Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Journal club for sygeplejersker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Journal club for sygeplejersker"— Præsentationens transcript:

1 Journal club for sygeplejersker
Vi vil skabe et miljø, hvor diskussion af sygeplejeforskningsresultater skal være en naturlig del af hverdagen.

2 Formålet for afdelingen
At videreudvikle og vedligeholde høj sygeplejefagligkvalitet i Neonatalklinikken og øge professionalismen i forhold til gennemførelse af forskningsaktiviteter. Ragnhild Måstrup

3 Målet for den enkelte med deltagelse
Blive bekendt med forskningslitteratur inden for neonatalsygepleje Blive dygtigere til at forholde sig nuanceret til dette Diskutere forskningsresultater Forståelse for forskningsprocessen og resultater Ragnhild Måstrup

4 Formål med deltagelse Inspirere til udvikling og anvendelse af forskning i praksis på GN Inspirere til evidensbasering af politikker, vejledningerne og instrukser Sikre anvendelse af forskningsresultater Ny viden kan formidles og kompetencer udvikles Udvikle det personlige engagement og motivationen Inspirere til evt. videreuddannelse Ragnhild Måstrup

5 Rammer Etablering af en monofaglig gruppe.
Ledes af 2 ph.d.-studerende. 6 eftermiddage på et år. Forberedelsespligt og mødepligt. Gruppestørrelse. Ragnhild Måstrup

6 Indhold Litteratursøgning Træning i kritisk læsning
Struktureret analyse og diskussion af artikler (kvalitative og kvantitative) af relevans for neonatalsygepleje Og lidt om statistik Ragnhild Måstrup

7 Statistiske begreber Gennemsnit Median Standardafvigelse Kvartiler
Konfidensinterval Normalfordelingskurve Signifikans Ragnhild Måstrup

8 Til nu Opstartet marts 2012 6 deltagere Gennemgået artikler:
Gitto E et al. Stress response and procedural pain in the preterm newborn: the role of pharmacological and non-pharmacological treatments. Eur J Pediatr Jun;171(6):927-33 Bergman NJ, Linley LL, Fawcus SR. Randomized controlled trial of skin-to-skin contact from birth versus conventional incubator for physiological stabilization in to 2199-gram newborns. Acta Paediatr Jun;93(6):779-85 Ragnhild Måstrup

9 Studietiden i timer pr uge hos 10 lægestuderende og 10 IT-studerende:
Lægestuderande IT-studerende 4 5 3 10 6 12 15 Beregn gennemsnit (mean) og median i hver gruppe. Beregn interkvartilafstande og standardafvigelse (variationen). Ragnhild Måstrup

10 Studietiden i timer pr uge hos 10 lægestuderende og 10 IT-studerende:
4 5 3 10 6 12 15 Sum = 50 50 Mean = 5 Median = 5 1,5 Ragnhild Måstrup

11 Studietiden i timer pr uge hos 10 lægestuderende og 10 IT-studerende:
Difference IT-stud 4 1 5 -1 -5 3 -2 10 6 12 7 15 Sum = 50 50 Mean = 5 Median = 5 1,5 Ragnhild Måstrup

12 Standardafvigelse: Beregn forskellen mellem hver værdi og gennemsnittet. Kvadrer forskellen og læg dem sammen. Divider med antal individer minus en. Beregn kvadartroden. Vores eksempel: Kvadraten på forskellene til gennemsnittet: Lægestud: = 4 4 / (10 – 1) = 0,44. Kvadratroden af 0,44 = 0,66 IT-stud: = 328 328 / (10 -1) = 36,44. Kvadratroden ur 36,44 = 6,04 Ragnhild Måstrup

13 Lægestuderende IT-studerende Sum = 50 50 Mean = 5 5 Median = 5 1,5
SD = ,66 6,04 95% af resultaterne: Mean ± 2SD 5± 2 x 0,66 5± 2 x 6,04 3,68 – 6,32 -7,08 – 17,08 Ragnhild Måstrup

14 Studietiden i timer pr uge hos 10 lægestuderende og 10 IT-studerende:
Lægestuderande IT-studerende 4 5 3 10 6 12 15 Interkvartilafstande = 25-percentil og 75-percentil Ragnhild Måstrup

15 Studietiden i timer pr uge hos 10 lægestuderende og 10 IT-studerende:
Lægestuderande IT-studerende 4 5 3 10 6 12 15 Interkvartilafstande (IQR) = 25-percentil og 75-percentil 0 - 11 Ragnhild Måstrup


Download ppt "Journal club for sygeplejersker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google