Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Industrielle udfordringer til byggeriets ledelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Industrielle udfordringer til byggeriets ledelse"— Præsentationens transcript:

1 Industrielle udfordringer til byggeriets ledelse
v./ Søren Wandahl, Adjunkt ved Institut for Produktion, Aalborg Universitet

2 Dagens program Indledning, bl.a. om Institut for Produktion
Hvad det vil sige, at noget er industrialiseret Udfordringer for industrialiseret byggeri Samarbejde og ledelse i industrien Byggeriets paradigmeskifte Fremtidens samarbejde i det industrialiserede byggeri

3 Baggrundsinformation
Uddannet civilingeniør i byggeri & anlæg, Master i byggeledelse, PhD i Value Management Underviser i virksomhedsøkonomi, driftsøkonomi, logistik, projektledelse og byggeprocessen Forsker i værdiledelse, kravspecifikation i programfasen, samarbejde i byggeriet og økonomiske konsekvenser af byggeri Mit bidrag omkring ledelse i industrielt byggeri: Mit fokusområde

4 Institut for Produktion
Tværfagligt ingeniørinstitut Alle former for produktion

5 Institut for Produktion
Tværfagligt ingeniørinstitut Alle former for produktion

6

7 Institut for Produktion
Tværfagligt ingeniørinstitut Alle former for produktion

8 Institut for Produktion
Tværfagligt ingeniørinstitut Alle former for produktion

9 Institut for Produktion
Tværfagligt ingeniørinstitut Alle former for produktion

10 Institut for Produktion
Tværfagligt ingeniørinstitut Alle former for produktion

11 Institut for Produktion
Tværfagligt ingeniørinstitut Alle former for produktion God synergi – lære af og inspirerer hinanden Uddanner: Industri ingeniører med tre profiler: VS, VT og GF Byggeledelse

12 Kan byggeriet lære af industrien og omvendt?
Der er bred enighed om at byggeriet kan lære af industrien …men byggeri er jo helt anderledes end produktion af biler, mælk og computere …jo, men ikke så meget anderledes end skibe, film samt alle andre industrielle udviklingsprocesser De kan ikke lære os at bygge huse, men måske at lede Kan industrien lære af byggeriet? Det er jo ikke noget vi normalt diskuterer …men jo det tror jeg godt de kan Fx mht. outsourcing – det har industrien svært ved at styre I byggeriet har vi jo altid outsourcet til en masse underleverandører.

13 Industrielt byggeri? Hvad vil det sige at noget er industrielt?
”En erhvervsgren der bygger på fremstilling og forædling af produkter i stort omfang, især ved hjælp af maskiner på fabrikker” Det modsatte af industri er håndværk! Er byggeriet industrialiseret? Meget af det, der foregår på byggepladsen er rent faktisk en montage af system-komponenter og systemer, der er fremstillet andre steder: betonelementer, badeværelser, facader, døre, vinduer, inventar, elevatorer og elektriske systemer, for blot at nævne nogle stykker. Denne vej kan man se som en industrialisering, og vi vil helt sikkert se, at en væsentlig del af udviklingen går denne vej Men hvad med det resterende arbejde på byggepladsen Kan og skal det også industrialiseres?

14 Hvor falder fortjenesten?
Omkostningsstruktur for byggevirksomheder (BYG)

15 Hvor falder fortjenesten?
Resume af rådgivende ingeniør-virksomheders regnskabstal (COWI, Rambøll, Carl Bro, Niras)

16 Hvor falder fortjenesten?
Omkostningsstruktur for byggematerialevirksomhed

17 Industrielt byggeri – et tema i Danmark
”Besparelsen ligger i bygge- processen – ikke i lav løn. Derfor kan det godt lade sig Gøre i Danmark” Industrielt byggeri = masse- producerede moduler på fabrik

18 Hvad er egentlig processen i byggeriet?

19 Hvilke udfordringer har vi i processen?
”Over the Wall” syndromet Der er dog også potentiale i produktkæden! Spild, teknologi, effektivisering, materialer, mm.

20 (Evbuomwan and Anumba, 1998)
Byggeriets mur The Over the Wall Approach (Evbuomwan and Anumba, 1998)

21 Hvilke problemer skaber muren
Dårlig downstream kommunikation Umulig upstream respons Mister ofte kundes krav og værdier til produktet Spild i form af ekstra tid til at starter op efter overddragelsen Design og udførelsesændringer forhindres Fagopdeling ”Hvor går grænsen” for ikke udførende

22 Thi kendes for ret

23 Konsekvenser af den nuværende situation
Betyder dårlig ledelse og samarbejde at vi får dårlig produktivitet, effektivitet og kvalitet? Når ledelsen ikke er effektiv og koordinerende sker der pludselige hændelser og brandslukning

24 Det var problem-stillingerne – lad os nu kigge på mulige løsninger

25 Samarbejde og ledelse – en vej til industrialisering!

26 Hvad er tendensen i industrien?
Det vil være godt med en forklaring af hvad de 2 * 3 elementer egentlig er

27 Udbyttet af industriens bevægelse
Postulat 1: Byggeriet kan ikke opnå samme produktivitetsforbedring, før der sker en højere grad af industrialisering. Det skyldes 1) Mange mennesker i produktionen 2) Vi arbejder allerede rimeligt effektivt Her ved dette postulat kan jeg godt fyre en bredside af mod byggeriet og specielt lean bevægelsen – det vil kun forbedre marginalt – vi skal anskue byggeprocessen på en radikalt ny måde. Arbejdskraftproduktivitet, dvs. produktionsoutput i kr. i forhold til medgået arbejdstimer

28 Et paradigmeskifte er nødvendigt

29 Samarbejde mellem virksomheder = Supply Chain Management
Hvordan samarbejder industrien Bhote – danfoss udvælgelse af suppliers, Toyota og Johari Altså netværkssamarbejdet.

30 Hvordan samarbejder og organiserer vi os i byggeriet i dag?
Hvad pokker skal jeg sige til den her?

31 I dag  fremtiden Partnering er udviklingen i dag.
Partnering – Samarbejdsform i udvikling 1: ”Partnering” – kunde og entreprenør (TE i samarbejde) (før 2000) 2: Partnering (projekt) – kunde, arkitekt, ingeniør og entreprenør (2000 ) 3: Partnering (projekt) – fagentreprenør og leverandør inddrages nu (2003 ) 4: Partnering på byggepladsen – Formænd og håndværkere inddrages (2004 ) 5: Strategisk partnering – langsigtede samarbejder af leveranceteams (200? )

32 Partnering giver ”gode” resultater
Partnering har i Danmark været brugt på mere end 100 byggeprojekter Der er positive resultater Udenlandske erfaringer viser det samme Her skal der være nogle udklip fra bygherrens tilfredshed med partnering Dernæst skal der lige komme en graf henover med produktivitetsudikling for at nævne at vi blot effektiviserer den trehjulet cykel

33 3. Generations partnering – strategiske samarbejder
1. generation (projekt partnering) Fælles målsætninger, åbne beslutninger, konfliktløsning, målbare mål 2. generation Strategiske samarbejder med en bygherre og en gruppe af specialister. Arbejder sammen på flere projekter Bygger på: strategi, medlemskab, integration, benchmarks, etc. 3. generation ”..the industry becomes a modern industry…” Strategiske netværk mellem virksomheder Bygherren står uden for som en kunde Disse netværk kan håndtere hele processen Tid: 10-40% Pris: 5-30% Tid: 50% eller mere Pris: < 40% Tid: < 80% Pris: ca. 50%

34 3. Generations partnering
Ressourcebassin: Netværk af virksomheder Formaliseret langsigtet samarbejde Har en kernekompetence En virksomhed kan godt deltage i flere bassiner – blot de ikke er konkurrerende Postulat 2: I det industrialiserede byggeri vil der være færre små virksom- heder. Der vil i stedet for være ressourcebassiner med specialiserede leveranceteams

35 Vi har en vision Jyllands-Posten Foto: Thomas Priskorn

36 En maler kom forbi…

37

38

39 Den nye byggeproces

40 Med andre ord… En byggeproces hvor bygherren kan koncentrere sig om:
At tage aktiv del i byggeprogrammets tilblivelse At tage aktiv del i at skitsere konceptet (pre design) Men projektteamet kontrolerer processen og producerer det færdige produkt uden indblanding fra bygherren

41 Processen var gnidningsfri og produktet er “top dollar”
Postulat 3: Hvis/når fremtidens industrielle byggeproces slår igennem får vi en mindre aktiv bygherrerolle og mere styring og kontrol fra supply teamet Jyllands-Posten Foto: Johan Mikkelsen

42 Til dem der vil vide mere…
Centralt emne på Institut for Produktion (Brochure) Anlægsteknik 2 – styring af byggeprocessen Afgangsprojekter Kontakt er velkommen: Søren Wandahl Institut for Produktion

43 Det var sådan set de sidste ord her fra –
Nu er der fri diskussion.

44 Udvikling: år 1683 til 2007 !!! Det kunne også være sjovt at uddele denne


Download ppt "Industrielle udfordringer til byggeriets ledelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google