Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Referat for generalforsamling i Grundejerforeningen Hybenhaven

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Referat for generalforsamling i Grundejerforeningen Hybenhaven"— Præsentationens transcript:

1 Referat for generalforsamling i Grundejerforeningen Hybenhaven
Onsdag den 2. april 2014 kl i Elsted Lystrup Beboerhus Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup i lokale L1+2

2 Dagsorden Valg af dirigent og referent
Henholdsvis Heine Sort (Dirigent) & Claus D. Jørgensen (Referent) blev valgt. Fremmødte : Nr = i alt 19 stemmer Bestyrelsens beretning om det forløbne år: Anne Sofie Grønne områder - overdragelse osv. Fester - Anne Sofie, loppemarked, Skt.Hans, Sommerfest, fastelavn Aflæggelse af årsregnskab - Michael Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud – vedtaget enstemmigt Kontingent 2014 foreslås fastholdt på 3000 kr. – vedtaget enstemmigt Rettidigt indkomne forslag: Vedligeholdelse af de grønne områder i Hybenhaven. Der er modtaget 2 tilbud på vedligeholdelse. Med og uden anvendelse af sprøjtemidler. Priser hhv.: kr. og kr. (vedtaget med sprøjtemidler, stemmerne 11-6) Etablering af sø fond til udgifter i forbindelse med oprensning af regnvandsbassiner. Reetablering af oprindeligt tiltænkt udsigtshøj centralt i Hybenhaven jævnfør lokalplan 771. Priser og detaljer. Nedstemt med stemmerne 8 for/ 9 imod Indkøb af container til opbevaring af redskaber. Forslagsstiller: Jesper nr.19 (se fil) - nedstemt enstemmigt Beskæring af beplantningsbælte mod Hindbærhaven Forslagsstillere: Ivan nr.17 m. flere (se fil) Del mod Hindbærhaven - nedstemt (6 ja-11 nej ) – Vildvoksende el m.m. på Hybenhaven vedtaget med (11ja – 4 nej)

3 Dagsorden fortsat Forslag om nedsættelse af udvalg og fastsættelse af datoer: Sommerfest (nr.2 Anders – nr. 41 Carsten) Dato udmeldes snarest med henblik på yderligere 2 personer i festudvalget. Efterfølgende fastlagt til 30/ Sankt Hans ( Ulla nr Rikke nr. 77 ) Fastelavnsfest ( Simon/Lene nr Anne Sofie nr. 10 ) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Anne Sofie nr. 10 er på valg. Genopstiller ikke. Michael nr. 8 er på valg. Genopstiller ikke. Suppleanter – Michael nr. 8 Nye i bestyrelsen : Michael nr. 37 – Anders nr. 13 Valg af revisor og revisorsuppleant - Michael Allan Ginnerup har tilbudt at fortsætte. Dette blev accepteret enstemmigt. Eventuelt – Anne Sofie Kontakter ved manglende belysning – bliver lagt ud på hjemmeside. Snerydning på stierne mod Elsted Skole – er lovet fra kommunens side, eftersom der er tale om ”officielle skolestier”. Løbende opfølgning nødvendig.


Download ppt "Referat for generalforsamling i Grundejerforeningen Hybenhaven"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google