Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Betydning af kognitive vanskeligheder for evnen til at køre bil

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Betydning af kognitive vanskeligheder for evnen til at køre bil"— Præsentationens transcript:

1 Betydning af kognitive vanskeligheder for evnen til at køre bil
Frank Humle Center for Hjerneskade

2

3 Indlæring og hukommelse
Problem-løsning Indlæring og hukommelse Sprog Koncentration og opmærksomhed Sanseindtryk Vågenhed, mental energi, parathed

4 Vågenhed Vanskeligheder med: Igangsætning Mentalt tempo
Nedsat energiniveau

5 Brief Fatigue Inventory
De fleste mennesker vil i løbet af livet opleve perioder med træthed og/eller uoplagthed. Har du inden for den sidste uge følt dig mere end almindeligt træt eller uoplagt? Ja ~ Nej ~ Angiv din træthed (uoplagthed, udmattelse) med en ring omkring det tal på skalaen, der bedst beskriver din træthed HER OG NU. Ingen træthed Den værst tænkelige træthed GENNEMSNITLIGE træthed inden for det seneste døgn. Angiv din træthed (uoplagthed, udmattelse) med en ring omkring det tal på skalaen, der bedst beskriver den VÆRSTE træthed, du har oplevet inden for det seneste døgn. Angiv med en ring omkring et tal på hver af de følgende skalaer, i hvilket omfang din træthed inden for det seneste døgn har påvirket de følgende områder: A. Generelt aktivitetsniveau B. Humør C. Gangen D. Arbejdsevnen E. Omgang med andre mennesker F. Livskvalitet

6 Brief Fatigue Inventory
De fleste mennesker vil i løbet af livet opleve perioder med træthed og/eller uoplagthed. Har du inden for den sidste uge følt dig mere end almindeligt træt eller uoplagt? Ja ~ Nej ~ Angiv din træthed (uoplagthed, udmattelse) med en ring omkring det tal på skalaen, der bedst beskriver din træthed HER OG NU. Ingen træthed Den værst tænkelige træthed GENNEMSNITLIGE træthed inden for det seneste døgn. Angiv din træthed (uoplagthed, udmattelse) med en ring omkring det tal på skalaen, der bedst beskriver den VÆRSTE træthed, du har oplevet inden for det seneste døgn. Angiv med en ring omkring et tal på hver af de følgende skalaer, i hvilket omfang din træthed inden for det seneste døgn har påvirket de følgende områder: A. Generelt aktivitetsniveau B. Humør C. Gangen D. Arbejdsevnen E. Omgang med andre mennesker F. Livskvalitet

7 Vågenhed Hvordan ses vanskelighederne hos borgeren?
Borgeren kan fremtræde med sænket energiniveau Hvordan er evnen til at køre bil påvirket? Vanskeligere ved at bevare koncentration og overblik Nedsat problemløsning Nedsat reaktionstid Risiko for at falde i søvn Især på længere ture eller ved forudgående fysisk eller mental belastning.

8 Sanser Forarbejdning og fortolkning af det man: Ser Hører Føler Lugter
Smager

9 Synssansen

10 Synsfelt

11 Hemi- og kvadrantanopsi
Udfald af synsfelter

12 Visuel neglekt

13

14 MMSE

15

16

17

18

19 Visuelle vanskeligheder Rum-retningsforstyrrelser Neglekt
Hvordan ses vanskelighederne hos borgeren? Hvordan er evnen til at køre bil påvirket? Neglekt Påvirket erkendelse Nedsat kritisk sans Øget impulsivitet Orientering mod venstre side af synsfeltet Vanskeligheder med at læse Overser venstre side af kroppen Støder ind i ting til venstre Forstyrrelse af evnen til at orientere sig Testes af øjenlæge eller neuropsykolog + i praksis

20 Visuelle vanskeligheder Rum-retningsforstyrrelser Neglekt
Hvordan ses vanskelighederne hos borgeren? Hvordan er evnen til at køre bil påvirket? Hemi-/kvadrantanopsi Begrænset synsfelt, muligvis ikke erkendt Testes af øjenlæge og i praksis

21 Opmærksomhed Selektiv opmærksomhed -Udvælge trods distraktion
Delt opmærksomhed -Flere ting samtidig Vedholdende opmærksomhed -Fastholde over tid

22 Eksempel på selektive opmærksomhedsvanskeligheder

23

24 Vanskeligheder med selektiv opmærksomhed
Ifølge tysk undersøgelse skyldes 68% af alle uheld, hvor man kører ind i forankørende, uopmærksomhed.

25 Vanskeligheder med delt opmærksomhed
Trafikforsker vedr. bilkørsel og mobiltelefoner: ”En stigning i risikoen på fire gange er fundet i flest studier, og jeg vil tro, at mellem to og fire gange er det bedste bud.«

26 Vanskeligheder med vedvarende opmærksomhed

27 MMSE

28 Vanskeligheder med opmærksomhed
Hvordan ses vanskelighederne hos borgeren? Afledelighed Svært ved at bevare overblik over madlavning Forlægger ting Impulsivitet Længere reaktionstid ”Klæbende” opmærksomhed Hvordan er evnen til at køre bil påvirket? Ukoncentreret Reagerer for langsomt Falder i søvn Testes af neuropsykolog og i praksis

29 Sprog Afasi - Forståelse - Tale - Læse - Skrive Dysartri
- Udtalevanskeligheder

30

31 MMSE

32

33 Sproglige vanskeligheder
Hvordan ses vanskelighederne hos borgeren? Forståelse Tale Læse Skrive Udtalevanskeligheder Hvordan er evnen til at køre bil påvirket? Formentlig ingen påvirkning af evnen til at køre bil.

34 Vanskeligheder med indlæring og hukommelse
Opmærksomhed Indkodning Lagring/konsolidering Genkaldelse

35 Strategier Mentale strategier Visualisering Verbal organisering
- brug af forbogstaver - parre ordene - forme historier Hjælpemidler Kalender Huskelister

36 MMSE

37

38

39 Indlærings- og hukommelsesvanskeligheder
Hvordan ses vanskelighederne hos borgeren? Borgeren beskriver ofte selv vanskelighederne. Hvordan er evnen til at køre bil påvirket? Nedsat overblik og reaktionstid Vanskeligheder med at orientere sig og finde rundt Testes af neuropsykolog og i praksis

40 Styringsfunktioner - problemløsning
Overblik Strategi/planlægning Fleksibilitet Abstraktion Start/Slut Hæmme impulser/distraktion Undersøges ikke i MMSE

41 Problemløsningsvanskeligheder
Hvordan ses vanskelighederne hos borgeren? Vanskelighederne kan være svære at opdage, de viser sig tydeligst i dagligdagssituationer ikke nødvendigvis under samtaler. Hvordan er evnen til at køre bil påvirket? Overblik Initiativ Impulskontrol Følelsesmæssig kontrol Testes af neuropsykolog og i praksis

42 Relevante udredninger
Øjenlæge Neuropsykolog Praktisk afprøvning hos kørelærer med kendskab til følger efter hjerneskade MMSE er utilstrækkelig

43 Sclerose Indlæring og hukommelse Opmærksomhed og koncentration
Mellem 45% og 60% af personer med MS har en eller anden form for kognitive problemer. Scleroseforeningen Indlæring og hukommelse Opmærksomhed og koncentration Mentalt tempo Problemløsning Ordfinding

44 Parkinson Koncentration Arbejdshukommelse Hukommelsesfunktioner
Rumlige orientering Styringsfunktioner

45 Cerebral parese Koncentration og opmærksomhed Problemer med at bevare koncentrationen og opmærksomheden. Lader fx tankerne vandrer. Hukommelse Fx aftaler, beskeder og oplevelser Sprog Langsomt tale og påvirket stemmeføringen Orientere sig i rum og retning Fx vanskeligheder med at bedømme afstande og finde vej. Planlægning Fx vanskeligt ved at formulere et mål og arbejde

46 Materiale Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Videncenter for Hjerneskade 2001 Slingrende kurs på en hullet vej. Anette Meng, 2007 VCfH Hjernesagen, nr. 1, 2008 Fokus VCfH, nr. 1, 2006 og nr. 4, 2007 Medicinsk Teknologivurdering af udredning af køreevne hos personer med erhvervet hjerneskade, 2010.


Download ppt "Betydning af kognitive vanskeligheder for evnen til at køre bil"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google