Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolestartskampagne 2009 ”Bedre hverdag nu! – Hvad vil du lave om?” Skolestartskampagne 2009 ”Bedre hverdag nu! – Hvad vil du lave om?” Oplæg og workshop.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolestartskampagne 2009 ”Bedre hverdag nu! – Hvad vil du lave om?” Skolestartskampagne 2009 ”Bedre hverdag nu! – Hvad vil du lave om?” Oplæg og workshop."— Præsentationens transcript:

1 Skolestartskampagne 2009 ”Bedre hverdag nu! – Hvad vil du lave om?” Skolestartskampagne 2009 ”Bedre hverdag nu! – Hvad vil du lave om?” Oplæg og workshop

2 Disposition • Hvorfor vi fører skolestartskampagne i SFU – Den aktuelle politiske situation • Kort om konceptet for årets kampagne • Kampagnens politik og debatøvelse • Hvordan laver vi den seje kampagne? – Nationale aktiviteter – Forslag til faser og aktiviteter • Kampagneplanlægning med masser af øvelser • Opsamling

3 Hvorfor vi fører skolestartskampagne • Traditionelt: – For at få nye medlemmer • Og nye medlemstyper – For at få aktiveret gamle medlemmer – For at starte afdelingerne op efter sommeren ” I august og september starter tusindvis af unge mennesker på deres uddannelse efter sommerferien. Dette er en oplagt mulighed for at føre en politisk kampagne med udgangspunkt i vores krav og løfter ved den forestående valgkamp. Kampagnen skal ud på flest mulige uddannelsesinstitutioner landet over, og det er et vigtigt delmål for kampagnen at nå forskellige typer unge: Vi skal ramme alle lige fra folkeskoleelever til sygeplejestuderende. ”

4 Hvorfor vi fører skolestartskampagne • Specielt i år – Skabe lokal base for kommunalvalget ” Som optakt til det danske kommunalvalg i november bliver det allerede i sensommeren både vigtigt og politisk relevant at markere SF som et reelt og troværdigt alternativ til den nuværende regering og dens kommunale nedskæringspolitik. ”

5 Den aktuelle politiske situation • Løkke og regeringens projekt for efteråret er ukendt – I modsætning til tidligere hvor vi altid vidste hvad der skulle ske • skattereform, kvalitetsreform … • Kommunalvalg til efteråret – Kommunalpolitik kommer i fokus – Fokus på Løkkes nedsabling af kommuner og regioner som indenrigsminister og nu som statsminister • Vi har en interesse i at udstille regeringen på følgende områder – Manglende (lokal) velfærd – Manglende lokal selvbestemmelse

6 Koncept for årets kampagne • Vi vil gøre hverdagen bedre for byens unge – Men hvad vil de unge gerne have er bedre? • Inddrage flere medlemmer og sympatisører i kampagnen – Ved at tage udgangspunkt i vores/deres hverdag • Udveksle ideer landet over – www.bedrehverdag.nu – Konkurrence

7 Kampagnens politik • Uddannelse – Kritik af regeringen • Færre unge starter på en uddannelse (milelangt fra målsætningerne) • Stigende frafald • Nedskæringer med højere klassekvotienter og gamle materialer til følge • Praktikpladsmangel – Vi kræver • At der investeres i nye materialer • At der fastsættes et loft over klassekvotienterne • At der laves en krisepakke med fokus på flere praktikpladser

8 Kampagnens politik • Kollektiv trafik – Kritik af regeringen • Billetpriserne er steget voldsomt • Ruter og afgange nedlægges • Køerne vokser – Vi kræver • Halv pris på busbilletterne • Flere busruter med oftere afgange • Bedre forbindelser

9 Kampagnens politik • Sundhed – Kritik af regeringen • Overbetaling af privathospitaler • Ulighed gennem sundhedsforsikringer – Vi kræver • At forgyldningen af privathospitalerne stoppes • At skattefradraget på sundhedsforsikringer fjernes • At der kommer øget fokus på forebyggelse

10 Øvelse om politik • Har alle forstået politikken? Nogle spørgsmål? • Øvelse (8 minutters gruppearbejde, 7 minutters opsamling) – Rollespil. Grupper med hvert deres politikområde • Halvdelen er SFU’ere – den anden halvdel kritikere. – SFU’erne skal fremføre vores politik og de andre skal stille spørgsmål. Både forståelsesspørgsmål og kritiske. – Opsamling • Hver SFU-gruppe forklarer hvad der var svært at forklare • Der gives gode råd

11 Hvordan laver vi den seje kampagne? • Spørgsmål: Hvad kendetegner en sej kampagne? • Vores bud på en sej kampagne – Slå vores budskab fast! – Inddrage flere og flere folk • Og gerne andre typer end før kampagnen startede. – Vi skal opnå noget konkret • Helst en konkret forbedring, men også ’bare’ det at få sat et problem på dagsordenen

12 www.bedrehverdag.nu • Send billeder, reportager, videoer mm til bedrehverdag@sfu.dk bedrehverdag@sfu.dk • Hvad vil du lave om? Skriv sms til 50 51 60 40 – og få også dine venner til det • Deltag i debatten og blogs på hjemmesiden Derfor: Send sms og sig din mening i en videohilsen nu!

13 Nationale aktiviteter • Lokal forankring • Men vi laver også lidt centralt fra – Sommertræf (28-30 august) – ”Tour de DK” • Biltur for at hjælpe afdelinger – Danmarksholdstur i næste uge • SF tager rundt omkring og vi joiner – Nanna W og SFU laver skolebusser hvor de er nedlagt

14 Forslag til faser og aktiviteter • Opstartsfasen: – Opstartsmøde – Rundringning til medlemmerne om afdelingens aktiviteter under kampagnen – Første runde af uddelinger på prioriterede uddannelsessteder • bestil materialer på sfu.dk/bedrehverdag • Aktivitetsfasen: – Aktioner og andre aktiviteter – herunder deltagelse i nationale aktionsdage (HUSK PRESSE) – Intromøder – Uddelinger på byens uddannelsessteder • Konsolideringsfasen: – Afslutningsfest for nye og gamle medlemmer – Rundringning til nye medlemmer med information om kommende aktiviteter og valgkamp – Evaluering og forberedelse af næste kampagne

15 Aktiviteter • Nationale aktionsdage – 3. september: • Bedre og billegere kollektiv trafik – 17. september: • Uddannelse i verdensklasse – 8. oktober: • Giv din mening – Tilmeld afdelingen på sfu@sfu.dk

16 Aktiviteter • ”Giv din mening” Aktiviteter der inddrager – Videoer med folkets krav – Plakater til ris og ros Ungdomssamlinger i din by – Elevrådssamling – Hvem har den ældste bog • Husk opfølgning – Presse, læserbreve, krav til lokale og nationale politikere etc..

17 Kampagneplanlægning :D Men først lidt øvelser

18 Øvelse: Styrker og svagheder • Små grupper (10 min) – Find jeres tre største svagheder i forbindelse med kampagnearbejde (både dig selv og din afdeling) – Find jeres tre største styrker i forbindelse med kampagnearbejde • Opsamling (10 min) – Hvor er det vi skal lave en ekstra indsats? – Mangler vi noget viden, nogle redskaber • Bestil et mere specifikt oplæg

19 Øvelse: Hvor skal vi hen? • Vi har tre typer af materialer – Uddannelse – Trafik – Sundhed • Øvelse, evt. i små grupper (10 min) – Hvilke uddannelsessteder skal vi besøge med hvilke flyers? – Er der andre steder vi skal besøge? – Aktiviteter, som vil være smarte at lave de forskellige steder?

20 Debat: Hvordan får vi inddraget folk? • Plenum (15 min) – Hvordan får vi inddraget folk her i byen? • Ideer til ungdomssamlinger? • Nogle som er friske på at prøve det af i deres by? – Vi har materialer om sundhed, trafik og uddannelse • Er der andet der er relevant her i byen?

21 Lav en kalender • På SFUnet.dk findes et forslag til en kampagnekalender. – Lav en afdelingskalender

22 Opsamling • Nogle spørgsmål? • Tak for i dag :D


Download ppt "Skolestartskampagne 2009 ”Bedre hverdag nu! – Hvad vil du lave om?” Skolestartskampagne 2009 ”Bedre hverdag nu! – Hvad vil du lave om?” Oplæg og workshop."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google