Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter ahlburg Dagkirurgisk center Aarhus Universitetshospital

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter ahlburg Dagkirurgisk center Aarhus Universitetshospital"— Præsentationens transcript:

1 Peter ahlburg Dagkirurgisk center Aarhus Universitetshospital
Børn – operation på dagkirurgisk afdeling eller central operationsgang ? Peter ahlburg Dagkirurgisk center Aarhus Universitetshospital

2 Dagkirurgi 1: Hospital integreret 2: Selvstændig på hospitalet
3: Selvstændigt free standing 4: Privat praksis

3 Hospitalsintegreret Designet til indlagte Fysiske barrierer
Ikke selvstændigt dedikeret personale Aflysning pga alvorligt syge og akutte Svært at etablere velfungerende teams

4 Selvstændigt Gode patientforløb Korte afstande Dedikeret personale
Cost-effektive Egen ledelse Back-up?

5 Privat praksis Gode patientforløb Korte afstande Dedikeret personale
Cost-effektive Sikkerhed? Indlæggelse?

6 IAAS anbefalinger Selvstændige In hospital Free standing

7 Anbefalinger nævner ikke børn specifikt
Men hvorfor skulle det nævnte ikke gælde børn?

8 Dagkirurgiske børn skal opereres i dagkirurgiske afsnit
Men skal alle dagkirurgiske afdelinger have børn?

9 Hvad er specielt for børn?
Anæstesi Regionale teknikker Smertebehandling Plejen Angst Kommunikation/information Familien med Specielle faciliteter til børn Kirurgen?

10

11 Børn og præoperativ angst

12 Børn og præoperativ angst
Baggrund Ca. 65 % af børn, der kommer til operation og bedøvelse er stressede og angste (Sadhasivam, Senthilkumar ( ). "Real-time assessment of perioperative behaviors and prediction of perioperative outcomes". Anesthesia and analgesia 108 (3) Præoperativ angst hos børn er multi faktorielt og kompleks (Davidson A, McKenzie I. Distress at induction: prevention and consequences. CURR OPIN ANESTHESIOL ;24(3): ) Kræver mere smertestillende medicin Øget risiko for PONV Udvikle postoperative adfærdsændringer (Karling M, Stenlund H, Hagglof B. Child behaviour after anaesthesia: associated risk factors. Acta Paediatr 2007 May;96(5): ) Efterfølgende har svært ved at møde sundhedspersonalet (Kain ZN, Mayes LC, Caldwell-Andrews A, Karas DE, McClain BC. Preoperative anxiety, postoperative pain, and behavioral recovery in young childreundergoing surgery.) Pediatrics Aug;118(2):

13 Børn og præoperativ angst
Metode Måleredskab før indlæggelse: SPENCE angst skala for de 2-7 årige og til 7-12 årige ‘mit barn har mareridt om at være væk fra mig’ ‘mit barn bekymrer sig’ Redskab, der screener for generaliseret angst hos barnet. Udfyldes af forældrene

14 Børn og præoperativ angst
Metode Scoringsredskab ved anæstesiindledning: m-YPAS: 5 dimensioner, som udtryk for angstpræget adfærd hos børn Børnenes grad af angst registreres i induktion 1, induktion 2 og induktion 3 I hver induktion er der ratere, som uafhængigt af hinanden observere og evaluere barnets grad af angst

15 Børn og præoperativ angst
Metode Efter indlæggelse: Post Hospital Behavioral Questionnaire ‘Har dit barn svært ved at bestemme sig? Har dit barn mareridt eller vågner op og græder?’ Sammenligner børns adfærd før og efter indlæggelse

16 Børn og præoperativ angst
Afsnit Antal børn Køn Alder score Anæstesi afsnit 1 17 3 piger/14 drenge  7.7 år 55.39 Dagkirurgi 18 8 piger/10 drenge  8.8 år 37.55 -Anæstes afsnit 2 5 2piger/3 drenge  9.2 år 50.83

17

18 Smertebehandler vi børn ’godt nok’?
Usikkerhed blandt sygeplejerskerne om kvaliteten af smertebehandling til børn Studier1, 2, 3 viser, at 39-51% har en smertescore ≥4 1 Fortier MA, MacLaren J, Martin SR et al. Pediatric pain after ambulatory surgery: Where’s the medication? Pediatrics 2009;124:e588-95 2 Wennström B, Törnhage C-J, Nasic S et al. The perioperative dialogue reduces postoperative stress in children undergoing day surgery as confirmedby salivary cortisol. Paediatr Anesth 2011;21: 3 Vincent CVH, Denyes MJ. Relieving children’s pain: Nurses’ abilities and analgesic administration practices. J Pediatr Nurs 2004;19:40-50

19 Hvorfor smertebehandler sygeplejersker ikke børn ’godt nok’?
Usikkerhed blandt sygeplejerskerne om hvordan børn smertebehandles Det er vist3, at sygeplejersker handler efter intuition og erfaring – ikke efter smertescore 3 Simons J, Mosely L. Influences on nurses’ scoring of children’s post-operative pain. J Child Health Care 2009;13:101-15

20 Kan man måle børns smerter ?
Manglende smertescoring og dokumentation er en af barriererne for sufficient smertebehandling Der findes forskellige metoder til at smertescore børn4 4 Newman CJ, Lolekha R, Limkittikul K et al. A comparison of pain scales in Thai children. Arch Dis Child 2005;90:269-70

21 Hvor ondt har børnene? 428 → 462 64% 17% 10% 5% 3% 1% →
64% % % % % 1% → 75% % % % % 1% Instruktion til barnet: Ansigtet her (0) viser: ’jeg har ikke ondt’. Ansigtet her (10) viser: ’jeg har allermest ondt’. Peg på det ansigt, som viser, hvor ondt du har lige nu. Til personalet: Brug ikke ord som ’glad’ og ’trist’. Vær specifik når du spørger til barnets smerte, - f. eks: Hvor ondt gør det i foden? 19% af børnene har en smertescore på ≥3 → 15% af børnene har en smertescore på ≥3 9% af børnene har en smertescore på ≥5 → 7% af børnene har en smertescore på ≥5 Der er en middel smertescore på 2 efter postoperativ smertebehandling 21

22 Tilfreds!!!?

23 Anæstesi Følgende er hovedfunktioner: 1: Anæstesi til børn ≥ 2 år og < 10 år og ASA ≤ 2 til såvel akutte som elektive mindre operative indgreb (kirurgi med knivtid < 2 timer) 2: Kortvarig anæstesi på maske (ikke larynxmaske eller intubation) til børn < 2 år og ASA ≤ 2 til elektive mindre operative indgreb 3:Anæstesi til personer ≥ 10 år Specialevejledning for anæstesiologi

24 Fælles for alle nedenstående områder i specialet anæstesiologi er, at det bør
være muligt at få assistance umiddelbart fra en speciallæge i anæstesiologi. Anæstesi til børn bør kun ske på sygehuse med både fælles akutmodtagelse og pædiatri. Der forudsættes, at den enkelte speciallæge varetager i størrelsesordenen 300 anæstesier til børn pr år. Specialevejledning for anæstesiologi

25 Ved anæstesi til børn bør der desuden være plejepersonale med erfaring og kompetencer i anæstesi til børn. Endvidere bør de rette faciliteter tilpasset børn være til stede. Specialevejledning for anæstesiologi

26 Skal dagkirurgiske børn centraliseres?
Volumen? Dedikeret rutineret personale? Rette faciliteter Instrukser? Forskning og udvikling?

27 Det nye Universitetssygehus Aarhus
Alle børn skal på børnehospital ligegyldig hvad de fejler Pædiaternes ønske Selvstændigt dagkirurgisk afsnit hvor alle børn samles Nedlægges senge - mere dagkirurgi Længere åbent - flere og større indgreb Bør man samle børn til dagkirurgi et sådant sted?

28


Download ppt "Peter ahlburg Dagkirurgisk center Aarhus Universitetshospital"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google