Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan får vi bedre læsere?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan får vi bedre læsere?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan får vi bedre læsere?
Faglig undervisning af ordblinde og læsesvage Faaborg, 25. august 2011 Ina Borstrøm

2 Plan for den næste times tid
Hvad er læsning? Hvad er læse- og stavevanskeligheder? Hvordan hjælper man den læsesvage i undervisningen? Eksempel på arbejde med læseforståelse i praksis

3

4 Læsning = Afkodning x Forståelse
Hvad er læsning? Læsning = Afkodning x Forståelse

5 Hvad er ordblindhed? Det danske nationalleksikon
Ordblindhed, dysleksi Markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. (Elbro 1994)

6 Kernesymptomer Specifik indlæringsvanskelighed
Neurobiologisk oprindelse (arveligt/medfødt) Usikker ordgenkendelse – stavning – afkodning Skyldes fonologiske vanskeligheder Uventet i forhold til kognitive evner og undervisning

7 Højtlæsning af nonord jir tyfd sgå

8 Sekundære konsekvenser
Ringe læseforståelse Manglende læseoplevelser Lille ordforråd Begrænset baggrundsviden

9 Hvornår læser man godt nok?
En definition af læsning At læse er at genskabe betydningsindholdet af en tekst på basis af en identifikation af de enkelte ord i teksten og en aktivering af læserens forhåndsviden om tekstens emne (Elbro, 2001). En definition af funktionel læsefærdighed At benytte skriftlig information til at kunne fungere i samfundet, til at opnå sine mål og til at udvikle sin viden og sine potentialer (SIALS, 1995).

10 Hvad ved vi om danskernes læsning?
”Danskernes læsefærdighed” 9-15% funktionelle analfabeter i DK ca danskere ( ) Hvordan synes vi selv, det går? 28% virkelig godt 47% temmelig godt 23% nogenlunde 1% ikke særlig godt 0% dårligt

11 Er vi jubeloptimister? SIALS Hvor mange klarer sig internationalt?
50% i læsning 66% i dokumentforståelse 75% i regning 50%-75% blandt de kort – eller uuddannede i Norden

12 Gør det noget? Hvor mange? Hvem er det? Gør det noget?
Knap halvdelen af os voksne danskere er læsehandicappede i et informationssamfund Hvem er det? Elever i ordblindeundervisning er svagest. Læsekursister på niveau med elever på teknisk skole og AVU-elever på VUC. Gymnasieelever bedst. Gør det noget? 10% dårligste i funktionel læsning af dagligdags tekster på AVU  6 dansk * 1 . Ingen blandt de 10 procent dårligste læsere scorede mere end 7. Læsere med funktionel læsning over middel  9 eller 10 dansk * 1. Læsefærdighed spiller en større rolle end fx forældres uddannelsesniveau, socioøkonomiske forhold eller andet

13 Funktionelle læsefærdigheder blandt SOSU-elever
Over 60 % - har funktionelle læsevanskeligheder – problemer med dagligdags tekster Andre undersøgelser stærk sammenhæng mellem funktionel læsning og faglig læsning

14 Hvilken betydning får det i erhverv?
Ikke nye læsekrav i samme job men i uddannelsen i andre jobfunktioner i jobrotation i efteruddannelse Derfor er det ikke en løsning at undervise udenom teksten

15 Den sikre læser har automatiseret afkodning god sprogforståelse
erfaring med læsning kendskab til forskellige tekster

16 Birkeblad?

17 Niveauer i læseforståelse
Jesper har brug for et solidt morgenmåltid, for det bliver en anstrengende dag. Først skal han i skole, så skal han til løbetræning i skoven kl 2 timer senere skal han tilbage på skolen og holde elevsamtaler i sin klasse.

18

19 Tekstens struktur XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. X. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

20

21

22 Hvad gør fagtekster svære?
Tekstniveau Abstrakt >< konkret billeder figurer > < tekst modeller og tabeller Sætningsniveau Ordniveau Nominaliseringer Uforklarede fagtermer Krav til elevernes ordkendskab

23 abstrakt >< konkret
I løbet af de første leveår udvikler mennesket bevægemønstre, der efterhånden foregår helt automatisk og under mindst mulig anvendelse af kraft. …… Hvis du f.eks. skal hjælpe en borger op fra en stol, er det vigtigt, at borgeren læner sin overkrop frem.

24 Gaffeltruck - Indledning
”Lærebogen er inddelt i en række kapitler, som gennemgår følgende emner: - Opbygningen af gaffelstabler og gaffeltruck Hvordan du kører med gaffelstabler og gaffeltruck, optager og afsætter gods i forskellige typer reoler, containere osv.”

25 Billeder figurer >< tekst

26 Tekst ><billede side 17

27 modeller og tabeller

28 Eksempel side 93

29 Uforklarede fagtermer

30 Tyngdepunktsafstanden?

31 indholdsfortegnelse

32 Side 82

33 Nominaliseringer Forflytning Under forflytninger anvendes vægtoverføring frem og tilbage i gangstående stilling eller fra side til side i bredstående stilling.

34 Nominaliseringer

35 Eksempel side 59

36 Krav til elevernes ordkendskab
Friktion Når man skubber, trykker man samtidig automatisk lidt nedad og øger derved gnidningsmodstanden. Når man trækker løfter man samtidig lidt op, og derved mindskes gnidningsmodstanden.

37 Faglig læsning er… …tilegnelse af viden gennem læsning af tekst

38 Funktionel læseudvikling
faglig læsning fleksibel læsning flydende læsning teknisk læsning

39 Læs smart – konkret eksempel
Eleverne må forbedre læseforståelsen ved at lære at udnytte tekstens struktur udlede ordbetydninger fra teksten styre, regulere og evaluere egen læsning

40 LÆS SMART Ida i hønsegården Hun havde aldrig tidligere prøvet at få 2 æg. Fiasko i finalen Ida havde aldrig tidligere prøvet at få 2 æg. 1. Kom godt i gang

41

42

43 LÆS SMART – projektundervisning
1. Kom godt i gang

44 LÆS SMART 2. Lær nye ord

45 LÆS SMART –projektundervisning
stabilitet 2. Lær nye ord

46

47 LÆS SMART - projektundervisning
3. Få styr på teksten

48 LÆS SMART - projektundervisning
4. Husk hvad du læser

49

50 Opsamling Tilbyd kompensatoriske hjælpemidler
Anvis tilbud om ekstra læsetræning Sørg for at teksterne er læsbare Lær eleverne at læse smart

51 LÆS SMART 1. Kom i gang 2. Lær nye ord 3. Styr på teksten
4. Husk hvad du læser

52 Læring er en flertrinsraket
Introduktionsfasen Modelfasen Afprøvningsfasen Konsolideringsfasen Implementeringsfasen


Download ppt "Hvordan får vi bedre læsere?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google