Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljøcertificeret erhvervsskole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljøcertificeret erhvervsskole"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljøcertificeret erhvervsskole
fordele og ulemper Svejsekonferencen 20 – 22. juni 2011 Vingstedcentret Arbejdsmiljøchef Poul Chr. Jespersen

2 Certificering af a-miljø på AARHUS TECH
Agenda: Hvad motiverede os? Hvad kostede det? Hvad har vi opnået? Hvad gjorde vi? Hvis vi skulle gøre det om.. Fordele for arbejdsmiljøgruppen Fordele for den enkelte medarb.

3 PLACERING CENTRE 2011 FASE 2 Halmstadgade og Gøteborg Allé
Center for videregående byggeuddannelse Center for byggeri Center for facility services Center for teknisk installation Center for metalproduktion og udvikling Center for kultur og visuel kommunikation Teknisk gymnasium, Christiansbjerg Dollerupvej Teknisk Gymnasium Århus Midtby Center for mad og gastronomi Center for klip og stil Hasselager Allé Teknisk gymnasium Viby Center for laboratorie- og miljøteknologi Center for autoteknologi Center for it, teknik og innovation Center for teknisk installation Center for transport og logistik Center for facility services

4 Smedeværksted - før

5 Smedeværksted - nu

6 Svejsekabine - før

7 Svejsekabine - nu

8 Svejsekabiner - før

9 Svejsekabiner - nu

10 Smedeværksted - før

11 Smedeværksted - nu

12 Svejsehjelm - før

13 Svejsehjelm - nu

14 Klasselokale - før

15 Klasselokale - nu

16 Hvad motiverede AARHUS TECH?
Ledelsen Bedre arbejdsmiljø for pengene Signal til medarbejdere og omverden Afgifter retur Som teknisk skole er vi særlig forpligtiget Vi vil ikke have sager Arbejdsmiljøudvalget Bedre arbejdsmiljø / mere struktur Arbejdsmiljøorganisationen Revision af håndbog = mere hjælp Mon vi gør det godt nok? Arbejdsmiljølederen Arbejdsmiljø som strategisk ledelsesværktøj Mere effektiv Arbejdsmiljøorganisation Recertificering – det er svært at gå tilbage

17 Hvad har vi opnået (1) ? Større fokus på miljø og sundhedsfremme:
i chef - og lederkredsen blandt medarbejderne Dokumentation: chefer i sikkerhedsgrupperne alle områdeledere er i en arbejdsmiljøgruppegruppe flere henvendelser til Miljø og Sikkerhed først flere APV´er – så færre sundhedsfremmeprojekt (kost, rygning, motion, rusmidler, psykisk a-miljø). Bedre sikkerhedsarbejde AMO er mere fokuseret AMO arbejder bedre og mere struktureret større deltagelse i halvårlige møder 95 % aflevering af dokumenter sikkerhedsmøder holdes med referat færre anmeldelsespligtige / flere / nu færre ikke-anmeldelsespligtige ulykker løbende forbedringer / optimeringer

18 Hvad har vi opnået (2)? Arbejdsmiljø-arbejdet har fået bedre image internt der er mere respekt om arbejdet kampvalg til SIG Dokumentation: flere henvendelser om f.eks. vold, mobning og psykisk a-miljø audit af medarbejdere audit af systemet og SIG 2 gange om året Omtale / Eksport af know how imageforbedring internt og eksternt APV som klagecentral (nu: forbedringsforslag) Efterspørgsel på arbejdsmiljøtiltag Oplæg på konferencer, tekniske skoler Vidensoverlevering Salg af håndbog og instruktioner Salg af arbejdsmiljø-kurser

19 Hvad har vi opnået (3)? En håndbog i arbejdsmiljø
Instruktioner i arbejdsmiljø En arbejdsmiljøredegørelse Handlingsplaner for arbejdsmiljø, sundheds-fremme og det rummelige arbejdsmarked En årsplan for arbejdsmiljøarbejdet

20 Certificering i praksis (1)

21 Certificering i praksis (2)

22 Top-down model fordi: Tidsfaktoren Medspillere blev derfor :
Sen udmelding af bekendtgørelserne Kultur med mange kokke Fusion som tog tid og opmærksomhed Medspillere blev derfor : Arbejdsmiljøudvalg, Arbejdsmiljøorganisation og Arbejdsmiljøchef

23 Hvad gjorde vi i praksis:
Arbejdsmiljøchef: Arbejdsmiljøhåndbog og instruktioner Projektledelse BST hjalp med: Lovgivning contra AtS-praksis Intern audit og mangelliste Arbejdsmiljøorganisationen: Foreslog procedurer, hvor vi havde mangler og læste korrektur (halvårligt møde x 2) Fulgte op på intern audit med BST Chefer gjorde: Gav gode råd, gav opbakning og nogle gav praktisk hjælp! Dansk Standard et formøde. præaudit og audit

24 Hvad kostede det ? Omkostninger: Dansk Standard kr. 84.000
SIL (700 a.t. á kr. 300) kr SIO (44 x 10 at. á kr. 200) kr Intern auditomkostning kr I alt: kr Indtægter: Afgifter retur: kr 2 x 600 medarb. x kr.75 kr. (90.000) Tilskud til certifikat kr I alt: kr Skolens udgifter til certificering kr Et andet regnestykke: ( – ) kr. =

25 Hvis vi skulle gøre det om:
Ville vi bruge mere tid Informere bedre til ledelse og medarbejdere (måske) Bruge Dansk Standard tidligere og bedre

26 Hvad betyder certificeringen for den enkelte?
Certifikaterne betyder ikke, at du fra dags dato ikke kan have problemer med dit arbejdsmiljø. Men certificeringen er din sikkerhed for: at din sikkerhedsgruppe ved at bruge arbejdsmiljøhåndbogen og de tilhørende instruktioner arbejder målrettet og struktureret for din sikkerhed. at der foreligger konkrete mål for såvel skolens som afdelingens arbejdsmiljøarbejde, der skal nås. at skolen har konkrete mål for sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked og , der skal nås. at afdelingens arbejdsmiljø bliver regelmæssigt tjekket af medarbejdere udefra. at skolens arbejdsmiljø bliver tjekket af Dansk Standard én gang om året. at arbejdes der efter systemet, overholdes gældende lovgivning. at skolen har forpligtiget sig på et krav om løbende forbedringer af arbejdsmiljøet

27 Fordele ved et arbejds-miljø-ledelsessystem
For arbejdsmiljøgruppen: Hvis vi bruger systemet og får det til at fungere i vores område: er der styr på vores arbejdsmiljøarbejde Det, der var svært og blokerende, er blevet meget lettere – forarbejdet er gjort Vi har været ude i alle kroge Vi kender alle problemer og deres løsninger Vi har får stadigt lettere ved at forholde os pro- aktivt Vi har styr på papirerne Vi har dokumentation for det, vi gør Bøvl bliver meldt opad og taget ad notam  Vi arbejder systematisk og proaktivt

28


Download ppt "Arbejdsmiljøcertificeret erhvervsskole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google