling af kapacitet før og efter træning. Sammenhæng mellem forbedring af arbejdshukommelse og forandring af antallet af dopaminreceptorer i dorsolateral cortex og parietale områder. Resultaterne viser, at der findes en sammenhæng mellem øget bindingspotentiale i D1-receptorer og en forbedret arbejdshukommelse.

31 Træningsprogram Arbejdshukommelse Forskning Effekt af træning
Træningswebben Coaching Opsummering + demonstration af programmet

32 Hvad indebærer det at træne arbejdshukommelsen
Intensiv træning 25 træningspas 30-45 min pr. træningsdag Opgavernes sværhedsgrad tilpasses automatisk efter hvor godt opgaverne klares, så man hele tiden er maksimalt udfordret

33 Cogmed QM 13 visuospatiale og fonologiske opgaver
Beregnet til unge og voksne Sværhedsgraden indstilles efter ”dagsformen” Feed back-lyd når opgaven er rigtigt løst Skriftlig og/eller mundtlig ”opmuntring” kan vælges Statistik tilgængelig for den, der træner

34 Effekt af træning Arbejdshukommelse Forskning Træningsprogram
Træningswebben Coaching Opsummering + demonstration af programmet

35 Effekt af træning Bedst dokumenteret ved træning af børn
Her oplever 85% effekt direkte efter afslutning af træningen – effekten er mærkbar og ofte øget (80%) et år efter træning der ses- øget impulskontrol øget indlæringsformåen større selvstændighed ved løsning af opgaver børnene klarer sig bedre i skolen

36 Effekt af træning af voksne
Voksne fortæller, at de efter træning bliver bedre til- at huske navne at kunne holde flere bolde i luften at finde og huske hvor man har lagt sine ting at kunne huske det læste At organisere livet huske aftaler

37 Vær opmærksom på forbedringer
Klargør før træning, hvor der opleves problemer med arbejdshukommelse Vær opmærksom på, om der sker forbedringer på disse områder Vær opmærksom på uventede effekter af træning

38 Træningswebben Arbejdshukommelse Forskning Træningsprogram
Effekt af træning Træningswebben Coaching Opsummering + demonstration af programmet

39 Indhold i træningswebben
Som coach kan du løbende følge med i, hvordan træningen forløber. Her finder du også Træningsmateriale Coachhåndbog Digital coachuddannelse Informationsmateriale Spørgsmål og svar på samme (FAQ)

40 Log ind på træningswebben

41 Træningswebben startside

42

43

44 Coaching Arbejdshukommelse Forskning Træningsprogram Effekt af træning
Træningswebben Coaching Opsummering + demonstration af programmet

45 Cogmed coaching Før træning Under træning Efter træning Startmøde
Møde en gang om ugen eller efter behov Motivér Efter træning Afslutning evaluering

46 Startmøde Gennemgå brugerhåndbogen + evt. ”Er Cogmed for dig?”
Fortæl om arbejdshukommelse Gennemgå hvordan træningen er struktureret Fortæl hvad andre har fået ud af træningen Opstil, på baggrund af dette, nogle mål for hvilket udbytte den, der skal træne, ønsker at opnå. Skemalæg evt. træningen Skriv evt. belønninger ned Opret ny bruger – skriv brugernavn og password i brugerbogen Demonstration af programmet med ”test - test”

47 Under træningen Coachstøtte efter behov
De fleste af vores elever har ikke brug for særlig motivation medens de træner Enkelte har. For dem kan det være vigtigt at få gennemgået resultater nøje. Hvad er godt? Hjælper det at holde pause en gang imellem under træningen? Er der nogen opgaver, man finder sjovere end andre? For alle er det vigtigt at få feedback på træningen med jævne mellemrum – f.eks. en gang om ugen.

48 Arbejdshukommelsesindex
Efter de første 3 træningspas beregnes startindex (ud fra resultaterne i 2. og 3. træningspas) De 2 af de følgende træningspas, hvor den der træner har klaret sig bedst, bruges til beregning af maxindex Indexforbedringen en forskellen mellem start- og maxindex Normal udvikling af arbejdshukommelsesindex gennem et træningsforløb ligger imellem 14 og 32 enheder.

49

50 Övningsgrafer

51 Vurdering af øvegrafer
Under middel Middel Over middel

52 Välg träningsdag

53 Afsluttende samtale Vurdér træningspræstationen
Vurder effekt af træning Følg op på de faktorer som blev valgt på startmødet Vær opmærksom på eventuelle andre effekter Vurdér arbejdshukommelsesindex Anerkend indsatsen Spørg til effekten på et senere tidspunkt (f.eks efter nogle måneder)

54 Arbejdshukommelse Forskning Træningsprogram Effekt af træning Træningswebben Coaching Opsummering

55 Opsummering Arbejdshukommelse Forskning Træningsprogram
Effekt af træning Træningswebben Coaching Opsummering

56 Licens til Cogmed-træning
Enkelt (enskild) licens: Pris for 25 træningsgange: 1900 svenske kr. (ca dkk (inkl. Svensk moms og omregnet til dansk valuta)) Derefter 1000 SEK (ca DKK) pr. licens til samme adresse (”familjeträning”) Adresse til hjemmeside: Skolelicens og ”Vårdgiverlicens”: Ubegrænset antal brugere på institutionen inden for et år . Pris: SEK/år (12570 DKK) Tilkøb: Hjemmetræning. Pris ca SEK/år (4.120 DKK) (første år gratis?).

57 Arbejdshukommelse og andre kognitive domæner
Der er fundet sammenhæng mellem arbejdshukommelse og selektiv opmærksomhed (evnen til at fravælge irrelevant information i forhold til at udføre en given opgave) (”cocktailparty effekt”) Conway et al. (2001) The cocktail party phenomenon revisitet: the inportence of working memory capacity. Bulletin and Review, 8, Der er fundet sammenhæng mellem arbejdshukommelse og ”fluid intelligence” (Gf) – evnen til at løse nye problemer uafhængigt af tidligere erhvervet viden – OG denne evne kan forbedres ved træning af arb.huk. (desværre ikke påvist efter Cogmed-træning, men anden form for arb.huk.træning (n-back) Jaeggi et al. Inproving fluid intelligence with training on working memory. Feb 2008

58 Er Cogmed træning for dig?
Du har fået svært ved at huske lange instruktioner eller instruktioner i flere led, f.eks. en opskrift eller en rutebeskrivelse. Du har fået svært ved at klare en opgave, som tager længere tid, når du ikke er særligt motiveret for netop denne opgave. Du har fået sværere ved at klare problemløsning, som kræver at du holder flere ting i hovedet samtidigt, f.eks. hovedregning. Der opstår ofte fejl, når en opgave skal løses hurtigt. Du er blevet mere grundig, så alting tager meget længere tid. Du har fået svært ved at huske en læst tekst. Ofte må du læse teksten flere gange, før du får den rigtige forståelse af, hvad det handler om.

59 Du har fået svært ved at ”holde den røde tråd”, når du taler med nogen eller hører en fortælling.
Du har fået svært at planlægge og organisere, noget du skal lære. F.eks. i hvilken rækkefølge delopgaver skal klares, samt hvor lang tid der er nødvendigt at afsætte for at klare en opgave. Du har svært ved at organisere din tilværelse. Det er blevet et problem at finde de rigtige ting frem og starte og afslutte aktiviteter. Du bliver meget let distraheret. Du har en mere usikker bedømmelse af, hvor lang tid der er gået i et vist tidsrum eller du har fået problemer med at passe tiden ved aftaler. Du ser ofte ud som om du er ”på spring” eller virker overspændt. Du er ofte rastløs. Kan du svare ”ja” til 4 eller flere af disse udsagn, kan det være, at det er en god ide at træne.

60

61 Arbejdshukommelse Baddeleys model
Central executive Fonologisk loop Episodisk buffer Visuospatial skitseblok Sprog Episodisk hukommelse Visuel Semantisk Langtidslager af viden


Download ppt "Træning af arbejdshukommelse med Cogmed QM"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google