Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digitalt medborgerskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digitalt medborgerskab"— Præsentationens transcript:

1 Digitalt medborgerskab
Kommunernes udfordringer nu og i fremtiden – Fusioner og samarbejde mellem biblioteker og borgerservice Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management (MPM) og den Fleksible Master i Offentlig Ledelse (FMOL) ved Syddansk Universitet

2 Tankegangen i mit oplæg
Kommunernes udfordring og håndtering af udfordringerne Med reference til mine undersøgelser af regions- og kommunedannelsen med og efter strukturreformen (Christoffersen og Klausen 2009; 2012) Kommunernes parathed på ledelsessiden Med reference til mine undersøgelser af decentral kommunal ledelse (Klausen, Michelsen og Nielsen 2004; 2010) Håndteringen af fusioner som en strategisk udfordring Med reference til min teori om strategiske arenaer (Klausen 2012)

3 Kommunernes udfordringer
Spejling af samtiden og implementering af reformerne Udløser nødvendigherden af at arbejde professionelt ledelsesmæssigt med NPM (økonomi- og kvalitetsstyring, serviceorientering, performance management m.m.) Udløser også en krise for det lokale folkestyre – som jeg ikke vil tematisere yderligere Indløsningen af forventningerne til Strukturreformen Sætter fusioner på dagsordenen Stordrift, effektivisering Indløsningen af forventningerne til den kommunale service i lyset af den økonomiske krise: velfærdsklemmen Innovationsdagsordenen Strategi, innovation og entreprenørskab

4 Forskningsprogrammet om Strukturreformen, bøger udkommet i 2009 og 2012

5 Tre bølger af omorganisering med og efter Strukturreformen
1. bølge: tilpasning og skabelse > designfit Det muliges kunst: to typer er dominerende 2. bølge: justering og redesign > nyt designfit Det ønskelige Her har kommunerne typisk foretaget ned- og sammenlægninger Skabt distriktsledelse og områdeledelse som et nyt led Koncernledelse ser ud til at blive det nye styrings- og ledelsesideal 3. bølge: produktivitet, effektivitet og innovation Det nødvendige i lyset af velfærdsklemmen Hvad er en ældre/sundhedspleje, dagtilbud og folkeskole, hvis ikke det vi kendte i går – biblioteker og borgerservice i nyt lys? I skal i kommunerne genopfinde jer selv, samtidig med der skal spares og der er tale om skærpet konkurrence!

6 Klausen, Michelsen og Nielsen 2011: Den decentrale leder
76 af 98 kommuner (77,6 pct.) 75 direktioner Institutionsledere (60,1 pct. svar) 991 Daginstitutioner 549 Folkeskoler 188 Plejecentre Sammenlignes med 2004-unders. Nye ledere (74,2 pct. svar) 44 borgerservice 49 jobcentre 20 familiecentre 147 dagtilbud 190 plejeaktiviteter

7 I hvilken udstrækning er der sket en professionalisering af kommunernes decentrale ledere?
Ledererfaring antal år i lederjob og antal forskellige lederjob Lederuddannelse Tilfældige kurser eller formelle lederuddannelser Lederroller Faglig eller administrativ og strategisk ledelse Ledelsesidentitet Faglig eller ledelsesfaglig Ledelsesforståelse Suboptimering eller samarbejde og loyalitet

8 Ren lederidentitet: forskel på områdeledere og institutionsledere

9 Hvis der skal fusioneres: skab integration/alignment på mange arenaer (Klausen: Strategisk ledelse – de mange arenaer, Syddansk Universitetsforlag 2012) Politisk integration Strukturel integration Kulturel integration Social integration Bevidsthedsmæssig integration Fysisk og symbolsk Tro Fasebevidsthed! Postmerger management!

10 Det næste bliver altså, som jeg ser det, en eller anden variant af koncernledelse En gammel kending: det store fællesskab. Nu med fokus på: strategi, innovation, entreprenørskab Internt: hvordan sikre sammenhæng (identitet)? Eksternt: hvordan sikre legitimitet (image)? Skab fremtiden ved at forestille jer den!


Download ppt "Digitalt medborgerskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google