Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan nedbrydes barriererne?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan nedbrydes barriererne?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan nedbrydes barriererne?
Barrierer i plejesystemet – der vanskeliggør fokus på god mundhygiejne som et væsentligt bidrag til sundhedsfremmme-indsatsen for ældre. Hvordan nedbrydes barriererne?

2 Hvem er jeg? Hanne Jensen, Udviklingssygeplejerske på Birgittehjemmet, Hillerød Kommune Sygeplejerske (1988) Bl.a. Intensiv afdeling, Hjemmepleje, Plejecenteret Birgittehjemmet. Udviklingssygeplejerske og Klinisk Vejleder Tovholder på plejecentret Birgittehjemmets undervisning, introduktion af nye medarbejdere og projekter f.eks ”Husk lige tandbørsten” Børster tænder 2 gange om dagen 

3 Husk lige tandbørsten 2 minutter kan redde liv
Pilotprojekt på Birgittehjemmet april til juni herefter implementering

4 Baggrund Mundhygiejne har altid været en del af plejen
Tilbagemelding fra Omsorgstandplejen var, at dette område kunne forbedres En områdelederne på plejecentret ønskede at forbedre Klinisk retningslinje ( national) 2011 Risiko for nedsat appetit, nedsat lyst til at være social, smerter, livstruende infektioner osv. Flere ældre har egne ( kostbare) tænder

5 Hvornår bliver tandbørstning et problem?
Problemet opstår, når det ældre menneske får funktionstab: finmotorik, syn, demens Medicinpåvirkning -> nedsat spytsekretion Nogle ældre er ikke klar over deres behov for hjælp 10% af en gruppe ældre med funktionstab, der havde omsorgstandpleje gav udtryk for at de havde behov for hjælp til tandbørstning

6 Hvad skal Plejepersonalet kunne?
Prioritere tandbørstning og mundpleje i hverdag, hvor medarbejderen skal hjælpe helt eller delvist med personlig pleje, væske, hudpleje, rydde op i boligen, toiletbesøg, kontakt til pårørende, dokumentation, mad og måltider m.m. Tage initiativ og anvende socialpædagogiske metoder Skabe en god og rar stemning Have kendskab til den enkelte beboers behov for hjælp til tandbørstning og de aktuelle redskaber

7 Mundhygiejne kan være vanskelig fordi:
Munden er et privat område Det er et grænseoverskridende område at få hjælp til (– og at hjælpe med) Nogle tænker, at det ikke er så vigtigt at få børstet tænder Eksperterne (Omsorgstandpleje og tandlæge) er ikke en del af plejehjemmets dagligdag Omsorgstandplejen kan ikke lave de helt store reparationer, hverken af tænder eller proteser -> desillusion og opgivenhed

8 Særlige problemer for mennesker med demens
Glemmer om tænderne er børstet Kan ikke opsøge behandler ved behov Hjælp til tandbørstning kan opleves som overgreb Svært at tilpasse sig forandring – f.eks ny protese Demente har i gennemsnit 7 huller, når de får demensdiagnosen -> destruktion af tænder: smerter, tyggefunktion, værdighed

9 Pilotprojktet Det startede med en National Klinisk retningslinje fra Clearinghouse Fik 12. modulstuderende, Intern tandplejer, sosu aftenvagt med i styregruppe Undervisning til alle vagtlag i en time med plancher og instruktion, tandbørster til alle Screening og rescreening af 12 i demensafsnit Anbefaling af el-tandbørster Indkøb af pandelamper og Zendiumbrochurer

10 Pilotprojekt - fortsat
Med på beboer – familieaften Mapper på afdelingerne Opfølgning omkring dokumentation i plejeplan Intern vejledning Opfølgning på husmøde

11 Screening Rescreening

12 Konklusion på projektet og forskningen
Du kan øge det ældre menneskes livskvalitet og helbredstilstand ved at hjælpe dem med 2 minutters tandbørstning hver dag. Brug evt. pædagogiske tricks; syng, dæk spejl, tidspunkt… De svage ældres tand og mundproblemer kan forbedres af dig i løbet af uger Gerne el-tandbørste

13 Implementering på Birgittehjemmet
Fast undervisning ved tandplejer 1 time gange om året Omsorgstandplejen er gået ind i projektet, de kommer og laver individuel billedkortinstruks sammen med kontaktpersonen Mundpleje grundigt beskrevet i plejeplan Vejledning i mundpleje ved behov af tandplejer

14 Plejecentret og omsorgstandplejen i Hillerød
Omsorgstandplejen kommer og stiller deres klinikbus op – en gang om året Vedligeholdende og akutte opgaver Fotokort sammen med kontaktperson og beboer

15 Billedkort hos beboere tilknyttet omsorgstandplejen

16 Læring Projektet blev bedre af, at vi var en tværfaglig styregruppe
Ubrugte kompetencer kommer i spil 12 modul studerende var en vigtig drivkraft igennem hele pilotprojektet Implementering kræver stor udholdenhed Implementering fra National Klinisk Retningslinje til hverdagspraksis i Hillerød Den gode historie, kan bringe positiv presse

17

18 Clearinghouse

19 Betydning for hverdagen
Forbedring af tandstatus ved næste besøg af omsorgstandplejen Projektet har gjort, at vi fastholder en forståelse og italesættelse af at tandbørstning er en vigtig del af plejen Fortsat undervise nye Det går ikke af sig selv! Får ikke snakket sammen omsorgstandpleje og plejepersonale

20 Hvilke muligheder har vi ?
At øge den tværfaglige indsats Tandpleje og mundhygiejne som et fast undervisningstilbud i hjemmepleje og på plejecentre – omsorgstandplejens teoretiske viden om tand- og mundpleje og omsorg sammen med plejeplersonalets socialpædagogiske ideer til kreative løsninger Altså : Hvordan børste tænderne og hvordan få det til at lykkes hos den borger, der ikke vil?

21 Hvordan nedbryde barrierer?
Snakke sammen  - forskellig faglighed Prøve at gøre det, der er muligt – hvilken lille ting kan vi gennemføre? Inddrage alle niveauer ( ledere – plejepersonale) Medinddrage borgeren og evt. pårørende Grundlæggende og gentaget undervisning Dele viden og inspirere

22 Baggrund: http://www.tannlegetidende.no/dntt/pdf2005/P05 -15-912-5.pdf
/Broschyrer/Brochurer-prof- dk/6033_Zendium_mundpleje.pdf Klinisk retningslinje til identifikation af behov for mundpleje og udførelse af tandbørstning hos voksne hospitalsindlagte patienter mundpleje-slutversion pdf Vivian A Voldgård; Dårlige tænder er omsorgssvigt Jeanette Borchersen; Husk lige tandbørsten


Download ppt "Hvordan nedbrydes barriererne?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google