Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Netværksseminar ”Anvendelsesorienteret undervisning”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Netværksseminar ”Anvendelsesorienteret undervisning”"— Præsentationens transcript:

1 Værktøjskassen som værktøj hvad ligger i den og hvordan kan den bruges?
Netværksseminar ”Anvendelsesorienteret undervisning” 16. april 2012 ”Trinity” Fredericia Jens Jørgen Hansen

2 Pi-model – fra projektide til innovation
Eksperiment Projektbeskrivelse Værktøj Eksperiment Værktøjsbeskrivelse Værktøjskasse Værktøj Formidling af værktøj – 4 skabeloner: forløb, miljø, koncept, model Værktøjskasse Innovation (ny praksis) Brug i ny praksis Videndeling Proceskonsulenter: Dorthe Carlsen og Jens Jørgen Hansen, UC Syd

3 Værktøjskassen – tre perspektiver
Værktøjskassen som formidling Værktøjskassen som tema Værktøjskassen som brug

4 Pædagogiske formidlingsformer
Forklare praksis Debattere praksis Vejlede praksis Intervenere i praksis Rapporter Konferencer Workshops Lærebøger Pædagogiske værktøjer Formidle erfaringer og viden om en eksisterende praksis Skabe rum for tematisering af en eksisterende praksis Kvalificere grundlaget for håndtering af ny praksis Instruere/guide handlinger i en ny praksis

5 Værtøjskassen som tema
Beskrive værktøjskassen ud fra: Læremidler Lærerroller - Elevroller Fag Årgang Læringsaktiviteter Læringsrum Værktøjstyper Forløbet – hvordan gennemføre et undervisningsforløb – læringsforløb? Miljøet – hvordan etablere et læringsmiljø? Konceptet – hvordan integrere som del af et forløb? Modellen – hvordan overordnet reflektere over og styre en proces?

6

7 Avatars og lydfiler – facilitering af mundtlighed i fremmedsprog
Digital udrykningsstyrke I-Book – therefore I am? Facebook som differentieret læringsmiljø ”Aj, er det sådan, jeg lyder?” Pod- og Vodcast i sprogfag GarageBand som analyseværktøj og kreativ legeplads i et kreativt musikfag Digitalt elev CV Elevproduceret web-tv After Hours – Tæt på virkeligheden Velfærdsteknologi og sociale robotter - samfundsaktualitet i filosofiundervisningen Wiki – repetition og skriftlighed

8 Thorbjørns voki

9 Avatars og lydfiler – facilitering af mundtlighed i fremmedsprogsundervisningen
Målet med at arbejde med lydfiler og avatars i voki.com er at facilitere den mundtlige sprogfærdighed, subsidiært at arbejde differentieret med samme. Ud over en styrkelse af den rent kommunikative kompetence er det målet, at eleverne arbejder mere målrettet med udtale, intonation osv. Voki er elevens værktøj Mulighed for eleven: facilitere mundtlighed og fri og spontan sprogproduktion i nye rammer Mulighed for læreren: fastholde mundtlighed, respondere fokuseret og se tydelig progression i elevens sproglige udvikling

10 Læringsmiljø - med fire typer læremidler
Voki.com – læringsressource som faciliterer elevens sproglige udtryk gennem brug af avatars Blogspot.com – weblog – virtuel dagbog, der muliggør udtryk, kommunikation og respons + fastholdelse af mundtlige produkter. Værkstøjsbeskrivelse af ”Avatars og lydfiler” – formål, præsentation og vejledning Wiki – brugergeneret formidling af værktøjsbeskrivelser til en stor samling af værktøjsbeskrivelser

11 Brug af værktøjskassen
Brugsstrategier: Inspiration Guides - bruge værktøjer i egen undervisning Strategisk udvikling – bruge værktøjsbeskrivelser til formidling og videndeling af eksperimenter i særlige fællesskaber: team, årgang, fagfællesskab, uddannelse (hhx, htx, stx, hf), sektor (ungdomsuddannelse)

12 Planlægningsmodel Mål Indhold Aktiviteter Læringsrum Læremidler
Evaluering Hvilke fagmål og videns-former understøttes? Viden Forståelse Anvendelse Vurdering Nyskabelse Hvilket stof, begreber og metoder sættes i spil? Hvilke aktivitetsformer aktiveres? Læse/se/lytte Udtrykke Undersøge Producere Samtale –diskutere Fremlægge Evaluere Hvilke læringsrum aktiveres? Studierum Formidlingsrum Øverum Projektrum Fysisk-virtuelle rum Hvilke læremidler repræsenterer stof, begreber og metoder Hvilke faciliterer: Planlægning Produktion Analyse Præsentation Kommunikation Samarbejde Hvordan skal forløbet løbende evalueres og slutevalueres? Kommunikativ kompetence Anvendelses-viden Mundtlig sprogfærdighedudtale, flow, og intonation Produktion Udtryk Præsentation Øverum (virtuelt rum) Produktions- og præsentationsredskaber (voki og blog) Løbende kommentering og respons Hansen; Jens Jørgen (2010): Læremiddellandskabet, Akademisk forlag

13 4 læringsrum Formidlingsrum: lærerens oplæg + strukturering og stilladsering af elevens arbejde i de andre rum Øvelsesrum: eleven finder faglige mønstre og sammenhænge i et stof læreren har udvalgt Projektrum: eleven opstiller problemstillinger som selv løses Studierum (lektierum): eleven organiserer selv arbejde i tid og ifh til metode

14 Kvalificere brug af værktøj som guide til undervisning
Lærbarhed Hvilke mål – fagligt indhold understøtter værktøjet? Hvordan bidrager værktøjet til elevens forståelse af fagets problemstillinger, begreber, metoder og aktiviteter? Hvordan bidrager værktøjet til at åbne faget for eleven – befordre faglig nysgerrighed? Svarer værktøjet til elevens faglige/tekniske forudsætninger? Undervisbarhed Er værktøjet let at bruge og forstå – for lærere og elever? Har lærere de didaktiske og tekniske kompetencer til at håndtere værktøjet? Understøtter undervisningens rammer (fx tilgængelig og driftsikker it) brugen af værktøjet? Hansen; Jens Jørgen (2010): Læremiddellandskabet, Akademisk forlag

15 Tak for nu Litteratur Hansen, Jens Jørgen (2010): Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning. Akademisk forlag Carlsen, Dorthe og Jens Jørgen Hansen (2009): At vurdere læremidler i dansk. Dansklærerforeningen. Christensen, Vinnie Lerche og Jens Jørgen Hansen (2010): Innovativ læremiddelkultur og Men vi gider ikke mere papir – web 2.0 skrivepædagogik. I: Karsten Gynther (red.): Didaktik 2.0. Akademisk forlag Morten Overgaard Nielsen og Erik Terp (2009): Anvendt hf – inspiration til anvendelsesorientering. Undervisningsministeriet Jens Jørgen Hansen og Dorthe Carlsen, UC Syd


Download ppt "Netværksseminar ”Anvendelsesorienteret undervisning”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google