Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel
Formiddagens program Professionsetik Fra professionsetik til professionsideal DLF’s professionsstrategi Udfordringer i en krisetid… 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

2 Fra professionsetik til -ideal
15 år lang proces i DLF… 1997: Debatten indledes på kongressen 1998: Hovedstyrelsen iværksætter projekt ”professionsetik” 1998: Debatoplæg til kredsene udsendes 1998: Konference om emnet 1999: Der arbejdes på et nyt oplæg (2 arbejdsseminarer, hvor 50 lærere fra hele landet deltager. Der formuleres et professionsideal) 1999: Nyt oplæg, hvor bl.a. 50 lærere inddrages i processen : Medlemsdebat 2002: Kongressen vedtager idealet 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

3 Fra professionsetik til -ideal
15 år lang proces i DLF… 1999: Kongres – der iværksættes en medlemsdebat 2000: Nyt oplæg sendes ud med Folkeskolen (rødt indstik) : Bred medlemsdebat (10 regionale møder + 6 debatmøder på lærerseminarier) 2001: Nyt udkast udarbejdes 2001: Kongressen beslutter at fortsætte debatten 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

4 Fra professionsetik til -ideal
15 år lang proces i DLF… 2001: Intern handleplan udarbejdes – hvordan kan det indgå i foreningens arbejde 2002: Idealet vedtages på kongressen 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

5 Fra professionsetik til -ideal
Etik: Regler for korrekt optræden Sanktioner for overtrædelse? Hvem skal sørge for, at de overholdes? Ideal: Noget man skal forsøge at leve op til Tanken om det fuldkomne som mål Lægger op til diskussion og stillingtagen 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

6 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel
Fra ord til handling Hvordan arbejder vi med det? Professionsidealet: Dilemmaer/cases som oplæg til diskussion Faglig klub, pædagogiske dage, i teamet Professionsstrategi: Central (og lokal) strategi Overenskomstforhandlinger, skoleudvikling mv. Italesat fra omkring 2002… 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

7 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel
Fra ord til handling Hvordan arbejder vi med det? Professionsidealet – konkret eksempel: Konkretiser professionsidealets pkt. 5, som omhandler samarbejdet mellem skole og hjem ”Læreren vil indgå i ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene om det fælles ansvar for den enkelte elevs udvikling, undervisning og opdragelse” Det betyder at: 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

8 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel
Fra ord til handling Hvordan arbejder vi med det? Professionsstrategi – hvad betyder det? Professionsstrategien betyder, at vi begrunder vores krav om løn og arbejdstid ud fra vores visioner for en god skole og i overensstemmelse med det professionelle lærerarbejde og folkeskolens kultur. Vores faglige krav er afsæt for folkeskolens udvikling og omvendt. Lærerne skal have vilkår, der gør lærerarbejdet attraktivt, fordi engagerede og fagligt dygtige lærere er grundlaget for en god skole. 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

9 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel
Fra ord til handling Professionsstrategien her og nu Ad hoc gruppe om lærerprofessionen Skabe respekt om lærerprofessionen gennem udvikling af undervisningen/skolen centralt og lokalt ”Vi læser for livet” som eksempel Overenskomst 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

10 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel
Vi læser for livet DLF’s læseprojekt til 5 mill. Kr. Søsat i jan. 2011, løber til 2013 Fokus på læsning i alle fag/faglig læsning Fokus på mellemtrinnet og overbygningen Projektets mål: at bidrage til at reducere antallet af elever, der forlader skolen med dårlige læsekundskaber, at skabe engagement og viden om læsning hos lærere i alle fag, så der arbejdes med læseindsatsen i hele skoleforløbet og i alle fag, samt at vise, at man kan lave skolepolitik og skoleudvikling, uden at det sker gennem en stribe centrale lovinitiativer. 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

11 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel
Vi læser for livet Konkrete aktiviteter, fx: Lån en ekspert (308 skoler) Eksemplariske forløb (5 skoler) 3 særnumre af Folkeskolen Artikler om læsning i fagene på Forældremateriale Udgivelse af bog i samarbejde med forlag 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

12 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel
Vi læser for livet 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

13 Aktuelle udfordringer
Overenskomstforhandlinger Pres på de centrale aftaler Pres på de lokale aftaler Finansministeren blander sig… Kunsten at fastholde professionsstrategien i en krisetid… Ekstraordinær kongres 9/2. 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

14 Aktuelle udfordringer
Anders Bondo Christensen i Politiken 22/1: Kan lærere ikke undervise mere? »De lærere, der har lektioner om ugen, som er udgangs-punktet, har et fuldtidsjob. Det kan jeg garantere for. Hvis der er nogle lærere, der ikke har det, er det, fordi de er blevet bedt om at have andre opgaver som læsevejledere eller skolebibliotekarer. Jeg vil ikke afvise, at man skal skære ned for det. Det er kommunalbestyrelsens beslutning. Men hvis det skaber kvalitet for eleverne, at der er en læsevejleder, skal der være en. Skaber det ikke kvalitet, skal der ikke være en«. 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel

15 Aktuelle udfordringer
Anders Bondo Christensen i Politiken 22/1: Så hvis KL sagde: Vi vil gerne have, at lærerne bruger mindre tid på møder og forberedelse, ville du sige, at det er fint? »Nej, for lektioner om ugen er et fuldtidsjob. Det timetal er netop fastsat, for at der kan være mulighed for at løse de opgaver, lærerne er forpligtet af i forhold til folkeskoleloven . Eksempelvis at vi skal tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elev, og at vi skal evaluere undervisningen ud fra enkelte trinmål og lave teamsam-arbejde«. Er der overhovedet noget, du vil gå med til, at lærerne ikke skal lave, så der kan komme mere tid til undervisning? »De skal lave det, der giver mening for at skabe god kvalitet i undervisningen«. 3. februar 2012 Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel


Download ppt "Oplæg for Utdanningsforbundet ved Charlotte Rømer Engel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google