Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Svømning i den danske folkeskole Pilotprojekt i tre danske kommuner Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Svømmeunion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Svømning i den danske folkeskole Pilotprojekt i tre danske kommuner Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Svømmeunion."— Præsentationens transcript:

1 Svømning i den danske folkeskole Pilotprojekt i tre danske kommuner Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Svømmeunion

2 Pilotprojekt, første del •I samarbejde med Syddansk Universitet •Kortlægning af svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole •Undersøgelsen viser, at 88 % af kommunerne i Danmark tilbyder deres elever svømmeundervisning i vand. De kommuner, som ikke tilbyder eleverne svømmeundervisning, giver den begrundelse, at kommunen ikke har en svømmehal eller at skolerne selv har fravalgt muligheden.

3

4 Har kommunen planer om at spare undervisningen væk? - uddybelser •”Kommunens svømmehal lukkes pr. 1. juni 2011 grundet besparelser i kommunen” •”Kommunen ønsker at udbyde svømmeundervisning i vand. Har ikke været til diskussion” •”Politisk ønsker man ikke at spare på svømmeundervisningen, men skolerne har fremsat forslag om det” •”Men vi har ambitioner om at spare på undervisningen og samtidig give et bedre tilbud” •”Har været oppe og vende som spareforslag, men er blevet taget af bordet hver gang fra politikernes (og andres) side” •”Det er op til den enkelte skole”

5

6 Har kommunen planer om at lade svømmeklubber eller andre stå for svømmeundervisningen? -Uddybelser fra nej og ved ikke •”Men der er samarbejde med klubber ift. kompetenceudvikling af svømmelærere + årligt kursus i svømmehallen” •”Har selv personale til denne del. Indgår dog samarbejde med svømmeklubberne omkring uddannelse af svømmelærerne” •”Ingen konkrete overvejelser, men der snakkes med svømmeklubberne” •”Vi har netop fået henvendelse fra vores svømmeklub, så vi skal se på om det kunne være en mulighed” •”Vi er nysgerrige på at høre, hvordan det er gået i kommuner, hvor det har været praktiseret”

7 Sammenfatning •Rapporten giver et broget billede af skolesvømningen •88 % af skolerne har skolesvømning – men hvad med resten? •Flere kommuner har overvejet at stoppe skolesvømningen, men har bibeholdt den… indtil videre! •Der er risiko for, at vilkårene for svømmeundervisningen i folkeskolen kan blive vendt op og ned i forhold til de udfordringer, kommunerne står overfor. •Nogle kommuner er interesserede i og nysgerrige efter at vide, hvordan der kan samarbejdes med svømmeklubber.

8 Pilotprojekt, anden del •Praktisk forløb •Fra skolestart til juleferie 2011 •4.+ 5. klasser •Odense Kommune – OSLF (3 instruktører) •Faaborg-Midtfyn Kommune – Ringe SvømmeKlub (2 instruktører) •Aalborg Kommune – Aalborg Svømmeklub (2 instruktører)

9 Evalueringsrapport •Syddansk Universitet har i anden del af projektet foretaget en komparativ undersøgelse af svømmeundervisningens kvalitet og effektivitet i de tre deltagende kommuner •Undervisning forestået af klubtrænere og folkeskolelærere med svømmelæreruddannelse •Der er målt på to parametre: 1.Underviserne og deres pædagogiske og didaktiske kompetencer i forbindelse med planlægning og gennemførelse af undervisningen 2.Eleverne og deres læring af færdigheder, tilfredshed med undervisningen, motivation, engagement mv. Der er desuden i rapporten en økonomisk udregning af tre modeller af skolesvømning

10 Konklusion

11 •Hmmm…. •Men men men… –Instruktørerne i svømmeklubberne har ydet en rigtig god indsats, som de kan være stolte af! –For eleverne er det vigtigt, at den der underviser dem har gode faglige og personlige kompetencer – at de kan li’ dem. –Svømmetrænerne har ikke den samme pædagogiske baggrund som lærerne, men formår alligevel at være på samme niveau rent pædagogisk –Der er mulighed for at indgå nye partnerskaber mellem skole og svømmeklub

12 Næste skridt… •Partnerskaber –Svømmeklubber kan give god undervisning og sparring til kommuner/skoler –Ved partnerskaber har begge ”lejre” et ejerforhold til projektet –Svømmeklubben kan hjælpe med •Undervisning •Uddannelse af lærerne – bl.a. sikkerhedsmæssigt •Inspiration til lærerne •Jeres forslag!


Download ppt "Svømning i den danske folkeskole Pilotprojekt i tre danske kommuner Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Svømmeunion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google