Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Byggeri´s Procesudvalg 28. februar 2007

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Byggeri´s Procesudvalg 28. februar 2007"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Byggeri´s Procesudvalg 28. februar 2007
BygSoL´s resultater Henriette Hall-Andersen Centerchef, Teknologisk Institut

2 Partnering …. Lean Construction …. BygLOK …. BygSoL
Partnering - nytænkning af samarbejdsmodeller. (Partnerskab)(win-win) Partnering ”fokus” Lean Construction ”fokus” Lean Construction - nytænkning af produktionsmetoder. (Floworientering) (Procestankegang) BygLOK – nytænkning af ledelse og kommunikation. (Bottom-Up) vs. (Top-Down) BygLOK ”fokus” De enkelte koncepter har oftest kun været i spil i et enkelt ”lag” eller fase i byggeprojekterne f.esk. Partnering – Køge…

3 BygSoL i tal 25 projekter Ca. 600 personer 60 virksomheder
11 uddannelses- og vidensinstitutioner Disse tal afspejler de personer og virksomheder som vi har registeret i forhold til EU-administrationen på projektet – men reelt har der været væsentligt flere både personer og virksomheder forbi på BygSoL-sagerne – alene på sagen i Glostrup har der været 17 fagentreprenører – men denne branche og papirarbejde…er ikke helt forenelige størrelser. Og hertil kommer selvfølgelig et ukendt antal studerende som har stiftet bekendtskab med projektet – bl.a. på de 5 konstruktørskoler, i forbindelse med masteruddannelsen Ledelse af Byggeri på DTU m.v. Der bliver udarbejdet en evalueringsrapport på stort set alle sager – gode som dårlige. Baseret på spørgeskemaer og opfølgnede interviews. Disse rapporter vil blive tilgængelige på hjemmesiden efterhånden som de har været til ”høring” og præsentation blandt intressenterne - lidt ligesom data fra Evalueringscentret.

4 Aktiviteter Workshop-projektering Trimmet projektering Kick-off
Byggepladsmøder - fællesmøder LPS – proces, periode og ugeplan Granskninger Evalueringsmøder Sociale arrangementer Fælles sikkerhedsmøder, mønsterunder, udarbejdelse af pss. …kurser, oplæg m.v.

5 Tilpasning af forløb BygSoL-opskriften skal smages til efter virksomhed eller byggesag – det er ikke en færdigret. For nogen er arbejdsmiljø det vigtigste, for andre produktivitet, kvalitet, samarbejde eller… - og så skal der tages afsæt i det.

6 Fælles fodslag – ellers virker det ikke
….en engageret part kan ikke drive det alene…. Der skal være et ønske om forandring. Der skal være en plan som alle (væsentlige) interessenter er enige om og har ejerskab til.

7 Byggepladsen som en virksomhed
Der skal bruges kræfter på fastholdelse af den ønskede kultur – ellers kører processen af sporet. Midler: fællesmøder, introduktion til byggepladsen, kick-off, sociale arrangementer, fælles skurvogn og ”Time out”.

8 Arbejdsmiljø Sikkerhed
48% mener, at byggeledelsen har været mere opmærksomme på sikkerheden end tidligere – 16% er uenige. Arbejdsmiljøpris til Bispebjerg Bakke. Ingen alvorlige ulykker. Mindre stress – i.flg. udsagn fra håndværkerne. Gode erfaringer med fælles sikkerhedsmøder. Medinddragelse i sikkerhedsarbejdet, f.eks. fælles udarbejdelse af plan for sikkerhed&sundhed og rotation på mønsterrunder. …men stort set alt det her vil Pete og Stig fortælle mere om senere. Men netop disse næste par emner rummer emner som kan være vanskelige at skille fra hinanden –

9 Produktivitet og Kvalitet
Overholdelse af tidsfrister – enkelte smuttere. Få mangler – hurtig afhjælpning – men også smuttere Stor variation i dækningsgrader …data på disse områder er meget varierende – der findes sager med tab i den mere grimme kategori – men også sager med dækningsgrad på optil 10-12% Intensivering af koordinering op til aflevering …bygsol er ingen tryllestav – det er hjælp til selvhjælp og der kan ikke redde et dårligt projekt

10 …det er lidt langhåret, men det virker sgu !
Jacob Hovmøller, Skanska

11 Samarbejde Stor tilfredshed med brug af fællesskur – 58% synes det er en god idé. 51% er enige eller meget enig i, at samarbejdet mellem sjakkene har været bedre – 15% er uenige. 50% mener, at samarbejdet med byggeledelsen har fungeret bedre – 12% er uenige.

12 Alt i alt Alt i alt 50% mener, at det har været bedre at arbejde på denne byggeplads sammenlignet med tidligere byggeplader - 15% er uenige. Erfaring 68% mener, at de har fået erfaringer fra byggesagen, som de kan bruge på andre pladser. …51% er i høj grad tilfredse med deres egen indsats i aktiviteterne...

13 …det der har overrasket mig…
Tak til Hans – begge sager har fyldt meget i BygSoL – og vi har hentet rigtig mange gode erfaringer. – der har også været udskiftning i byggeledelsen Inden I får lov at gå til pause – skal I høre et lydklip med Annett fra Fruehøjgaard. Annett kan desværre ikke selv være her i dag – da hun er censor på Vitus Bering. …men vi syntes at hun alligevel skulle mulighed for at komme til orde. Annett vil også fremover være til at finde på vores hjemmeside med en række gode historier. Annett B. Lassen, Fruehøjgaard

14 Hvad nu.. Konsulentbistand, Hjemmeside - stadig www.bygsol.dk
Regionale arrangementer med uddybning af projekterfaringer Forløb for bygge- og projektledere, opstart i efteråret. Samling af netværk Tak til Jens K ….at branchen står overfor en række udfordringer men er på vej (nogen mere end andre) kan vi kun være meget enige om… Som jeg sagde i starten er det her afslutningen på projektet men begyndelse på den næste fase. Telefonen bliver stadig taget – og vi er klar med konsulenter og samarbejdspartnere som kan bistå alle branchens aktører hvis de ønsker at komme i gang med ”BygSoL” . Dette gælder også hvis man ønsker at vide mere om resultaterne fra projektet så kan vi komme ud og holde mere detaljerede oplæg hvor vi går i tættere på de enkelte aktiviteter og hvad der virker hvornår… I første omgang vil vi lancerer en række regionale møder rundt i landet i løbet af foråret. Datoer vil blive offentliggjort på hjemmesiden…og pr. mail netop Hjemmesiden er ændret og er blevet gearet til opgaven – den vil løbende blive udbygget både med bl.a.. aktiviteter indenfor kompetencevurdering, forslag til kurser på byggepladsen, et kombineret uddannelses- og implementeringsforløb for formænd og byggeledere …o.lign... – og vi vil stadig sende nyhedsmails ud. Derudover arbejder vi med at forsøge at samle en række netværk til 1-2 årlige møder hvor hele branchen kan drøfte de emner som elle netværkene alligevel drøfter ud fra hver deres vinkel. På markedspladsen kan i opleve: og krejle jer til en god historie og svar på jeres spørgsmål. Allan er at finde i projektværkstedet og jeg vil holde mig tæt på produktbladene i forhallen

15 Et bud på en ændret byggeproces

16 …..det er ikke så indviklet
Rune Hollendsted, murermester


Download ppt "Dansk Byggeri´s Procesudvalg 28. februar 2007"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google