Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Svingninger & Bølger Sidste Chance.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Svingninger & Bølger Sidste Chance."— Præsentationens transcript:

1 Svingninger & Bølger Sidste Chance

2 Svingninger 1 Definition;
En svingning er når pendulet bevæger sig fra den ene yderstilling over til den anden yderstilling og tilbage igen. Afstanden mellem yderstilling og hvilestilling klades for Amplituden Vi siger at pendulet foretager en dæmpet svingning, der som amplituden aftager gradvis. Den tid som det tager pendulet at udføre en svingninger kaldes for; Svingningstiden (T) og måles i sekunder.

3 Svingninger 2 FAQ for et pendul
Jo kortere pendulsnoren er, jo hurtigere svinger pendulet. - Jo kortere er svingningstiden. To penduler med sammen snorlængde og forskellig masse svinger lige hurtigt.

4 Svingning og energi omsætning 1
Definition; I et svingende system vil energien veksle mellem Kinetisk og Potentiel energi. Kinetisk energi = Bevægelse Potentiel energi = Beliggenhed

5 Svingning og energi omsætning 2
Husk følgende; Når et pendul tilføres kinetisk energi, øges både farten og amplituden, - men svingningstiden forbliver uforandret.

6 Frekvens – Hyppighed 1 Definition;
Frekvens = Antal svingninger pr. sekund. Hvor imod; Svingnindstiden = Antal sekunder pr. Svingning.

7 Frekvens – Hyppighed 2 Derfor kan vi sige;
Når frekvensen gøres større, bliver svingningstiden samtidig mindre – og omvendt. f Omvendt proportionale T

8 Resonans 1 Definition; Et svingende system (pendul) har en egenfrekvens Hvis vi overføre denne til et andet system siger vi; At der er resonans mellem to svingende systemer, hvis de svinger i takt med sammen frekvens, således at der kan overføres energi mellem dem.

9 Resonans 2 Grundliggende kan vi antage følgende;
”Det at svingning i ét system kan fremkalde svingninger hos et ligende system, hvis dette har omtrent samme egenfrekvens.” I musik instrumenter udnyttes resonans til at forstærke og forfine lyden – tænk på stemme gaflen. I Bygnings konstruktioner f.eks. Bror skal resonans undgås idet svingningerne belaster og evt. Ødelægger konstruktionen – tænk på broen.

10 Bølger Sidste Chance

11 Bølger 1.Definition; En bølge er transport af energi.
F.eks. Hvordan en bølge udbreder sig i et vandkar. 2. Definition; En bølge er en svingning, som kan udbrede sig gennem et stof. 3. Definition; En bølge indeholder ernergi – svingningsenergi – som tranporteres afsted med bølgen.

12 Periodiske bølger 1 1.Definition;
Afstanden mellem to bølge toppe eller dale kaldes for bølgelængde 2.Definition; Bølger med samme bølgelængde kaldes for periodiske bølger

13 Periodiske bølger 2 Husk på Frekvens = Hyppighed.
Hvis en svingning er ligmed en bølgelængde. Kan vi sige at en bølges frekvens angiver antallet af bølgelængder pr. sekund.

14 Bølgers hastighed 1 Vi siger at periodiske bølger, er bølger som udbreder sig med sammen bølgelængde. Ergo må de have samme fart!

15 Bølge formlen 1 Fart = Bølgelængde * Frekvens
Vigtigt at tænke på omvendt proportionalitet. Fordi når frekvensen fordobles, så halveres bølgelængden.

16 Bølger og stof 1 Når en bølge bevæger sig gennem forskellige stoffer, er frekvensen uforandret, mens farten bliver en anden for hvert stof- og dermed bliver bølgelængden også en anden.

17 Bølger og stof 2 Dersom vi bevæger os igennem forskellige stoffer med forskellige molekyle tæthed. Derfor husk følgende; En bølge fart påvirkes ikke af, at den mister eller får tilført ernergi – ernergien påvirker kun bølgens amplitude.

18 Bølge egenskaber 1 Definition(er); 1. Bølger kan gå igennem hinanden.
2. Når bølger går gennem hinanden vil de enten forstærke eller vække hinanden – Denne egenskab kaldes for interferens. Fordi når bølger interfererer, aflever de ikke deres energi til hinanden – og de kan derfor forsætte som om intet er hændt. Derfor kan bølger med samme frekvens danne interferens triber. 3. Bølger kan bøje om hjørner.

19 Bølge formlen 2 Beregning af bølgellængden vha. Følgende formel
Hvor d er afstanden mellem bølgekilderne. Hvor x er afstanden de to nærmeste interferensstriber. Hvor L er afstanden mellem bølgekilderens forbindelseslinie og interferensstriberens forbindelseslinie

20 De to bølge typer Definition;
1. En tværbølges amplitude er på tværs af bevægelsesretningen. 2. En længdebølges amplitude er langs bevægelsesretningen.

21 Stående bølger/reflektion 1
Stående bølger dannes ved interferens mellem modsat rettede periodiskebølger med samme amplitude og frekvens, Stående bølger kan kun dannes ved bestemte frekvenser, der kaldes for resonans frekvenser – disse afhænger af stoffe som de udbreder sig i. Afstanden mellem to knudepunkter svare til en halv bølgelængde.

22 Stående bølger/reflektion 2
En stående bølge er ikke en fremskridende bevægelse – det har derimod de to modsat rettede bølger, som interfererer, og den ved danner en stående bølge De stående bølger opstår, når de periodiske bølger fra vibratoren interfererer med de periodiske bølger, som bliver reflekteret.


Download ppt "Svingninger & Bølger Sidste Chance."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google