Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Investormøde Børsintroduktion af Prime Office A/S

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Investormøde Børsintroduktion af Prime Office A/S"— Præsentationens transcript:

1 Investormøde Børsintroduktion af Prime Office A/S
Velkommen Investormøde Børsintroduktion af Prime Office A/S

2 Dagsorden Kl – 17.00 Kl – 17.45 Kl – 19.00 Ankomst og forfriskning Velkomst v/Aarhus Lokalbank Bankdirektør Per Hermansen Indlæg v/Prime Office A/S Bestyrelsesformand Flemming Lindeløv og Adm. direktør Mogens V. Møller Afrunding v/Aarhus Lokalbank Bankdirektør Per Hermansen Let sommmerbuffet

3 God selskabsledelse/Corporate Governance
Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Interessenternes rolle og betydning for selskabet Åbenhed og gennemsigtighed Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens og direktionens vederlag Risikostyring Revision

4 I relation til Prime Office
Værdiskabelse og fokus på kerneforretning Åbenhed og gennemsigtighed Én aktieklasse Formandens stemme afgørende i bestyrelsen Generalforsamling er forum for ejernes indflydelse, og her vælges bestyrelsen Minimum to eksterne bestyrelsesmedlemmer med de rigtige kompetencer Undertegnede og advokat Jesper Ørskov, der har erfaring med børsnoteret virksomhed (AGF) og ejendomme. Aktiv deltagelse og antallet af medlemmer

5 God selskabsledelse Risikostyring Intern kontrol og forretningsgange
Udførlig redegørelse i prospektet Intern kontrol og forretningsgange Bestyrelsesmedlem Carsten B. Madsen er statsautoriseret revisor Revisors inddragelse når det skønnes nødvendig PricewaterhouseCoopers

6 Bestyrelse og direktion
Flemming Lindeløv, formand Direktør, civilingeniør, Ph.d. Bestyrelsesformand og medlem af en række selskaber og bl.a. tidligere koncernchef i Carlsberg, Royal Scandinavia og Tulip International. Herudover er han bl.a. bestyrelsesformand for Deltaq og bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment. Jesper Ørskov Nielsen, næstformand Advokat (H), Partner hos Interlex. Beskæftiget inden for følgende hovedarbejdsområder: fast ejendom, erhvervsret, selskabsret og bestyrelsesarbejde. Thomas Dietrich, direktør Direktør for Moller & Company GmbH, Kiel. Han er uddannet økonom med speciale i fast ejendom. Han arbejdede fra for et af Nordtysklands største ejendomsselskaber, og han har arbejdet med alle typer af fast ejendom. Carsten B. Madsen, økonomidirektør Økonomidirektør hos Moller & Company A/S. Statsautoriseret revisor og har tidligere arbejdet hos Deloitte. Har arbejdet i udlandet i en årrække og har international erfaring med controlling og international skat. Direktion Mogens V. Møller Adm. direktør i Moller & Company A/S. Han er uddannet i finansiering på Handelshøjskolen i København, og etablerede i 2005 Moller & Company A/S, der har kontor i Kiel og i Århus. Selskabet har 6 medarbejdere. Han har stor erfaring i asset management, kapitalmarkedsforhold og finansiel ledelse. Han er i dag direktør for en række ejendomsselskaber i Tyskland indenfor bolig- og erhvervsejendomme. Fra var Mogens Møller chef for finansafdelingen hos Grundfos, og fra var han finansdirektør og chef for finansafdelingen hos Arla Foods amba.

7 Hvorfor investere i Prime Office A/S?
Intet selskab på Børsen med denne aktivklasse Et selskab, der investerer i tysk erhvervsliv Tyske kontorejendomme er undervurderede Investering med lav risiko og højt afkast Markedets laveste transaktionsomkostninger Likviditet og soliditet i fokus

8 Hvorfor investere i Prime Office A/S? (2)
Tegningsgaranti for DKK 100 mio. fra en kreds af pengeinstitutter Et produkt også for den mindre investor Minimumsinvestering på DKK Gennemsigtigt ejendomsprodukt Kompetence inden for tysk ejendomsinvestering Erfaren ledelse i Danmark og i Tyskland

9 Tysk arbejdsløshed falder fortsat

10 Tysk BNP på højeste niveau siden 1996

11 Inflation i EU og Tyskland

12 Prisudviklingen på fast ejendom
Prisudviklingen på fast ejendom i et internationalt perspektiv Prisudviklingen på det tyske ejendomsmarked Kilde: Reuters EcoWin Kilde: bulwienGesa AG, 2007 Kilde: BulwienGesa, 2007 Kilde: OECD, juli 2006

13 Investeringsstrategi – kontorejendomme
Krav i henhold til investeringsstrategi: Investering i byer med mere end indbyggere Ejendomme med central beliggenhed Ingen enkelt ejendom må udgøre mere end 15 % af den totale balance Ingen enkelt lejer må udgøre mere end 10 % af den totale lejeindtægt Udvikling i gennemsnitlig nettoforrentning for A-, B- og C-byer Kilde: BulwienGesa, 2007

14 Forrentning, ejendomme
Langsigtet og risikofrit afkast på investering i Prime Office A/S Egenkapitalforrentning på 11,33 % efter skat Løbende erhvervelse af kontorejendomme i 2008 og 2009 Værdiregulering på 2% p.a.

15 Kapitalstruktur Egenkapital på 30 % Kreditforeningslån på op til 60 %
Fast rente i minimum 5 år Anden prioritet hos en kreds af banker og sparekasser

16 Organisering

17 Forudsætninger, erhvervelsesomkostninger

18 Investors forrentning

19 Samlet vurdering En aktie med lav risiko og et solidt cashflow
En egenkapital på 30 % Solide lejere og god beliggenhed En begrænset renterisiko Fremgang i tysk økonomi giver ekstra gevinst Stiger inflationen, stiger lejeindtægter hurtigt Når soliditet andrager 40 %, købes nye ejendomme Børsnoteret investering

20 Ejendommene i Prime Office
Ejendomme, erhvervede PO Kohlmarkt GmbH, Lübeck Office-kamp GmbH, Lübeck MC Immobilieninvest II GmbH, Kiel Ejendomme, LOI Ejendomsselskabet Køln

21 PO Kohlmarkt GmbH, Lübeck
Kontorejendom opført i 1910 og renoveret i 2008 Beliggende i centrum af Lübeck Klassisk og arkitektonisk kontorejendom Særdeles fleksibel indretning Bonitetsstærke lejere på lange kontrakter

22 Office-kamp GmbH, Lübeck
Kontorejendom opført i 2008 Beliggende på indfaldsvej nær centrum af Lübeck Moderne bygning med glasfacade i to etager Opdelt i to åbne sektioner med separate lejemål Udlejet på lange kontrakter

23 MC Immobilieninvest II GmbH, Kiel
Kontorejendom opført i 2002 Beliggende i centrum af Kiel Moderne og arkitektonisk kontorejendom Særdeles fleksibel indretning Offentlig lejer på lange kontrakter

24 Risikofaktorer Risici ved erhvervelse af ejendomme Økonomisk udvikling
Udvikling i erhvervelsespriserne Økonomisk udvikling Ejendomsmarkedet vs. Finansmarkedet Driftsrelaterede risici Risici ved lejeindtægt Vedligeholdelse og byggetekniske risici Risici ved forvaltning af ejendommene

25 Risikofaktorer (2) Likviditetsrisiko Finansielle risici
Budgetudvikling Finansielle risici Renterisici Refinansierings- og tilbagebetalingsrisici Valutakursrisiko Risici ved lovgivningsmæssige ændringer Ændring i regnskabslovgivningen Ændrede skatte- og afgiftsforhold i Danmark og Tyskland

26 Tidsplan Tidspunkt Begivenhed 4. juni 2008 Prospektmeddelelse
Offentliggørelse af prospekt 12. juni - 1. juli 2008 Tegningsperiode (begge dage inkl.) 21. juni 2008 Tidligst afslutning af tegningsperiode 4. juli 2008 Meddelelse om resultat af tegning (OMX) Bestyrelsesmøde (kapitalforhøjelse) 7. juli 2008 Betaling af aktier Registrering af kapitalforhøjelse (E&S) 10. juli 2008 Første forventede noteringsdag Offentliggørelse af finanskalender 25. marts 2009 Årsregnskabsmeddelelse 15. april 2009 Ordinær generalforsamling 20. maj 2009 Kvartalsmeddelelse (1. kvartal 2009) 19. august 2009 Halvårsmeddelelse ( – )

27 Yderligere informationer
Prime Office A/S Arosgaarden Fiskergade 41, 2 DK-8000 Århus C Tlf.: (+45) Fax: (+45) Bestyrelsesformand, Flemming Lindeløv Adm. direktør, Mogens V. Møller

28 Præsentation af Aarhus Lokalbank


Download ppt "Investormøde Børsintroduktion af Prime Office A/S"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google